Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Prof. Oldřich Eliška odešel po krátké nemoci

Prof. Oldřich Eliška. Foto: archiv

Prof. Oldřich Eliška odešel po krátké nemoci

23.07.2021 13:29
Zdroj: MT
Autor: doc. Ondřej Naňka, prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Prof. Eliška byl oblíbeným učitelem anatomie, jeho přednášky z anatomie srdce a lymfatického systému patřily k nezapomenutelným.

Dne 12.7. 2021 nás po krátké těžké nemoci opustil náš kolega prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. (* 13. 11. 1934). Prof. Eliška byl významným představitelem a doyenem pražské anatomické školy, kde v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity působil od roku 1958 až do posledních chvil.

Celý svůj profesní život spojil se studiem srdce, zejména jeho převodního systému, a cévního systému, zejména lymfatického. Kromě teoretických otázek byl jeho výzkum propojen i s klinickou problematikou, například studiem lymfatické drenáže prsu.

Prof. Eliška publikoval více než 60 převážně impaktovaných publikací a své celoživotní zkušenosti vložil do obsáhlé monografie oceněné Hlávkovou nadací – Lymfologie (Galén, 2018). Objem a komplexnost této monografie nemá ve světovém písemnictví obdoby. Kromě toho se prof. Eliška podílel i na přípravě učebních textů pro studenty. Prof. Eliška však nebyl pouze anatomem. Působil dlouhá léta i jako chirurg a věnoval se i terapii lymfedému, kde pomohl řadě pacientek, které trápilo toto onemocnění po prodělané rakovině prsu. Rozsáhlá vědecká erudice prof. Elišky vedla k významnému mezinárodnímu uznání a prof. Eliška byl ve vedení nejenom české, ale světové Společnosti pro lymfologii.

Jeho zájem o umění a anatomii ho přivedl i ke studiu pohybového aparátu u profesionálních tanečníků a tyto poznatky včlenil i do své poslední publikace, kterou je aplikovaná anatomie pro maséry a fyzioterapeuty.

Prof. Eliška byl oblíbeným učitelem anatomie, kde jeho přednášky z anatomie srdce a lymfatického systému patřily k nezapomenutelným. Jeho oblibu nesnížil ani fakt, že vždy patřil k přísným a náročným examinátorům. Kromě České republiky předával v letech 1975 – 77 své zkušenosti i studentům lékařství v Súdánu.

Pane profesore, čest Vaší památce. Budete nám chybět.

doc. Ondřej Naňka,

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta UKCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky