Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Účinnost přednemocničního podání koncentrátu fibrinogenu u traumat

foto: Shutterstock.com

Účinnost přednemocničního podání koncentrátu fibrinogenu u traumat

29.06.2021 07:54
Zdroj: MT
Autor: red
Multicentrická, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná pilotní studie Flin‑ TIC zkoumala, zda podání koncentrátu fibrinogenu v přednemocniční fázi zlepšuje stabilitu krevních destiček u pacientů s traumatem, kteří krvácejí nebo by krvácet mohli.

Do studie se zapojily týmy letecké a pozemní záchranné služby traumacenter v Rakousku, Německu a České republice mezi roky 2011 až 2015.

Zahrnuto bylo celkem 53 vhodných pacientů starších osmnácti let se závažným krvácením nebo potřebou objemové terapie, z nichž 28 dostalo během převozu do nemocnice koncentrát fibrinogenu a zbylá část placebo. Ukázalo se, že časné podání koncentrátu fibrinogenu chránilo před časnou deplecí fibrinogenu a podpořilo rychlou tvorbu krevních destiček a jejich stabilitu. Medián rozdílu mezi skupinami ve FIBTEM MCF byl 5 mm (p < 0,0001) a medián koncentrací fibrinogenu v plazmě ve skupině léčené koncentrátem fibrinogenu se držel celou dobu sledování nad doporučeným kritickým prahem 2,0 g/l.

Zdroj: Ziegler B et al. Efficacy of prehospital administration of fibrinogen concentrate in trauma patients bleeding or presumed to bleed (FIinTIC). Eur J Anaesthesiol. 2021 Apr 1;38(4):348–357. doi: 10.1097/EJA.0000000000001366.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky