Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kaleidoskop

Kaleidoskop

Medical Tribune 03/2021
19.02.2021 21:31
Zdroj: MT
Autor: ač, red

Online očkovací průkaz na Očku

Záznam o provedeném očkování proti COVID‑19 je dostupný online. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde se dá zobrazit, stáhnout a případně vytisknout certifi kát o provedeném očkování. Do budoucna by takto měl být přístupný kompletní online očkovací průkaz. „Tímto krokem dojde ke zmírnění zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a jejich zaměstnanců, kteří aktuálně certifi káty vystavují. Každý občan získá bezbariérový přístup ke svým údajům,“ říká zástupce ředitele ÚZIS pro IT inženýr Milan Blaha. Kdo nepoužívá elektronickou identitu NIA, může se k údajům o svém očkování dostat pomocí rodného čísla, občanského průkazu a ověřovací SMS zprávy. Podmínkou je, aby při očkování poskytl do systému telefonní číslo. Kromě stránek https://www.ocko.uzis.cz bude online očkovací průkaz dostupný také přes portál občana. „Umístěním odkazu na portál občana dojde k začlenění této služby mezi další elektronické služby státní správy. Důležité bude také propojení na bankovní identitu, která umožní, aby portál následně využili všichni občané, kteří využívají elektronické bankovnictví,“ říká Vladimír Dzurilla, ředitel NAKIT.Brno dá miliony na kyberbezpečnost

Rada města Brna schválila příspěvky pro Nemocnici Milosrdných bratří a Úrazovou nemocnici na zajištění kybernetické bezpečnosti. Pokud rozhodnutí potvrdí zastupitelstvo Brna, získají nemocnice ještě letos 24 milionů korun. „21. století je dobou virtuálního prostoru, ale bohužel se sem přesunula také kriminalita. Finanční prostředky ve výši 11,99 milionu korun pro Nemocnici Milosrdných bratří a 12,15 milionu pro Úrazovou nemocnici zajistí, že obě instituce budou dobře chráněny před potenciálními hrozbami. V loňském roce jsme při incidentu v bohunické nemocnici viděli, jak je takové zabezpečení důležité,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. V obou nemocnicích proběhl loni audit odolnosti vůči kybernetickým hrozbám. Ten odhalil závažné díry. Nemocnice následně předložily plány na zvýšení kybernetické bezpečnosti. Z investičního příspěvku chtějí pořídit například zabezpečovací prvky sítí, hardware pro zálohování dat či upgrade bezpečnostního softwaru.


Projekt hledá nová antibiotika počítačovou simulací

Evropská rada pro výzkum (ERC) podpořila projekt Peptide Killers doc. RNDr. Roberta Váchy, Ph.D., z institutu CEITEC Masarykovy univerzity. Doc. Vácha obdrží od Evropské rady pro výzkum grant ve výši 2,3 milionu eur na návrh nové generace peptidů, které budou schopny selektivně zaútočit na membrány patogenů a mohly by sloužit jako základ pro vývoj nových antibiotik. V projektu zkombinuje metodu počítačové simulace a experimenty. Molekulární chování peptidů na membránách nejdříve prozkoumá v simulaci a získané poznatky bude následně experimentálně ověřovat. „Budeme například zkoumat, jaké vlastnosti musí mít peptidy, aby byly schopny narušit membránu bakterie, ale ne tu lidskou. Právě možnost ověřit závěry výpočetního modelu ihned v laboratoři a případně zjistit, co nefunguje, je naší obrovskou výhodou,“ řekl Vácha v magazínu Masarykovy univerzity Zprávy z MUNI.


Umělá inteligence by mohla pomoci cílit léčbu osteoporózy

Algoritmy předpovídající riziko s využitím umělé inteligence by mohly pomoci přesněji identifi kovat pacienty s osteoporózou s nejvyšším rizikem fraktury, ještě když jí jde předejít. O takovém plánu informoval článek publikovaný v British Medical Journal. Irský projekt vytvořil širokou databázi více než 36 000 záznamů pacientů s jejich demografi ckými údaji, výsledky skenování hustoty kostí a další klinické údaje. Irský projekt DXA HIP plánuje na základě této databáze posoudit aktuální diagnostické klasifi kace a vytvořit nový, přesnější nástroj predikce rizik.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky