Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 24. únor 2021 | Svátek má Matěj
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Stanovisko výboru ČSARIM: snížení standardů nyní může být lege artis

Stanovisko výboru ČSARIM: snížení standardů nyní může být lege artis

13.01.2021 10:38
Zdroj: MT
Autor: ač
Funkční kapacita většiny zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči je v ČR současnosti naplněna. Situace naplňuje ve většině nemocnic charakteristiku stavu „nedostatku vzácných zdrojů“

Výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) vydal 11. ledna aktuální stanovisko k aktuálnímu stavu dostupnosti a poskytování intenzivní péče v rámci pandemie COVID-19. Stanovisko zformuloval v souvislosti s aktuálním vysokým nárůstem pacientů COVID-19 přijímaných k hospitalizacím a z toho vyplývající extrémní zátěží systému akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní a resuscitační.

Výbor ČSARIM uvádí, že funkční kapacita většiny zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči je v ČR současnosti naplněna. A to přesto, že je kapacita akutní lůžkové péče v přepočtu na počet obyvatel v České republice jedna z nejvyšších v Evropě.

Vzhledem k tomu, že situace naplňuje ve většině nemocnic charakteristiku stavu „nedostatku vzácných zdrojů“, je snížení obvyklých organizačních, ošetřovatelských nebo diagnosticko-léčebných standardů nezbytné, pokud nelze v konkrétním případě postupovat jinak. „I tento postup pak naplňuje zákonná kritéria pojmu de lege artis,“ konstatuje výbor odborné společnosti.

Úroveň péče odpovídá tomu, že objektivně chybí zdravotnický personál. Rozsah poskytované péče je podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacienta určován reálným předpokladem klinického prospěchu a je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Například i v tom, že jsou jen někteří pacienti indikováni do intenzivní péče, jen někteří pacienti jsou indikováni k umělé plicní ventilaci nebo k jiným postupům přístrojové podpory orgánových funkcí – ECMO a podobně.

„Je zcela evidentní, že se kapacita lůžek blíží svému limitu, možnosti navýšení jsou velmi omezené. Akutní péče je nadále zajištěna, ale systém se blíží svým limitům, budeme pevně doufat, že se počet pacientů zastaví, abychom nešli v celé republice za hranice systému,“ uvedl 8. ledna prof. Vladimír Černý, náměstek ministra zdravotnictví. Zjevné je, že nápor na nemocnice nepřestane sílit do 15. ledna

Data za úterý 12. ledna naznačila možný obrat trendu. Počty nově zjištěných pozitivních případů byly významně nižší než o týden dříve. Po dvanácti dnech soustavného růstu klesl dnes i ukazatel 14denní incidence COVID-19 mezi seniory, který byl v období od 9. ledna na rekordních hodnotách, vyšších než při listopadové vlně.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky