Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová metoda značení DNA bází pro sekvenování

Foto Tomáš Belloň, ÚOCHB

Nová metoda značení DNA bází pro sekvenování

29.06.2021 11:59
Zdroj: MT
Autor: tz
Elektrochemické kódování DNA bází může zlevnit a zrychlit analýzy. Za objevem nové metody je profesor Michal Hocek z pražského Ústavu organické chemie a biochemie.

Mezinárodní vědecký tým vedený prof. Ing. Michalem Hockem, CSc., DSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Univerzity Karlovy a Ciarou K. O'Sullivan, PhD, jež působí jako research professor ve španělské Universitat Rovira i Virgili, vyvinul novou metodu značení DNA, kterou bude možné využít pro sekvenování DNA pomocí elektrochemické detekce. Výsledky své práce publikovali výzkumníci v prestižním časopise Journal of American Chemical Society.

I přes velký pokrok v metodách sekvenování DNA, které jsou většinou založeny na fluorescenčním značení nukleotidů, jsou tyto techniky však stále časově náročné, relativně drahé a mají některá další omezení. Proto se intenzivně hledají nové možnosti, jak sekvenování zjednodušit a urychlit.

Jedním z nadějných přístupů se zdá být využití elektrochemické detekce a tzv. redoxních značek – připojených sloučenin, které lze oxidovat nebo redukovat na elektrodách. Mezinárodnímu týmu, do něhož patří také výzkumníci z Přírodovědecké fakulty UK, Polské akademie věd a Biofyzikálního ústavu AV ČR, se nyní podařilo navrhnout a syntetizovat umělé nukleotidy, na nichž jsou přivěšeny redoxní značky, konkrétně karborany (klecovité struktury vytvořené z atomů boru a uhlíku), jež lze oxidovat na zlaté nebo uhlíkové elektrodě při specifickém potenciálu a které poskytují měřitelný a analyticky využitelný signál.

Nově upravené nukleotidy byly designovány tak, aby je enzym DNA polymeráza začlenil do nově vytvářeného vlákna DNA. Díky tomu, že každý z nich nese vlastní značku projevující se v elektrochemické detekci specifickým signálem oxidace při různém potenciálu, je možné jednotlivé typy nukleotidů odlišit. Velikost každého signálu je navíc závislá na počtu kopií daného nukleotidu v DNA, což umožňuje také rychle určit jeho poměrné zastoupení.

Nově vyvinuté elektrochemické kódování DNA bází přináší řadu výhod, mj. jednodušší a levnější instrumentaci či vyšší rychlost analýzy. Metodika může najít uplatnění při sekvenování DNA, v diagnostice či při vývoji nových DNA čipů.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky