Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 28. únor 2021 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Příloha - Pokroky v léčbě virové hepatitidy C. Otázka pro: doc. MUDr. Jana Šperla, CSc.

Příloha - Pokroky v léčbě virové hepatitidy C. Otázka pro: doc. MUDr. Jana Šperla, CSc.

Medical Tribune 26/2020
21.12.2020 09:57
Zdroj: MT
Autor: lon

Otázka pro doc. MUDr. Jana Šperla, CSc., Klinika hepatogastroenterologie IKEM: Jak dostupnost moderní terapie hepatitidy C ovlivnila program transplantace jater?

Nepochybně významně. Již od roku 2013, kdy na scénu vstoupila nová přímo působící antivirotika, se začaly měnit údaje v transplantačních registrech, a to jak v evropském, tak v americkém. Od té doby zaznamenáváme výrazný pokles v počtu transplantací pro virovou hepatitidu C (HCV). Neznamená to ale, že důsledky tohoto onemocnění zcela mizejí. Pacienti, kteří jsou díky moderní terapii vyléčeni z HCV ve stadiu cirhózy, stále ještě mají poměrně vysoké riziko hepatocelulárního karcinomu. Pokud se to stane, jsou potom transplantováni s diagnózou nádoru jater a HCV ve statistikách indikací nefiguruje. Počet pacientů indikovaných k transplantaci pro hepatocelulární karcinom zatím stále stoupá, projevuje se zde určitá setrvačnost. Roste i počet transplantovaných pro non‑alkoholickou steatohepatitidu, což je nemoc významně asociovaná s obezitou. Celkový počet transplantací jater buď zůstává stejný, nebo se mírně zvyšuje. Pro pacienty s HCV je ale velmi významné, že jdou k transplantaci bez virové infekce, takže HCV po transplantaci nemůže rekurovat a nemůže způsobit závažné poškození štěpu jater. To bylo častou příčinou úmrtí pacientů transplantovaných pro HCV v minulosti. Dnes lidé transplantovaní pro hepatitidu C, ale již bez viru, žijí úplně stejně jako pacienti s jinými diagnózami. Dokonce je to tak, že pokud se nestihne léčba hepatitidy C před transplantací, nové léky lze podávat bez velkého omezení i po transplantaci. Dříve jsme pro rekurenci léčili prakticky všechny transplantované pro HCV. Měli jsme k tomu k dispozici nespecifickou léčbu založenou na imunostimulaci. Trvala rok i déle a někdy jsme ji i třikrát opakovali, což znamenalo eskalaci nákladů. S rekurencí byla spojena řada poměrně dlouhých hospitalizací a vyžadovala množství dalších podávaných léků a prováděných výkonů. O přínosu nových antivirotik pro tuto skupinu nemocných tak nelze vůbec pochybovat.

Podstatné je, že přímo působící antivirotika jsou pro naše nemocné dostupná. Pokud mluvíme o pacientech v souvislosti s transplantací jater, ti tuto léčbu nepochybně potřebují a také o ni stojí – adherence zde nebývá problém. V případě potřeby ji dostanou všichni a dostanou ji bezodkladně.

Méně se hovoří o souvislosti HCV a léčby renálního selhání. HCV v minulosti významně negativně ovlivňovala i program transplantace ledvin. Většina pacientů je před transplantací léčena pravidelnou hemodialýzou. Prevalence infekce virem hepatitidy C mezi hemodialyzovanými pacienty extrémně klesla z nějakých třiceti, čtyřiceti procent před deseti a více lety na možná méně než pět procent. Stejně to u některých pacientů představovalo významný problém. Kvůli imosupresivům podávaným pro udržení transplantovaného orgánu se infekce v játrech reaktivovala a setkávali jsme se s tím, že probíhala pod klinickým obrazem subakutního nebo i akutního selhání jater. Moderní léčba nám umožnila vyléčit z HCV prakticky všechny hemodialyzované nemocné. Téměř už neexistuje pacient čekající na transplantaci ledviny, který by měl HCV, a tím pádem ani ten, který by ji měl po transplantaci. Samozřejmě i zde platí, že s nástupem nových přímo působících antivirotik jsme z HCV vyléčili i ty nemocné, kteří již byli po transplantaci a byli HCV pozitivní.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky