Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Užívání opioidů zvyšuje výskyt srdeční zástavy

Foto: shutterstock.com

Užívání opioidů zvyšuje výskyt srdeční zástavy

Medical Tribune 17/2021
04.09.2021 11:54
Zdroj: MT
Autor: red
Celonárodní americká studie ukázala, že míra zástavy srdce související s užíváním opioidů prudce stoupla a nyní je na stejné úrovni jako zástava srdce z jiných příčin. Výzkum byl prezentován na kongresu ESC 2021.

Porucha užívání opioidů zahrnující závislost na těchto látkách postihuje více než dva miliony lidí v USA, přičemž předávkování opioidy je hlavní příčinou úmrtí osob ve věku 25 až 64 let (Dezfulian C, Orkin AM, Maron BA et al. Opioid‑associated out‑of‑hospital cardiac arrest: Distinctive clinical features and implications for health care and public responses. Circulation. 2021;143:e836–e870).

Tato studie zkoumala trendy a dopady u zástavy srdce vzniklé v souvislosti s užíváním opioidů v letech 2012 až 2018. Ke studiu všech hospitalizací pro neaktivní nebo chronické uživatele opioidů se srdeční zástavou ve srovnání se srdeční zástavou u pacientů neužívajících opioidy byla použita americká databáze US Nationwide Readmissions Database (NRD).

Z celkem 1 410 475 hospitalizací se srdeční zástavou se 43 090 (3,1 %) vyskytlo u uživatelů opioidů. Míra hospitalizační úmrtnosti u pacientů se srdeční zástavou s opioidy a bez nich byla 56,7 procenta oproti 61,2 procenta. Nicméně v analýze upravené o několik faktorů, včetně jaterní choroby, fibrilace síní a selhání ledvin, nebyl žádný rozdíl v riziku úmrtnosti mezi pacienty se srdeční zástavou se zneužíváním opioidů nebo bez něj (OR = 0,96; 95 % CI 0,92–1,01; p = 0,15). U uživatelů opioidů byl ve srovnání s pacienty, kteří je neužívali, zaznamenán vyšší výskyt závislosti na alkoholu (16,9 vs. 7,1 %; p < 0,05), deprese (18,8 vs. 9 %; p < 0,05) a kouření (37,0 vs. 21,8 %; p < 0,05).

Studie zjistila významně rostoucí trend zástavy srdce spojené s užíváním opioidů v průběhu sedmiletého období (p pro trend < 0,05). „Nárůst zástav srdce souvisejících s užíváním opioidů během studijního období byl významný. Do roku 2018 se opioidy týkaly podobného počtu zástav srdce jako všechny ostatní důvody dohromady. Jednalo se o observační studii, takže nemůžeme určit příčinnou souvislost, ale zjištění naznačují, že epidemie opioidů v USA mohla přispět ke zvýšenému počtu zástav srdce,“ uvedla hlavní autorka studie Senady S. Maliková z University of New England, Biddeford, USA.

Jak shrnula, rostoucí užívání opioidů má zničující dopad na životy mnoha Američanů. Zneužívání těchto drog je spojeno se špatnou životosprávou, včetně nadměrného příjmu alkoholu, nedostatku pohybu, nedostatečného spánku a kouření, což může vést k sestupné spirále špatného rozhodování. Neustálá potřeba opioidů přispívá k závislosti, depresi, chudobě, nezaměstnanosti a kriminálním/právním problémům. K omezení této epidemie je proto podle ní velmi potřebné zavedení strategie veřejného zdraví, včetně zvýšeného dohledu, výzkumu a sledování případů uživatelů opioidů.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky