Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. červen 2021 | Svátek má Milan
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Deprese jsou častější u pacientů se srdečním selháním než u onkologicky nemocných

Foto: Shutterstock

Deprese jsou častější u pacientů se srdečním selháním než u onkologicky nemocných

Medical Tribune 11/2021
24.05.2021 12:39
Zdroj: MT
Autor: kol
Podle studie zveřejněné během Heart Failure Awareness Days, které probíhaly v týdnu od 10. května 2021, trpí téměř každý čtvrtý pacient se srdečním selháním depresí nebo úzkostnou poruchou. U pacientů se srdečním selháním byla o 20 procent vyšší pravděpodobnost vzniku těchto problémů duševního zdraví během pěti let po stanovení diagnózy ve srovnání s pacienty s onkologickou diagnózou.

Zjištění jsou publikována v časopisu Evropské kardiologické společnosti European Journal of Preventive Cardiology.


„Léčba duševních chorob u pacientů s nádorovým onemocněním – psychoonkologie – je dlouhodobě zavedená, ale podobné služby pro pacienty s onemocněním srdce (psychokardiologie) jsou stále v plenkách. Naše studie naznačuje, že pacienti se srdečním selháním by mohli těžit z větší podpory při psychologických problémech,“ uvedl autor studie dr. Mark Luedde z Cardiological Group Practice, Bremerhaven, Německo.

Srdeční selhání postihuje přibližně 65 milionů lidí na celém světě a umírá ne ně více lidí než na některá nádorová onemocnění. Navíc pacienti se srdečním selháním trpí často více závažnými nemocemi najednou, což úzce souvisí s horší kvalitou jejich života.

Studie zkoumala, jak často se deprese nebo úzkost objevily v průběhu srdečního selhání ve srovnání s různými druhy onkologických diagnóz. Studie použila informace z národní reprezentativní databáze German Disease Analyzer, která zahrnuje přibližně tři procenta ambulantních praxí. Vědci porovnali kombinovaný výskyt deprese a úzkosti během pěti let po stanovení diagnózy srdečního selhání nebo karcinomu. 2

Retrospektivní analýza zahrnovala dospělé s počáteční diagnózou srdečního selhání, karcinomu prsu, karcinomu prostaty nebo karcinomu trávicího traktu v 1 274 ordinacích praktických lékařů v letech 2000 až 2018. Jednalo se celkem o 96 772 pacientů se srdečním selháním, 21 261 pacientů s karcinomem prsu, 16 478 pacientů s karcinomem prostaty a 29 479 pacientů s gastrointestinálním karcinomem. Během pěti let po stanovení diagnózy došlo u 23,1 procenta pacientů se srdečním selháním k rozvoji deprese nebo úzkostné poruchy (ve srovnání s 25,7 %, 22,1 % a 15,0 % pacientů s karcinomem prsu, zažívacího traktu a prostaty). Ve srovnání s celou skupinou onkologických pacientů měli pacienti se srdečním selháním významně vyšší riziko rozvoje deprese nebo úzkosti s poměrem rizik 1,20 (95% CI 1,18–1,23; p < 0,001). Přesněji řečeno, riziko deprese nebo úzkosti u pacientů se srdečním selháním bylo o 66 procent vyšší než u pacientů s karcinomem prostaty a o 17 procent vyšší než u pacientů s karcinomem gastrointestinálního traktu. V porovnání s pacienty s karcinomem prsu bylo riziko vzniku deprese a úzkostné poruchy podobné.

Ve všech čtyřech skupinách se výskyt deprese a úzkosti během pěti let sledování neustále zvyšoval. „Vysoký výskyt deprese a úzkosti u pacientů se srdečním selháním ukazuje na důležitost této problematiky. I když jsme nezkoumali příčiny těchto psychických problémů, jejich ještě vyšší výskyt u pacientů s karcinomem prsu může souviset se strachem z rekurence onemocnění. Rostoucí výskyt psychologických problémů v průběhu času jak u srdečního selhání, tak u onkologického onemocnění může být způsoben omezením denních činností způsobeným únavou, zhoršenou pohyblivostí a dalšími oslabujícími příznaky,“ uvedl dr. Luedde s tím, že služby psychologické podpory pro onkologické pacienty jsou dnes celkem běžné. Je však zapotřebí více pomoci osobám se srdečním selháním, z nichž téměř u čtvrtiny se po diagnóze deprese nebo úzkostná porucha objeví.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky