Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kardiaci potřebují větší pomoc při hubnutí

foto: shutterstock.com

Kardiaci potřebují větší pomoc při hubnutí

Medical Tribune 17/2021
30.08.2021 13:39
Zdroj: MT
Autor: kol
Podle studie, která byla zveřejněna v časopise Evropské kardiologické společnosti European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes, není při léčbě pacientů s kardiologickými problémy věnována dostatečná pozornost problematice hubnutí.

Studie na více než 10 000 pacientech zjistila, že jen méně než 20 procent z nich mělo v době hospitalizace kvůli srdeční příhodě optimální index BMI. O 16 měsíců později bylo 86 procent pacientů, kteří byli obézní během hospitalizace, stále obézních, zatímco 14 procent pacientů s nadváhou se dostalo do kategorie obezity. Postiženy byly zejména mladé ženy, obézních byla téměř polovina osob mladších 55 let. Přesto více než třetina pacientů s obezitou uvedla, že nedostala rady ohledně fyzické aktivity nebo výživy a téměř každý pátý řekl, že nebyl informován o nadváze.

Podle autorů studie se zdá, že lékaři obezitu nepovažují za vážný zdravotní problém, který vyžaduje pozornost, doporučení a jasné rady ohledně osobních váhových cílů. Úbytek hmotnosti se důrazně doporučuje u pacientů s nadváhou a obézních pacientů s ischemickou chorobou srdeční ke zlepšení krevního tlaku a koncentrace lipidů a snížení rizika diabetu 2. typu, čímž se sníží pravděpodobnost další srdeční příhody. Tato studie zkoumala léčbu pacientů s nadváhou nebo obezitou v době hospitalizace pro první nebo opakující se srdeční příhodě (např. infarkt myokardu nebo elektivní postup k odblokování ucpaných tepen). Vědci zkoumali přijaté rady ohledně životního stylu, přijatá opatření a vztah mezi změnami hmotnosti a zdravotním stavem.

Pro výzkum byla shromážděna data ze studií EUROASPIRE IV (2012 až 2013) a EUROASPIRE V (2016 až 2017), které byly provedeny ve 29 zemích. Analýza zahrnovala 10 507 pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Pacienti byli navštíveni 6 až 24 měsíců po hospitalizaci kvůli srdeční příhodě (průměrná doba byla 16 měsíců). Návštěva se skládala z pohovoru, vyplnění dotazníků a klinického vyšetření včetně testů krve a záznamů hmotnosti a výšky. Každým čtvrtým účastníkem (24,8 %) byly ženy a průměrný věk v době hospitalizace byl 62,5 roku. V době hospitalizace bylo 34,9 procent pacientů obézních a dalších 46 procent mělo nadváhu. V době návštěvy, tedy průměrně o 16 měsíců později, byl obézní ještě větší podíl pacientů (36,9 %). Míra obezity byla vyšší u mladších pacientů s prevalencí 40,1 procenta u osob mladších 55 let (muži 38,3 %, ženy 48,4 %).

Pokud jde o souvislost mezi změnami hmotnosti a zdravotním stavem, pacienti s nadváhou nebo obezitou, kteří ztratili pět nebo více procent tělesné hmotnosti, měli výrazně nižší hodnoty hypertenze, dyslipidémie a dříve nerozpoznaného diabetu ve srovnání s těmi, kteří naopak získali pět a více procent ke své tělesné hmotnosti, přestože byli obě skupiny stejně léčeni na snížení krevního tlaku a lipidů. Ti, u nichž došlo k úbytku na váze rovněž hlásili vyšší úrovně fyzické a emocionální kvality života.

Pokud jde o rady, které pacienti obdrželi, polovině z nich bylo doporučeno, aby dodržovali program prevence a rehabilitace srdce, bez rozdílu v doporučeních podle jejich hmotnosti. U obézních pacientů bylo méně než dvěma třetinám doporučeno dodržovat dietní doporučení (63,7 %) nebo pravidelně cvičit (64,2 %). Přitom, byly potvrzeny pozitivní souvislosti mezi zlepšením životního stylu a hubnutím u obézních nebo obézních pacientů. Ve srovnání s těmi, kteří přibrali pět a více procent své tělesné hmotnosti, ti, kteří ztratili alespoň 5pšt procent své tělesné hmotnosti, měli častěji snížený příjem tuků a cukrů, zvýšenou spotřebu ovoce, zeleniny a ryb, pravidelně cvičili, dodržovali plán rehabilitace a kardio-prevence, stejně jako dietní rady od zdravotníka.

Autoři také zaznamenali, že přírůstek hmotnosti byl významně spojen s odvykáním kouření. Pacienti s nadváhou nebo obezitou při hospitalizaci, kteří následně přestali kouřit, přibrali v průměru 1,8 kg, na rozdíl od 0,4 kg průměrného přírůstku hmotnosti, pozorovaného u přetrvávajících kuřáků. Autorka studie profesorka Catriona Jenningsová z National University of Ireland - Galway uvedla, že programy kardio-rehabilitace, které obvykle kladou důraz na cvičení, by měly dávat stejnou prioritu i dietnímu managementu. „Hubnutí je nejlépe dosaženo dodržováním pravidel zdravého stravování a zvýšením úrovně fyzické aktivity a cvičení. Přestože se aktivně snažit zhubnout současně s pokusem přestat kouřit nedoporučuje, přijetí kardioochranné diety a zvýšení fyzické aktivity má potenciál zmírnit dopady odvykání kouření na přibývání na váze u pacientů, kteří se snaží přestat kouřit. Jejich cílem je udržet si váhu a zabránit tomu, aby při odvykání ještě více přibrali,“ dodává.

Využití a přístup k programům kardio-rehabilitace jsou podle prof. Jenningsové nedostatečné, protože jen méně než polovina pacientů v celé Evropě uvádí, že program dokončili. Přitom právě tyto programy mohou poskytnout dobrou příležitost k podpoře pacientů při řešení nadváhy a obezity, zejména u pacientek, u nichž byl ve studii zjištěn největší problém s nadváhou a obezitou. „Přístup k těmto programům by bylo možné zlepšit např. využitím digitálních technologií, zejména u žen, u nichž je menší pravděpodobnost účasti na programu, protože mají mnoho dalších konkurenčních priorit, jako je péče o ostatní. Existují dobré důvody, proč lidé po srdeční příhodě řeší svoji váhu, ale není to snadné a potřebují pomoc,“ uzavřela prof. Jenningsová.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky