Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vyčerpání je u mužů spojené se zvýšeným rizikem infarktu

Foto: shutterstock.com

Vyčerpání je u mužů spojené se zvýšeným rizikem infarktu

24.03.2021 17:07
Zdroj: MT
Autor: kol
Podle výzkumu prezentovaného začátkem března v rámci online kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Acute CardioVascular Care 2021, je u mužů, kteří prodělali vitální vyčerpání, větší pravděpodobnost infarktu. Riziko bylo zvláště výrazné u svobodných, rozvedených a ovdovělých mužů.

„Vitální vyčerpání odkazuje na nadměrnou únavu, pocit demoralizace a zvýšenou podrážděnost. Domníváme se, že jde o reakci na neřešitelné problémy v životě lidí, zvláště když se nedokáží přizpůsobit dlouhodobému působení psychologických stresorů,“ uvedl autor studie Dr. Dmitriy Panov z Ústavu cytologie a genetiky, Novosibirsk, Ruská federace.

Zveřejněná studie zkoumala vztah mezi vitálním vyčerpáním a rizikem infarktu myokardu u mužů bez kardiovaskulárních onemocnění v anamnéze. Studie použila údaje z projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) MONICA.2. Reprezentativní vzorek 657 mužů ve věku 25 až 64 let z Novosibirsku byl do projektu začleněn v roce 1994.

Příznaky vitálního vyčerpání byly na počátku hodnoceny pomocí dotazníku Maastricht Vital Exhaustion Questionnaire přijatého protokolem MONICA. Účastníci byli klasifikováni podle úrovně vitálního vyčerpání, tedy žádná, střední nebo vysoká míra vyčerpání a byli sledováni po dobu 14 let s ohledem na výskyt infarktu myokardu.

Celkově se u dvou třetin (67 %) mužů projevilo vitální vyčerpání (15 % mělo vysokou míru a 52 % střední), zatímco 33 procent vyčerpáním ovlivněno nebylo. Vitální vyčerpání (závažné u 58 % a středně závažné u 16 %) se projevilo u téměř tři čtvrtin (74 %) mužů s vysokým krevním tlakem.

Celkem v této skupině mužů vědci analyzovali souvislost mezi vitálním vyčerpáním na počátku sledování a rizikem infarktu. Ve srovnání s těmi bez vitálního vyčerpání měli muži se střední nebo vysokou mírou vyčerpáním 2,7krát vyšší riziko srdečního infarktu do pěti let, 2,25 vyšší riziko do 10 let a 2,1 zvýšené riziko do 14 let (p pro všechny < 0,05).

V upravené analýze (sociální faktory, věk) bylo riziko srdečního infarktu spojeného s vyčerpáním vyšší u nikdy ženatých, rozvedených a ovdovělých mužů ve srovnání s ženatými (s poměrem rizik 3,7, 4,7, 7,0). Riziko infarktu myokardu souvisejícího s vyčerpáním bylo 2,2krát vyšší u osob se základním vzděláním než u mužů vysokoškolsky vzdělaných. Muži středního věku byli více postiženi než mladší muži: ve srovnání s 24 až 34letými bylo riziko srdečního infarktu spojeného s vyčerpáním 3,8krát vyšší u 45 až 54letých a 5,9krát vyšší u 55 - 64letých.

Pokud jde o vliv rodinného stavu na vztah mezi vyčerpáním a infarktem, již dřívější studie podle Dr. Panova ukázaly, že život o samotě se pojí s nižší sociální podporu a je nezávislým rizikovým faktorem pro infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu. Tyto poznatky by se podle něho měly brát v úvahu při hodnocení rizika kardiovaskulárních příhod. „Úsilí o zlepšení životní pohody a snížení stresu doma i v práci může pomoci snížit vyčerpání vitálních funkcí. Zapojení do komunitních skupin je jedním ze způsobů, jak zvýšit sociální podporu a stát se méně zranitelnými vůči stresu. Spolu se zdravým životním stylem by takováto opatření měla být prospěšným krokem pro zdravé srdce,“ uzavřel. Dr. Panov.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky