Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Deklarace o opatřeních proti cévní mozkové příhodě

Foto: Shutterstock

Deklarace o opatřeních proti cévní mozkové příhodě

Medical Tribune 11/2021
24.05.2021 12:43
Zdroj: MT
Autor: kol
Představitelé ministerstev zdravotnictví v celé Evropě byli vyzváni, aby podepsali Deklaraci o opatřeních k Akčnímu plánu pro boj s CMP v Evropě, který bude řešit jednu z hlavních příčin úmrtí a zdravotního postižení. Tento dokument byl prezentován v rámci Evropského dne povědomí o cévní mozkové příhodě (CMP), který připadl na 11. května 2021.

Iniciativa vedená Evropskou organizací pro cévní mozkové příhody (ESO) a Stroke Alliance for Europe (SAFE) má za cíl povzbudit evropské země, aby prokázaly svůj závazek ke zlepšení prevence, léčby, péče a podpory mozkové příhody, a to podepsáním Deklarace o Akčním plánu pro boj s cévní mozkovou příhodou a připojením se tak k boji proti CMP v celé Evropě.

Více než jeden milion lidí v Evropě onemocní CMP a 460 000 Evropanů na její následky každoročně zemře. Celosvětově žije s CMP téměř 10 milionů lidí a odhaduje se, že počet lidí s mrtvicí vzroste během příští generace o 26 procent. Tento nárůst způsobí rozpočtům a společnostem značné náklady na zdravotní péči. Náklady spojené s CMP v Evropě byly nedávno odhadnuty na 60 miliard eur a předpokládá se, že do roku 2040 vzrostou o 44 procent, tedy na 86 miliard eur. Podle autorů akčního plánu lze dopady CMP snížit vhodnou investicí a organizací služeb pro prevenci, léčbu, podporu a péči. Za účelem koordinace úsilí o snížení zátěže mozkové příhody v celé Evropě proto zahájily v roce 2018 organizace ESO a SAFE Akční plán pro boj s cévní mozkovou příhodou pro Evropu, zastupující odborníky na mozkovou příhodu a pacienty z celé Evropy.

„Díky významným objevům v posledních desetiletích lze dnes cévní mozkové příhodě předcházet a léčit ji, stále však existuje značná propast mezi znalostmi a poskytováním služeb v oblasti CMP, a to navzdory vysoké nákladové efektivnosti péče o toto onemocnění. Všichni pacienti s cévní mozkovou příhodou v celé Evropě by měli mít přístup k nejlepší možné péči založené na důkazech, aby byla zajištěna nejlepší kvalita života po cévní mozkové příhodě. K dosažení tohoto cíle nám pomůže právě Akční plán pro boj s CMP pro celou Evropu,“ říká Hanne Christensenová, profesorka neurologie a předsedkyně Akčního plánu pro boj s CMP v Evropě. Jak dodává spolupředsedkyně akčního plánu a neuroložka Francesca Romana Pezzellová, tento plán poskytuje jednotný přístup k léčbě a managementu cévních mozkových příhod a pomůže řešit nerovnosti v péči o toto onemocnění v evropských zemích, které byly vytvořeny vlivem koronavirové pandemie.

Podle Arlene Wilkiové, generální ředitelky SAFE a spolupředsedkyně Akčního plánu pro boj s CMP v Evropě, je cévní mozková příhoda jednou z hlavních příčin zdravotního postižení dospělých v Evropě a má dopad na všechny aspekty života – ekonomické, sociální, lékařské, fyzické a duševní zdraví. I proto je potřeba věnovat okamžitou pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že narušení péče o cévní mozkovou příhodu způsobené COVID‑19 nebude mít vliv na krizi zdravotnictví způsobenou pandemií.

Cílem akčního plánu je zlepšit celý proces péče o toto onemocnění, od prevence a rané léčby po podporu a následnou péči. Má zlepšit výsledky pro pacienty a pečovatele a být vysoce nákladově efektivní pro všechny země v Evropě. Akční plán pro boj s CMP pro Evropu rovněž pomůže snížit zátěž jiných nepřenosných nemocí, například zavedení vhodných preventivních strategií pro cévní mozkovou příhodu také sníží výskyt demence, srdečních chorob, diabetu a obezity, což bude mít významný dopad na kvalitu života, průměrnou délku života a náklady na zdravotní péči.

Společnosti ESO a SAFE nedávno zahájily prováděcí plán Akčního plánu pro boj s CMP, který má oslovit všech 53 zemí v evropském regionu. Implementační plán bude přizpůsoben každé zemi, aby byla zajištěna jeho účinnost, pomůže vytvořit národní plány pro boj s CMP a poskytne nástroje ke zlepšení prevence, léčby, podpory a péče o toto onemocnění, včetně online vzdělávacího centra pro CMP a seznamu důkazů v základní péči. Budou shromažďovány roční národní souhrnné údaje o 12 klíčových ukazatelích výkonnosti uvedených v prohlášení, aby bylo možné provádět srovnávací testy v průběhu času i v rámci jednotlivých zemí. To poskytne každé zemi znalosti a údaje, které potřebuje k dalšímu zlepšování provádění svého národního plánu. (více na https:// actionplan.eso‑stroke.org/).Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky