Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. červen 2021 | Svátek má Milan
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Doplňky rybího tuku jsou spojeny s poruchou srdečního rytmu

Foto: shutterstock.com

Doplňky rybího tuku jsou spojeny s poruchou srdečního rytmu

Medical Tribune 09/2021
10.05.2021 11:54
Zdroj: MT
Autor: kol
Doplňky s obsahem omega‑3 mastných kyselin jsou spojeny se zvýšenou pravděpodobností vzniku fibrilace síní u lidí s vysokou koncentrací lipidů v krvi. S tímto zjištěním přišla studie zveřejněná v dubnu v časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy.

„V současné době jsou doplňky s obsahem rybího tuku indikovány u pacientů se zvýšenými triglyceridy v plazmě, aby se snížilo kardiovaskulární riziko. Vzhledem k vysoké prevalenci zvýšených triglyceridů v populaci je lze běžně předepisovat. Za zmínku stojí, že nízké dávky omega‑3 mastných kyselin jsou k dispozici i ve volném prodeji bez nutnosti lékařského předpisu,“ uvedl autor studie dr. Salvatore Carbone z Virginia Commonwealth University v USA.

Některé klinické studie ale naznačují, že omega‑3 mastné kyseliny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem fibrilace síní, což je nejčastější porucha srdečního rytmu. Lidé s touto poruchou mají zároveň pětkrát větší pravděpodobnost cévní mozkové příhody.

Tyto studie testovaly různé formulace omega‑3 mastných kyselin v různých dávkách. Autoři proto provedli komplexní metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií, aby odpověděli na otázku, zda rybí oleje trvale souvisejí se zvýšeným rizikem fibrilace síní.

Analýza zahrnovala pět randomizovaných kontrolovaných studií zkoumajících účinky suplementace omega‑3 mastnými kyselinami na kardiovaskulární parametry. Účastníci měli zvýšené hodnoty triglyceridů a byli buď ve vysokém riziku kardiovaskulárních onemocnění, nebo u nich kardiovaskulární onemocnění již bylo diagnostikováno. Celkem 50 277 pacientů dostávalo buď rybí tuk, nebo placebo; byli sledováni po dobu dvou až 7,4 roku. Dávka rybího oleje se pohybovala od 0,84 g do 4 g denně.

Vědci zjistili, že suplementace omega‑3 mastnými kyselinami byla spojena s významně zvýšeným rizikem fibrilace síní ve srovnání s placebem s poměrem výskytu 1,37 (95% CI 1,22–1,54; p < 0,001).

„Naše studie naznačuje, že doplňky rybího oleje jsou spojeny s významně vyšším rizikem vzniku fibrilace síní u pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Ačkoli jedna klinická studie naznačila příznivé kardiovaskulární účinky suplementace, mělo by se zvážit riziko fibrilace síní, pokud jsou tyto látky předepisovány nebo kupovány ve volném prodeji, zejména u jedinců náchylných k rozvoji poruchy srdečního rytmu,“ uvedl dr. Carbone.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky