Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. červen 2021 | Svátek má Milan
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dlouhodobé účinky inhibitorů cholinesterázy u Alzheimerovy choroby

Foto: shutterstock.com

Dlouhodobé účinky inhibitorů cholinesterázy u Alzheimerovy choroby

Medical Tribune 10/2021
17.05.2021 10:53
Zdroj: MT
Autor: red
Inhibitory cholinesterázy (ICh) se rutinně používají pro léčbu demence alzheimerovského typu (AD), nicméně není zatím mnoho dat o jejich dlouhodobé účinnosti.

Proto vznikla práce, která analyzovala data ze Swedish Web‑based registry, aby zjistila, jaké účinky na závažnost demence a také mortalitu má léčba ICh zahájená do tří měsíců od diagnózy různě závažné AD. Průměrná doba sledování činila pět let a za tu dobu se ukázalo, že léčba ICh, jako je donepezil, rivastigmin a galantamin, byla spojena s vyššími kognitivními skóre a nižší mortalitou po adjustaci na věk, pohlaví, komorbidity a další farmakologickou léčbu.

Analýza zahrnula více než 11 600 uživatelů ICh a více než 5 800 osob, které ICh neužívaly. U více než 6 800 osob byly k dispozici data z MMSE. Za pět let sledování se závažná demence, definovaná jako skóre MMSE < 10, rozvinula u 255 osob a 6 055 osob zemřelo. Užívání ICh bylo spojeno s vyšším skóre MMSE a s rizikem mortality nižším o 27 procent ve srovnání s osobami, které ICh neužívaly. Nejlepších výsledků ve sledovaných parametrech dosahoval galantamin.

Zdroj: Xu H et al. Long‑term effects of cholinesterase inhibitors on cognitive decline and mortality. Neurology 2021 Apr 27; 96:e2220. https:// doi.org/10.1212/WNL.0000000000011832.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky