Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 25. únor 2021 | Svátek má Liliana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vakcinace z pohledu nemocniční lékárny

Foto: shutterstock.com

Vakcinace z pohledu nemocniční lékárny

Medical Tribune 01/2021
13.01.2021 18:01
Zdroj: MT
Autor: red
„S kolegy – nemocničními lékárníky jsme již od druhé poloviny prosince ve velmi intenzivním kontaktu, i díky tomu se vakcinační kampaň po celé republice rozběhla bez zásadních komplikací,“ říká PharmDr. Michal Kočí, vedoucí Nemocniční lékárny Ústřední vojenské nemocnice.
  • Mohl byste stručně popsat, jak očkovací látka prochází nemocnicí od převzetí od společnosti Pfizer až po aplikaci?

Vakcína je dodávána v přepravních izolovaných termoboxech, které jsou naplněny suchým ledem a zajišťují skladovací teplotu pod - 60 °C během transportu. Po dodání je vakcína umístěna v lékárně do našeho stacionárního hlubokomrazicího boxu zajišťujícího shodné teplotní podmínky. V součinnosti s jednotlivými očkovacími stanicemi zajišťujeme vždy den dopředu rozmražení odpovídající množství ampulek vakcíny v lednici při 2 až 8 °C. Takto jsou ampulky na další den vydávány přímo na očkovací stanice, kde kolegové v čas potřeby vakcínu finálně rozředí fyziologickým roztokem a následně mohou vakcínu aplikovat. Pro potřeby našeho mobilního týmu rozřeďujeme ampulky s vakcínou přímo u nás v lékárně.

  • Jak se s očkovací látkou zachází v rámci mobilního týmu, opět od převzetí po aplikaci?

Mobilní tým vyzvedává v nemocniční lékárně již naředěné ampulky, které mohou být uchovávány v běžné, pokojové teplotě, a to až po dobu 6 hodin. S ampulkami uloženými ve vypolstrovaném transportním boxu bez prodlení vyjíždí na určené místo, kde je naředěná vakcín aplikována.

  • Stává se, že připravená vakcína zbude? Co se děje pak?

K tomuto jevu u vícedávkových vakcín bude nevyhnutelně docházet; zatím se nám vzhledem k enormnímu zájmu o očkování daří za vypadnuvší pacienty (nejčastěji ze zdravotních důvodů) velmi rychle přivolat jiné indikované zájemce.

  • Kde vidíte největší riziko porušení chladového řetězce?

Vzhledem k jasně nastaveným pravidlům a interně definovaným procesům si nemyslím, že by bylo toto riziko výrazné. Jako nejvíce rizikový, byť vysoce nepravděpodobný, vidím scénář selhání chladicího zařízení a zároveň monitorovacího systému; a pak je zde samozřejmě vždy možnost lidské chyby (chybné uložení vakcíny). S chlazenými léky v nemocnici standardně zacházíme a práce se zamraženým léčivým přípravkem probíhá pouze v lékárně, kde s ní nakládá proškolený personál.

  • Co bylo z pohledu nemocniční lékárny při nastavení vakcinace největší výzva?

Zejména velmi rychlá potřeba vyřešit celý logistický proces před a během vánočních svátků, kdy bylo potřeba jasně nastavit jak interní procesy v lékárně (převzetí vakcíny, její uskladnění včetně zajištění hlubokomrazicího boxu, evidence dodání, postupy pro rozmražení a naředění), tak jejich hladké napojení na procesy na odděleních tak, aby kolegové vždy měli k dispozici vakcínu a nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Samostatným problémem, na kterém jsme se s kolegy z Nemocniční lékárny procesně také aktivně podíleli, pak bylo nastavení interního rezervačního systému, jelikož celostátní řešení je zatím ve vývoji a bude spuštěno až za několik dní.

  • Máte nějakou radu pro kolegy, kteří se na vakcinaci připravují, jak celý proces zjednodušit?

S kolegy – nemocničními lékárníky jsme již od druhé poloviny prosince ve velmi intenzivním kontaktu, tato výměna zkušeností je na nebývalé úrovni a věřím, že i díky tomu, byť to možná zní trochu neskromně, se vakcinační kampaň po celé republice rozběhla bez zásadních komplikací.

Určitě je zcela zásadní ustanovit v rámci dané nemocnice koordinační tým, který celý očkovací proces v nemocnici - včetně detašovaných pracovišť a dalších napojených zdravotnických zařízení - detailně popíše a na základě vlastních i cizích zkušeností bude postupně kultivovat.

  • Co podle Vás bude hlavním limitem vakcinace v celorepublikovém kontextu, pochopitelně kromě dostatečného přísunu vakcín?

Z pohledu mé odbornosti nemohu nezmínit aktuální nedostatek spotřebního zdravotnického materiálu potřebného k aplikaci vakcín, tedy aplikačních injekčních stříkaček a jehel.

Dále vnímám jako velkou výzvu zajištění dostatečného personálního obsazení vakcinačních center, zejména v době, kdy již bude vakcíny do republiky dodáváno relativně hodně, pokud se bavíme se o horizontu několika měsíců; nicméně při vhodném nastavení a efektivním využití kapacit zejména mimonemocničních zdravotníků by toto nemusel být nepřekonatelný problém.

Osobně se pak obávám také nízkého zájmu v české populaci, čemuž výrazně napomáhají nejrůznější dezinformační kampaně a aktivity, na kterých se bohužel podílí i některé velmi známé osobnosti.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky