Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Průzkum ukazuje třetinový nárůst depresí a úzkostí

Foto: Shutterstock

Průzkum ukazuje třetinový nárůst depresí a úzkostí

19.07.2021 07:52
Zdroj: MT
Autor: red
Pandemie klade na lidskou psychiku obrovské nároky. Většina českých psychiatrů zaznamenala více nových pacientů s depresemi a úzkostmi, u stávajících pacientů pozorovali zvýšenou potřebu kontaktů.

Až třetinový nárůst nových pacientů trpících depresemi a úzkostmi zaznamenala v průběhu pandemie covid-19 většina psychiatrů ve svých ambulancích. Ukazuje to průzkum provedený v období od 10. 5. do 1. 6. 2021 mezi členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP, kteří poskytují ambulantní psychiatrickou péči.

U sedmdesáti procent pacientů, kteří již depresemi nebo úzkostmi trpěli, psychiatři zaznamenali zvýšenou potřebu kontaktů. Přibližně třetina lékařů konstatovala zvýšení počtu nemocných, kteří dostatečně nereagovali na podávanou léčbu antidepresivy. Z průzkumu také plyne, že většina lékařů registruje pacienty, kteří se nedostavovali ke kontrolám zdravotního stavu kvůli obavám z nemoci COVID-19.

Příčiny zvýšeného výskytu duševních onemocnění souvisí podle přednosty Psychiatrické kliniky VFN v Praze doc. MUDr. Martin Anderse, PhD., s pandemickou situací. „Situace, v níž se celá společnost nachází kvůli pandemii, klade na lidskou psychiku obrovské nároky – jednak jsou to obavy z nemoci samotné a jejích důsledků, kterými mohla být i ztráta blízkých nebo přátel. Stejně závažné jsou sociálně-ekonomické aspekty, obavy ze ztráty práce, nejistoty příjmu, velmi náročné slaďování pracovního života například se školní docházkou dětí nebo oslabené sociální vazby,“ vyjmenoval doc. Anders.

Nárůst depresí a úzkostných poruch vnímá více než 80 procent lékařů

Nárůst pacientů trpících poruchami nálady, tj. depresí, v rozmezí 20 a 30 procent uvedlo v průzkumu 82 procent psychiatrů. S vyšším výskytem úzkostných poruchu, a to nejčastěji s 30 až 40 procenty se ve své praxi setkalo 88 procent lékařů. Kromě toho, že mnozí pacienti kvůli obavám z COVID-19 nedocházeli na návštěvy do psychiatrických ordinací, vnímalo 20 procent lékařů také zvýšený počet pacientů, kteří předčasně přerušili léčbu.

Mezi možnostmi léčby, u nichž psychiatři vnímají omezenou dostupnost, je jednoznačně nejčastěji uváděna psychoterapie. „Nedostupnost psychoterapeutické péče je dlouhodobý dluh našim pacientům, na jehož řešení se snaží odborná společnost ve spolupráci s dalšími odborníky a MZ ČR spolupracovat,“ doplnil prof. Pavel Mohr, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Pokud jde o farmakoterapii, u úzkostných poruch lékaři vesměs neuváděli farmakologické možnosti léčby, které by v současné době postrádali. U depresivních poruch uváděli především potřebu nových, účinnějších antidepresiv, a především léčiv s rychlým nástupem účinku. Dále pak léky pro dětskou populaci. Mezi novými léky byl nejčastěji zmiňován esketamin, o kterém se již v odborných kruzích debatuje jako o velmi nadějné metodě terapie především rezistentních depresivních poruch.

Na možnost zvýšeného výskytu duševních onemocnění psychiatři upozorňovali již po první a druhé vlně COVID-19. Kromě toho se přibližně u pětiny lidí, kteří onemocnění prodělali, objevují psychické následky, které se mohou objevit s různým odstupem od prodělané nemoci.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky