Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. červen 2021 | Svátek má Milan
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání

Foto: Shutterstock

Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání

Medical Tribune 12/2021
07.06.2021 11:36
Zdroj: MT
Autor: miš
Mohl by to být velmi prospěšný a úspěšný projekt, ovšem nebýt COVID-19. Ještě však není konec a pediatři mohou za velmi výhodných podmínek získat specializaci. A to díky projektu, který realizuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ s využitím podpory z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Projekt byl zahájen 1. července 2019 a zatím se do něj nepřihlásila ani polovina očekávaných frekventantů. Bude probíhat až do konce června 2022. Lze předpokládat, že kvůli pandemii bude prodloužen.

Projekt „Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání“ reaguje na nedostatek dětských specialistů v České republice, nedostatečné pokrytí vysoce specializované péče o dětské pacienty, dlouhé objednací doby na vyšetření, či případnou operativu. Akutní nedostatek dětských specialistů se negativně odráží v dostupnosti zdravotní péče o dětské pacienty, realizací projektu vzroste jejich počet, který se jeví jako nezbytný pro zachování a zvyšování vysoce kvalifikované péče o dětské pacienty.

Prostřednictvím projektu lze motivovat také zaměstnavatele, jejichž neochota podporovat vzdělávání svých zaměstnanců v dětských nástavbových oborech specializačního vzdělávání se rovněž podílí na nedostatku specializovaných odborníků.

Projekt „Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání“ má stanovené dva cíle. Jedním a již splněným cílem byla příprava/aktualizace vzdělávacích programů specializačního vzdělávání v dětských nástavbových oborech.

Druhým a aktuálním cílem projektu je vzdělávání účastníků v těchto nově vytvořených/aktualizovaných programech specializačního vzdělávání v souladu s platnou.

Do projektu se mohou přihlásit lékaři zapsaní v níže uvedených oborech od 18. 8. 2018 a dále.

 • Neonatologie
 • Dětská endokrinologie a diabetologie
 • Dětská onkologie a hematologie
 • Dětská urologie
 • Dětská dermatovenerologie
 • Dětská gastroenterologie a hepatologie
 • Dětská kardiologie
 • Dětská nefrologie
 • Dětská otorinolaryngologie
 • Dětská pneumologie
 • Dětská revmatologie
 • Gynekologie dětí a dospívajících

Účastníkům těchto nástavbových oborů specializačního vzdělávání lze hradit následující výdaje spojené se specializačním vzděláváním:

 • příspěvek na mzdu za dobu účasti na vzdělávacích aktivitách podle platného vzdělávacího programu,
 • cestovní náhrady – proplacení jízdného a ubytování (pouze při účasti na kurzech),
 • úhrada účastnických poplatků za povinné kurzy a poplatků za povinnou praxi.

V případě zájmu lékaři, resp. jejich zaměstnavatelé kontaktují realizátora projektu:

Ing. Pavlína Valentová

e-mail: pavlina.valentova@ipvz.cz

telefon: 271 019 421

Nárok na refundaci výdajů získají zaměstnavatelé účastníka po uzavření smlouvy o úhradě osobních nákladů.

Podrobnosti najdete na:

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/granty-a-projekty/detske-nastavbove-obory

Jak jsou spokojeni ti, kteří se projektu přímo účastní?

Otázky jsme položili zaměstnavateli, pediatru MUDr. Leopoldu Sedláčkovi z Krnova, který vyslal svého zaměstnance, aby získal specializaci ve FN Motol.

 • Jakou specializaci si Váš zaměstnanec v projektu DNO IPVZ vybral?

Vybral si specializaci „Dětská kardiologie“.

 • Jak dlouho se v tomto projektu vzdělává?

V říjnu 2020 atestoval z oboru Pediatrie a následně se zapsal do nástavbového oboru dětská kardiologie.

 • Proč jste si vybrali tento projekt?

V rámci naší ordinace PLDD nabízíme i specializaci dětské kardiologie, a proto se rozhodl ke vzdělávání v tomto oboru a pokračovat v poskytování této specializace.

 • Nacházíte na tomto projektu nějaké výhody/pozitiva?

Specializační vzdělávání je pro mladé lékaře náročné z mnoha důvodů, z nichž hlavní jsou:

 • Nutnost pobytu mimo své mateřské pracoviště – mnohdy spojená s dojížděním mimo místo trvalého pobytu na pracoviště II. typu
 • Finanční náročnost (platba školicímu pracovišti, výdaje spojené s cestováním a pobytem v místě školení, mzdové výdaje...)

A právě v bodu finančního příspěvku projekt DNO IPVZ velmi pomáhá

 • Jak jste s organizací a podporou ze strany IPVZ spokojeni?

Podpora ze strany IPVZ je příkladná. Administrativní zpracování různých žádostí a pravidelných výkazů není úplně jednoduché a tady musíme pracovnicím IPVZ poděkovat za trpělivost a velikou pomoc.

(Pokud chcete jmenovitě – chtěl bych poděkovat Ing. Valentové)

 • Na jakých pracovištích se váš zaměstnanec školí?

Vzdělávací program v oboru dětské kardiologie je rozdělen na dvě části:

Část probíhá na pracovišti II. typu – což je Dětské kardiocentrum FN Praha Motol a dále pak pobyt na akreditovaném pracovišti I. typu, tj. v dětské kardiologické ambulanci

 • Splňuje průběh vzdělávacího projektu vaše očekávání?

Zde je odpověď jednoznačná – ANO

 • Proč by měli zaměstnavatelé využívat výhody projektu DNO/doporučil byste zaměstnavatelům, aby své zaměstnance do tohoto projektu vysílali?

Doporučím to nejen zaměstnavatelům, ale také mladým lékařům, kteří mají zájem vzdělávat se v dětských nástavbových oborech, aby oslovili své zaměstnavatele a seznámili je s možností zapojení se do tohoto projektu a získání finančního příspěvku (například na mzdové výdaje, poplatky za školení, cestovné na tato školení apod.).Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky