Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Pacienti s onemocněním srdce potřebují více pohybu

foto: shutterstock.com

Pacienti s onemocněním srdce potřebují více pohybu

Medical Tribune 07/2021
19.04.2021 13:23
Zdroj: MT
Autor: kol
Zvýšený krevní tlak, vysoký cholesterol a diabetes zvyšují riziko srdečních onemocnění. Avšak nová rozsáhlá studie ukazuje, že u lidí s těmito stavy je zvýšení úrovně aktivity spojeno se sníženou pravděpodobností srdečních příhod a úmrtnosti.

Výzkum byl prezentován na dubnovém online kongresu ESC Preventive Cardiology 2021.

„Předchozí výzkumy ukázaly, že zvýšení fyzické aktivity je zdraví prospěšné, avšak tyto studie byly provedeny u běžné populace. Nás zajímalo, zda existují podobné účinky i u jedinců s KV rizikovými faktory, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a diabetes,“ uvedla autorka studie dr. Esmée Bakkerová z Radboud University Medical Center v Nijmegenu v Nizozemsku. Studie zahrnovala 88 320 jedinců z kohortní studie LifeLines. Účastníci podstoupili fyzikální vyšetření a vyplnili dotazníky o anamnéze a životním stylu včetně cvičení. Dotazníky se opakovaly přibližně po čtyřech letech.

Účastníci studie byli rozděleni do pěti skupin podle úrovně aktivity a sledováni v mediánu sedmi let po prvním hodnocení pro výskyt KV onemocnění nebo úmrtí. Na začátku studie mělo celkem 18 502 (21 %) jedinců vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a/nebo diabetes, průměrný věk byl 55 let. Po úpravě podle věku, pohlaví a výchozí fyzické aktivity vědci zjistili, že u pacientů se středním až velkým zlepšením fyzické aktivity byla přibližně o 30 procent nižší pravděpodobnost rozvoje KV onemocnění nebo úmrtí během sledování ve srovnání s těmi, kteří úroveň aktivity nezměnili.

Zbývajících 69 808 (79 %) účastníků nemělo na začátku studie vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol ani diabetes, průměrný věk této skupiny byl 43 let. Po úpravě podle věku, pohlaví a výchozí fyzické aktivity se ukázalo, že u osob s velkým snížením fyzické aktivity bylo o 40 procent vyšší riziko KV onemocnění nebo úmrtí ve srovnání s těmi, kteří úroveň své aktivity nezměnili.

„Naše studie naznačuje, že k zabránění srdečním infarktům a cévním mozkovým příhodám a prodloužení délky života by si zdraví jedinci měli udržovat dobrou úroveň fyzické aktivity, zatímco lidé s rizikovými faktory musejí být aktivnější. Asociace, které jsme našli, byly ještě výraznější u lidí, kteří měli na začátku studie relativně sedavý způsob života, což naznačuje, že nejvíce mohou cvičením získat neaktivní lidé,“ dodala dr. Bakkerová.

Aby se zabránilo srdečním onemocněním, doporučují evropské směrnice alespoň 150 minut týdně mírně intenzivní fyzické aktivity nebo 75 minut týdně intenzivní aerobní fyzické aktivity nebo ekvivalentní kombinace. „Pokud máte v současné době převážně sedavý způsob života, je chůze prvním krokem, jak být aktivnější. Pokud již pravidelně chodíte, zkuste každý den prodloužit procházku o 10 minut nebo zvýšit intenzitu,“ radí dr. Bakkerová.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky