Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Domácí test na HPV, pilot ke zlepšení screeningu

Domácí test na HPV, pilot ke zlepšení screeningu

Medical Tribune 03/2021
19.02.2021 21:44
Zdroj: MT
Autor: red

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zahájilo pilotní projekt optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla.


Prvním čtyřem stovkám žen ve věku 50 až 65 let, které tři roky a déle nebyly na preventivní gynekologické prohlídce, rozesílá poštovní zásilkou odběrovou sadu na zjištění lidského papillomaviru. V rámci pilotního projektu bude takto osloveno postupně pět tisíc žen. Obeslány jsou vybrané ženy pojištěné u Revírní bratrské pokladny, která je partnerem pilotního projektu. Ženy mají podle návodu provést odběr a bezplatně pak vzorek poslat do laboratoře. Při pozitivním nálezu bude žena kontaktována s doporučením, ať navštíví lékaře. Cílem je zvýšit počet vyšetřených žen ve věku 50–65 let.

Projekt má ambici zlepšit screening programu karcinomu děložního hrdla. Financován je Evropskou unií a realizuje ho Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s RBP, zdravotní pojišťovnou.

„Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou bychom chtěli vyzkoušet, zda je díky využití samoodběrových sad možné do screeningového programu oslovit ženy, které se screeningu doposud pravidelně neúčastní, a zabránit tak u nich možnému rozvoji závažného onemocnění,“ popsal Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra ČR. Samoodběrová sada je v současnosti doplňkově využívána např. ve screeningovém programu v Nizozemsku. I v dalších zemích, například v Dánsku, Švédsku nebo ve Slovinsku, už proběhly obdobné pilotní projekty.

„Pouze třicet pět procent žen starších padesáti let chodí v ČR pravidelně na preventivní prohlídky proti karcinomu děložního čípku,“ uvádí ÚZIS. V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 800 nových případů karcinomu děložního čípku a přes 300 žen v důsledku tohoto onemocnění každý rok zemře.

Na realizaci pilotního projektu dohlíží pracovní skupina: prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., MUDr. Markéta Trnková, doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., Mgr. Peter Vanek, RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., PhDr. Karel Hejduk.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky