Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 28. únor 2021 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

V některých krajích chybí nemocnicím pět procent sester

foto: shutterstock.com

V některých krajích chybí nemocnicím pět procent sester

08.01.2021 19:06
Zdroj: MT
Autor: ač
Nejhůře jsou na tom aktuálně z hlediska počtu nakažených zdravotníků nemocnice v Libereckém a Moravskoslezském kraji.

V některých krajích je aktuálně více než pět procent sester z akutních nemocnic covid pozitivních. Ve své prezentaci to uvedl profesor Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, při jednání výboru pro zdravotnictví sněmovny Parlamentu ČR. Celkem bylo k 5. lednu v nemocnicích evidováno 1962 sester s virem SARS-CoV-2. Sesterskými povoláními se v tomto případě myslí jak všeobecné sestry, tak i dětské sestry, porodní asistentky a praktické sestry. Kromě toho také bylo v nemocnicích pozitivních 794 lékařů a dalších 1062 jiných zdravotnických pracovníků. Nejsilněji zasaženy byly kraje Liberecký, Moravkoslezský a Královéhradecký, kde počet nakažených sester představoval více než pět procent všech sesterských úvazků v akutních nemocnicích. V Moravskoslezském kraji je zároveň covid pozitivních více než šest nemocničních lékařů ze sta.

Počet personálu je hlavní faktor, který limituje kapacity českých nemocnic i v dnešních dnech. Kapacity nemocnic se mnohde plní a pacienti musí být převáženi do vzdálenějších nemocnic.

Celkem je aktuálně covid pozitivních 6857 zdravotníků, z toho 3074 sester a 1344 lékařů. V nemocnicích akutní péče je celkem pozitivních 3818 zdravotníků, z toho 1962 sester a 794 lékařů.

Kraje podle počtu covid+ sester na 100 úvazků v akutních nemocnicích

  • Liberecký … 5,35
  • Moravskoslezský … 5,16
  • Královéhradecký … 5,03
  • Pardubický … 4,91
  • Olomoucký … 3,77
  • Praha … 3,75
  • Zlínský … 3,56

(K 5. lednu 2021, ÚZIS)Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky