Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ženy středního věku vyžadují kontrolu krevního tlaku k prevenci infarktu

foto: JupiterImages

Ženy středního věku vyžadují kontrolu krevního tlaku k prevenci infarktu

Medical Tribune 14/2021
26.06.2021 10:36
Zdroj: MT
Autor: kol
Ženy s mírně zvýšeným krevním tlakem krátce po čtyřicátém roce věku mají po padesátem roce věku dvojnásobné riziko akutních koronárních syndromů ve srovnání s těmi, které mají krevní tlak normální. Toto zjištění zveřejnila v rámci Světového dne hypertenze Evropská kardiologická společnost (ESC) v časopise European Journal of Preventive Cardiology.

„I když se ženy cítí zdravé, měly by si u svého praktického lékaře nechat pravidelně měřit krevní tlak s frekvencí závislou na zjištěných hodnotách. Osoby s dalšími rizikovými faktory pro srdeční choroby, jako jsou obezita, diabetes, autoimunitní poruchy, komplikace v těhotenství, nebo jejichž rodiče měli vysoký krevní tlak, potřebují intenzivnější sledování,“ uvedla autorka studie dr. Ester Kringelandová z University of Bergen v Norsku.

Předchozí studie naznačují, že vysoký krevní tlak je silnějším rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění u žen než u mužů. Kromě toho mají ženy ve středním věku průměrně nižší krevní tlak než muži, a přesto je prahová hodnota pro diagnostiku vysokého krevního tlaku u obou pohlaví stejná. Tato studie zkoumala, zda mírně zvýšený krevní tlak (130–139/80–89 mm Hg) byl silnějším rizikovým faktorem pro akutní koronární syndromy u žen než u mužů. Krevní tlak byl měřen u 6 381 žen a 5 948 mužů ve věku 41 let účastnících se komunitní studie Hordaland Health. Srdeční záchvaty byly zaznamenány během 16 let sledování.

Vědci zjistili, že u žen byl mírně zvýšený krevní tlak spojen se zdvojnásobením rizika akutních koronárních syndromů ve středním věku. Tato souvislost nebyla nalezena u mužů po úpravě na další rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Podle dr. Kringelandové analýzy potvrdily, že mírně zvýšený krevní tlak ovlivňuje riziko akutních koronárních syndromů způsobem specifickým pro pohlaví. Výsledky přispívají k objevujícím se důkazům naznačujícím, že vysoký krevní tlak má obzvláště nepříznivé účinky na srdce žen.

Dr. Kringelandová poznamenala, že zjištění pravděpodobně odrážejí rozdíly mezi ženami a muži v tom, jak malé tepny reagují na zvýšený krevní tlak, ale je třeba to dále prozkoumat. „Mladé ženy mají v průměru nižší krevní tlak než muži, ale u žen začíná ve třetím desetiletí prudší nárůst. Vzhledem k tomu, že prahová hodnota vysokého krevního tlaku je u obou pohlaví stejná, došlo u mladých žen ve skutečnosti k relativně vyššímu nárůstu ve srovnání s muži, než jim byl diagnostikován vysoký krevní tlak. Ženy by proto měly znát svůj krevní tlak. K udržení normálního krevního tlaku se doporučuje udržovat normální tělesnou hmotnost, konzumovat zdravou stravu a pravidelně cvičit. Dále je vhodné se vyvarovat kouření a nadměrné konzumace alkoholu a soli,“ dodala dr. Kringelandová.

„Toto je velmi důležité zjištění se silným poselstvím. Na základě způsobu, jakým jsme vedeni k odhadu rizika srdečních onemocnění, se často předpokládalo, že kardiovaskulární riziko spojené se zvýšeným krevním tlakem ve středním věku je vyšší u mužů než u žen. Důležité je, že tato studie naznačuje, že tomu tak není a že by neměla být ignorována ani mírná zvýšení krevního tlaku u žen v raném a středním věku,“ komentoval prezentovaná zjištění profesor Bryan Williams, předseda pracovní skupiny ESC pro evropské guidelines pro léčbu hypertenze a medicínský ředitel na University College London ve Velké Británii.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky