Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 28. únor 2021 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medici mohou pracovat jako praktické sestry

Medici mohou pracovat jako praktické sestry

11.01.2021 10:13
Zdroj: MT
Autor: ač
Zákonodárci posílili způsobilost a možnosti uplatnění studentů medicíny po čtvrtém ročníku studia, pokud mají splněnou zkoušku z ošetřovatelské péče.

Počátkem roku 2021 nebyla účinnosti novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, který nově dává medikům po absolvování osmi semestrů studijního programu všeobecné lékařství a po úspěšně vykonané zkoušce z ošetřovatelské péče způsobilost k výkonu povolání praktické sestry. Motivací pro urychlenou změnu bylo efektivní zařazení mediků do nemocniční péče v mimořádné situaci kolem koronavirové epidemie.

„Nemocnice personálně oslabené v důsledku karantény nebo onemocnění řady zdravotnických pracovníků. Návrh rozšiřuje možnosti uplatnění studentů všeobecného lékařství,“ vysvětlil ministr zdravotnictví doc. Jan Blatný při obhajování návrhu v poslanecké sněmovně. „Bude možno studenty medicíny po čtvrtém ročníku legálně zaměstnat jako praktické sestry a budou mimo jiné moci být i takto adekvátně ohodnoceni,“ dodal.

Dříve mohli být medici zařazeni jen na nezdravotnické pozice, v některých případech jako sanitáři. Zároveň s tím studenti studijního programu zubní lékařství po absolvování čtyř semestrů magisterského studia oboru zubní lékařství a po složení zkoušky z předmětu preklinické zubní lékařství získají způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářka.

„Covid ukázal, že nemůžeme bez této úpravy využívat schopností a znalostí studentů vyšších ročníků medicíny. Měli jsme s tím poměrně velké problémy,“ popsal poslanec a bývalý hejtman MUDr. Jiří Běhounek.

Studenti středoškolských a vysokoškolských zdravotnických oborů měli na podzim uloženou pracovní povinnost od 12. října. Medikům skončila pracovní povinnost 10. prosince, ostatním studentům 15. prosince. V listopadu povolaly kraje do nemocnic téměř 800 mediků. Dalších více než 2100 studentů medicíny se zapojilo dobrovolně.

Vláda také řeší nesrovnalosti s placením daní a odvodů z příjmu mediků povolaných pracovní povinností. Medici v některých krajích byli původně informováni, že daň platit nebudou. Jejich odměny byly považované za náhradu za vzniklou újmu, která je osvobozena od odvodů. Pak se ale na podnět ministerstva financí změnil výklad. Nyní ministryně financí Alena Schillerová přislíbila, že ministerstvo studentům plošně daň z příjmu odpustí. To se ale netýká zdravotního a sociálního pojištění. V některých krajích za studenty odvody a daň hradí nemocnice.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky