Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Praxe potvrzuje dobrý efekt bamlanivimabu

prof. Martina Vašáková, foto: archiv M. Vašákové

Praxe potvrzuje dobrý efekt bamlanivimabu

Medical Tribune 05/2021
20.03.2021 10:03
Zdroj: MT
Autor: ač
Každý den máme covid pozitivních 10 až 14 tisíc pacientů. Až jedna čtvrtina z nich by se měla rekrutovat k podání monoklonálních protilátek, uvádí prof. Martina Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice a předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.
  • Nakolik silné jsou podle vás důkazy pro použití bamlanivimabu v léčbě COVID-19?

Evidence je dostatečná na to, aby se tento lék etabloval jako prevence rozvoje těžkého průběhu covidové pneumonie u rizikových pacientů. Ve studii, která efekt prokázala, bylo zjištěno, že riziko hospitalizace bylo u pacientů, kteří lék dostali, pětkrát nižší. To je zásadní. Zvláště pak v situaci, kdy jsou v České republice nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče plné, a kdy směřuje nemocnost do mladších věkových skupin.

  • Některé studie se zabývají také účinností kombinace bamlanivimabu s etesevimabem. Je účinnost samostatného bamlanivimabu s touto kombinací srovnatelná?

Zatím pozorujeme v praxi dobrý efekt monoterapie v podstatě u všech podání, s výjimkou těch pacientů, kteří už měli vyvinutý zápal plic potvrzený na rentgenu. Mělo by to být podáno skutečně u lidí s časnými lehkými příznaky, většinou do sedmi dnů od počátku příznaků a do tří dnů od pozitivity testu na COVID-19. V tuto chvíli u nás máme dostupný jen bamlanivimab. Budeme mít REGN-COV2. Kombinace s etesevimabem zatím není dostupná ani v jiných zemích.

  • Jsou tyto protilátky vhodné proti novým variantám viru?

Účinnost je prokázaná kupodivu i vůči mutacím viru, u kterých se původně úplně nepředpokládala.

  • Pravidla pro indikaci pacientů pro podání bamlanivimabu se mají pozměnit. Můžete popsat, jak?

Indikace se sjednocovala s tou pro kombinované protilátky, které budou také dovážené. Je to dobře. Indikační spektrum bamlanivimabu se tím rozšířilo. Potřebujeme v současné době, aby se do nemocnice nedostalo pokud možno tolik rizikových lidí. Nejen proto, že nemocnice už nemají větší kapacity. I proto, že je zbytečné, aby tito lidé byli nemocní a umírali.

  • Co se tedy v indikacích mění?

V nejbližších dnech by měly nové indikace viset na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Měnili jsme skupinu indikovaných obézních. Tyto přípravky by měly být dostupné nejen pro morbidně obézní, ale i pro obecně obézní pacienty, to je velký posun. Odpovídá to tomu, koho vídáme v nemocnicích jako typického pacienta s rizikem těžkého průběhu covidu. Kromě chronicky nemocných, transplantovaných pacientů a onkologicky nemocných s imunosupresivní léčbou jsou to lidé s abdominální obezitou. A tu má třetina obyvatel České republiky.

  • Fakultní Thomayerova nemocnice distribuuje bamlanivimab do dalších nemocnic. Nakolik je o něj zájem?

Už přes padesát nemocnic si nechalo bamlanivimab dodat, takže je distribuce celkem dobrá. Přes Thomayerovu nemocnici se přípravek nakoupil, aby tu byl časně, a od začátku nabízíme nemocnicím, ať si jej pro své pacienty vezmou. Některé na to slyšely okamžitě, jiné z nejasných důvodů váhaly. Pokud mají ambulantní lékaři rizikového pacienta, u kterého zjistí pozitivitu, měli by ho poslat na aplikaci bamlanivimabu. Každý den máme pozitivních 10 až 14 tisíc pacientů. Až jedna čtvrtina z nich by se měla rekrutovat k jeho podání.

  • Je pro takové množství pacientů zajištěná dostupnost přípravku?

Vzhledem k tomu, že zatím ne všichni o této možnosti vědí, ne vždy dostaneme rizikového pacienta včas k podání monoklonálních protilátek. Bohužel stále přicházejí pacienti k hospitalizaci s těžkou formou covidu. Jak se bude povědomí rozšiřovat, bude se podle mě zvyšovat i spotřeba těchto přípravků. Pokud bude potřeba vyšší, necháme ještě dovézt bamlanivimab nebo REGN-COV2 a později by měla být dostupná i kombinace bamlanivimab s etesevimabem.

  • Není překážkou ten nezvyklý proces, kdy by pacienty měli indikovat ambulantní lékaři, ale přípravek se podává v infuzních centrech, navíc pacientům, kteří nemají ještě velké potíže?

Dovedu si představit aplikaci těchto infuzí i v terénu, ale předpokládalo by to, že daná ambulance bude mít vyhrazenou zvláštní místnost pro infekčního pacienta, který tam bude nejméně dvě hodiny setrvávat - hodinu na aplikaci, a hodinu na sledování. A také by musela mít vyčleněný personál. Proto se rozhodlo o podání v nemocnicích, které na to prostory vždy najít mohou. Infekčních pacientů s covidem tam chodí hodně. Druhý důvod byla úhrada. Je rychlejší stanovit nemocniční úhradu než úhradu ambulantních léků.

  • Co je tedy nyní potřeba pro zajištění efektivního podání monoklonálních protilátek?

Vůle všech účastníků, od ministerstva, přes odborné společnosti, jednotlivé praktické lékaře po pacienty a jejich informovanost. Přála bych si, aby nyní všichni konali nejlépe, jak mohou, jinak se s pandemií COVID-19 nebudeme schopni vypořádat. Není to jen Česko, které je na tom tak špatně. Bohužel, když hovořím s kolegy z jiných evropských zemí, jsou na tom podobně. Nesmíme propadat skepsi, nebo ještě ke všemu léčebnému nihilismu. Musíme sledovat novinky a pokud jsou nové léky, které mohou zachránit životy, tak je k pacientům dostat.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky