Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Velká data v izraelské nemocnici Sheba MC

Prof. Robert Klempfner, MD, ředitel The Israeli Center for Cardiovascular Research, foto archiv prof. R. K.

Velká data v izraelské nemocnici Sheba MC

Medical Tribune 01/2021
18.01.2021 11:06
Zdroj: MT
Autor: Tomáš Jelínek Autor se věnuje česko‑izraelské spolupráci v oblasti Smart Healthcare.
V rámci online česko‑izraelského inovačního dne Smart Healthcare v BEA campusu Olomouc vystoupil se svým příspěvkem o velkých datech prof. Robert Klemfner. MT jej následně požádala o rozhovor.

  • Sheba Medical Center v Tel Avivu je největší nemocnicí v Izraeli. Jste vědeckým ředitelem jejího inovačního centra zaměřeného na velká data a umělou inteligenci. Kdy jste se začali zabývat velkými daty?

Můj zájem začal v roce 2005, kdy jsme cítili, že je třeba optimalizovat naše rozhodování pomocí výstrah. Elektronické lékařské záznamy (EMR) byly nasazeny o rok nebo dva dříve, ale vzájemné propojení bylo velmi omezené. Termín velká data (big data) ještě nebyl použit, ani jsme toho o strojovém učení moc nevěděli. Pokusili jsme se však optimalizovat sběr dat pro klinický výzkum a vytvořit řadu tabulek pro rozhodování (dashboards). Systém podpory rozhodování se v té době obvykle nevyvíjel, ale získali jsme podrobný pohled na různé systémy a datové struktury. Podívat se na data z pohledu praktického kardiologa a současně zvážit potenciál výzkumných nebo klinických programů je velmi obohacující.

  • Integrace dat je obrovský úkol. Jak jste jej řešili? Máte velké IT oddělení?

Ve skutečnosti jde o pokračující projekt trvající několik let, kdy jsou neustále přidávány nové systémy a nové systémy jsou také vytvářeny od nuly. IT oddělení není příliš velké. Máme přibližně třicet lidí, kteří většinu času věnují udržování všeho, co potřebuje nemocnice o dvou tisících lůžek, v chodu. Integrace je dílem spolupráce mezi IT oddělením, inovačním centrem, externími dodavateli, stejně jako strategickými partnery, jako je Microsoft. Technologie se za posledních deset let také výrazně vyvinuly a komunikační protokoly, jako je FHIR, urychlují integraci.

  • Sdílíte svá data s jinými výzkumnými pracovníky v Izraeli nebo ze zahraničí?

Ano, sdílíme. Existují zvláštní předpisy týkající se používání lékařských údajů pro použití mimo přímou péči o pacienty. Schválení od regulátora jsou nutná, ale rozhodně hodně spolupracujeme. Kromě toho budujeme mezinárodní síť pro spolupráci ve všech aspektech digitálního zdraví, která se jmenuje ARC Network. ARC znamená Accelerate, Redesign a Collaborate. Žádná instituce nemůže uspět sama. Jednoduchým příkladem by mohly být projekty týkající se velkých dat a strojového učení pro málo rozšířené jevy, které vyžadují sdružování dat. Dále modely vyvinuté v jedné instituci na základě vlastních dat vyžadují ověření s daty z jiných míst, jinak by byla zobecnitelnost získaných modelů omezená.

  • Vedete projekt distančního kardiorehabilitačního programu. Jak to funguje a kde přináší výhody používání velkých dat?

Hlavním cílem vzdálené kardiologické rehabilitace bylo umožnit pacientům bezpečně se účastnit strukturované rehabilitace a preventivního programu z jejich domova nebo komunity, zatímco jsou plně sledováni a na dálku dostávají všechny potřebné služby tam, kde si to přejí. Ve stručnosti, způsobilí pacienti dostanou chytré hodinky společně s aplikací pro chytrý telefon, kterou jsme vyvinuli s Datos Health. Veškerá jejich aktivita se zaznamenává a přenáší do našeho řídícího centra v Sheba Medical Center, kde se analyzuje a přezkoumává týmem multidisciplinární péče. Řídící centrum obsahuje také prvky managementu týmu a bezpečné nástroje pro zasílání zpráv a využívání telemedicíny. Tyto systémy denně monitorují srdeční frekvenci a aktivitu, čímž generují velké množství dat, která je bez pokročilých nástrojů téměř nemožné využít pro vylepšení našich znalostí. Bez těchto nástrojů to jsou jen data. Nyní jsme rozšířili naše zaměření nad rámec rehabilitace. Díváme se na management srdečního selhání, optimalizaci léčby, stejně jako se snažíme sledovat dodržování lékařských doporučení ze strany pacienta.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky