Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Okamžité úmrtí na infarkt u lidí bez cvičení

Okamžité úmrtí na infarkt u lidí bez cvičení

Medical Tribune 03/2021
19.02.2021 21:36
Zdroj: MT
Autor: kol
Význam pohybu potvrzuje stále více studií. Na to, že aktivní životní styl souvisí s nižší pravděpodobností okamžitého úmrtí na infarkt myokardu, poukazuje studie zveřejněná v polovině února v časopise Evropské kardiologické společnosti European Journal of Preventive Cardiology.

Srdeční choroby jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí. Prevence tudíž patří k hlavním prioritám v oblasti veřejného zdraví. Příznivý dopad fyzické aktivity na zastavení srdečních chorob a náhlé smrti na populační úrovni je dobře zdokumentován. Tato studie se zaměřila na oblast, kde dosud mnoho dat nebylo, konkrétně zkoumala, jaký má účinek aktivní versus sedavý životní styl na okamžitý průběh infarktu myokardu.

Vědci použili údaje z deseti evropských observačních kohort (účastníci měli v době sledování infarkt myokardu), součástí byla i skupina zdravých jedinců (celkem n = 28 140). Účastníci byli podle týdenní úrovně pohybové aktivity ve volném čase rozděleni do kategorií sedavý styl, nízká, střední nebo vysoká úroveň fyzické aktivity. Asociace mezi úrovní aktivity a rizikem úmrtí v důsledku infarktu (okamžitě a do 28 dnů) byla analyzována v každé kohortě samostatně a poté byly shromážděny výsledky. Analýzy byly upraveny podle věku, pohlaví, diabetu, krevního tlaku, rodinné anamnézy srdečních onemocnění, kouření, indexu tělesné hmotnosti, cholesterolu v krvi, konzumace alkoholu a socioekonomického stavu.

Celkem 4 976 (17,7 %) účastníků zemřelo do 28 dnů po infarktu myokardu – z nich 3 101 (62,3 %) zemřelo okamžitě. Celkově byla, v odpovídajícím poměru k množství pohybu, vyšší úroveň fyzické aktivity spojena s nižším rizikem okamžitého a 28denního smrtelného infarktu. Pacienti, kteří se ve volném čase věnovali střední a vysoké úrovni fyzické aktivity, měli o 33 procent, resp. 45 procent nižší riziko okamžité smrti ve srovnání s jedinci se sedavým životním stylem. Po 28 dnech to bylo 36 procent, respektive 28 procent. Vztah s nízkou fyzickou aktivitou nedosáhl statistické významnosti.

„Téměř 18 procent pacientů s infarktem myokardu zemřelo do 28 dnů, což potvrzuje závažnost tohoto stavu. Zjistili jsme okamžitou výhodu cvičení pro přežití u pacientů s předchozí fyzickou aktivitou, která se zdála zachována i po 28 dnech,“ uvedl autor studie dr. Kim Wadt Hansen z nemocnice Bispebjerg v Kodani, Dánsko. Podle něho je zřejmé, že na základě provedených analýz již malé množství fyzické aktivity ve volném čase může být ve skutečnosti prospěšné proti smrtelným infarktům, ale statistická nejistota znemožňuje vyvodit v tomto bodě jakékoli pevné závěry.

Podle autorů studie poskytuje tato souhrnná analýza silnou podporu pro doporučení týkající se týdenní fyzické aktivity u zdravých dospělých, která jsou uvedena v Evropských pokynech pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi z roku 2016, a to i proto, že pro fyzickou aktivitu byly použity mezní hodnoty srovnatelné s těmi, které jsou použity v guidelines.

Tyto pokyny doporučují, aby zdraví dospělí všech věkových skupin prováděli týdně alespoň 150 minut cvičení střední intenzity nebo 75 minut intenzivní aerobní fyzické aktivity nebo jejich ekvivalentní kombinaci. „Existuje mnoho způsobů, jak být fyzicky aktivní za nízké nebo žádné náklady. Naše studie poskytuje ještě více důkazů o výhodách cvičení,“ uzavřel dr. Hansen.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky