Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 03. březen 2021 | Svátek má Kamil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kardiologové žádají opatření ke snížení znečištění ovzduší

Foto: Shuttesrtock

Kardiologové žádají opatření ke snížení znečištění ovzduší

Medical Tribune 02/2021
08.02.2021 12:33
Zdroj: MT
Autor: kol
Znečištěné ovzduší je klíčovým rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění a významně přispívá k celosvětové zátěži chorobami. Dlouhodobé vystavení znečištění ovzduší bylo také spojeno se zvýšeným rizikem úmrtí na COVID‑19.

Tuto nebezpečnou „trojí hrozbu“, tedy znečištění ovzduší, COVID‑19 a kardiovaskulárních chorob, je třeba podle varování hlavních zdravotnických orgánů brát vážně.


Čtyři přední kardiologické organizace – World Heart Federation (WHF), American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) a European Society of Cardiology (ESC) – zveřejnily 28. ledna 2021 společné prohlášení vyzývající lékařskou komunitu a zdravotní úřady ke zmírnění dopadu znečištění ovzduší na zdraví lidí.

V roce 2019 bylo odhadem 6,7 milionu úmrtí, tedy 12 procent všech úmrtí na celém světě, způsobeno znečištěním ovzduší venku nebo v domácnostech. Až polovina z nich byla způsobena kardiovaskulárními chorobami. Znečištění ovzduší také zvyšuje riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, diabetu 2. typu a respiračních onemocnění, o nichž je známo, že zvyšují riziko výskytu nejzávažnějších následků COVID‑19. „Ještě před pandemií COVID‑19 bylo znečištění ovzduší problémem rostoucího znepokojení kvůli jeho dopadu na zdraví lidí, i když jako rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních onemocnění bylo často přehlíženo. COVID‑19 přinesl do rovnice nový smrtící faktor a nastal čas, aby zdravotníci promluvili a přijali potřebná opatření,“ uvedl Michael Brauer, předseda Expertní skupiny pro znečištění ovzduší WHF a spoluautor prohlášení.

Tento dokument požaduje strukturální opatření ke snížení emisí látek znečišťujících ovzduší a expozice škodlivinám. Zdůrazňuje také důležitou roli, kterou poskytovatelé zdravotní péče při prevenci nemocí souvisejících se znečištěním ovzduší hrají. Patří sem zejména:

  • Prosazování zmírňování znečištění ovzduší jako opatření v oblasti zdraví, další výzkum v oblasti kvality ovzduší a jeho dopadu na kardiovaskulární onemocnění (KVO) a opatření na snížení znečištění ovzduší a jeho dopadu na NCD (non‑communicable diseases).
  • Poskytovat pacientům osobní prostředky ke snížení expozice škodlivinám, jako jsou např. systémy filtrace vzduchu v místnosti.
  • Integrace znečištění ovzduší do přístupů ke zvládání nemocí, například pomocí indexů kvality ovzduší.
  • Účast na vypracování pokynů pro znečištění ovzduší a KVO.
  • Podpora ministerstev životního prostředí, energetiky a dopravy v jejich úsilí o snížení emisí.
  • Práce na vzdělávání a zvyšování povědomí o kardiovaskulárních výhodách čistého vzduchu.
  • Spolupráce s vedoucími pracovníky s rozhodovacími pravomocemi v národních, regionálních a globálních vládních institucích s cílem učinit z KVO v souvislosti se znečištěním ovzduší prioritu.

„Znečištění ovzduší je jednou z nejvíce podceňovaných příčin srdečních onemocnění a cévní mozkové příhody. Naléhavě potřebujeme další výzkum k identifikaci náchylných populací a stanovení optimálních metod zlepšování kvality ovzduší ve prospěch kardiovaskulárního zdraví. Znečištění ovzduší je třeba uznat jako hlavní ovlivnitelný rizikový faktor v prevenci a léčbě kardiovaskulárních chorob. Stejně tak jsou urgentně zapotřebí opatření ke snížení jeho škodlivého krátkodobého a dlouhodobého vlivu na kardiovaskulární zdraví,“ zdůraznil profesor Stephan Achenbach, prezident Evropské kardiologické společnosti.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky