Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Do sněmovny má šanci se dostat sedm stran. Co slibují ve zdravotnictví?

zdroj: PSP ČR

Do sněmovny má šanci se dostat sedm stran. Co slibují ve zdravotnictví?

Medical Tribune 18/2021
20.09.2021 08:44
Zdroj: MT
Autor: red
Redakce Medical Tribune oslovila experty a týmy sedmi politických uskupení, která mají podle průzkumů šanci se dostat v nadcházejících volbách do sněmovny. Jaké jsou jejich názory a plány? Co nabízejí jejich předvolební programy?

Program ANO

 • Jednou z klíčových priorit je podpora onkologie – dokončíme a zavedeme Národní onkologický plán…
 • Budeme realizovat náš Národní plán boje proti rakovině. Vybudujeme špičkový onkologický institut, který zlepší léčbu rakoviny pro všechny občany. Vybudujeme síť urgentních příjmů.
 • Chceme moderní nemocnice – masivně investujeme (…) jak do budov, tak do přístrojového vybavení. Nedopustíme jejich privatizaci.
 • Budeme vyžadovat sledování doby, za kterou je pacientovi poskytnuta předepsaná péče, povinné hlášení objednacích dob a informace, zda poskytovatelé přijímají, či nepřijímají nové pacienty.
 • Vytvoříme systém sdružených praxí a dále posílíme kompetence praktických lékařů. Zrušíme preskripční omezení znemožňující praktickým lékařům předepisovat léky pro své pacienty. Dále rozšíříme kompetence všeobecných sester…
 • Komplexní elektronizace zdravotnictví je naší prioritou. Implementujeme zákon eHealth, elektronizaci veškerých žádanek, poukazů a další zdravotnické dokumentace…
 • Zlepšíme financování a personálně posílíme orgány ochrany veřejného zdraví…
 • Budeme dále podporovat vznik samostatných lékařských praxí, především ordinací pediatrů, dětských psychiatrů a dalších lékařských oborů tam, kde jejich služby zatím nejsou dostupné. V lokalitách s kritickým nedostatkem zubařů vytvoříme státem garantované ordinace poskytující neodkladnou a základní zubní péči.

Výňatky z volebního programu Až do roztrhání těla

Program SPOLU

 • Českým zdravotníkům (…) nabídneme odpovídající stabilní profesní a finanční perspektivu.
 • Zajistíme důstojnou mzdu pro všechny zdravotnické pracovníky.
 • Údaje o kvalitě, dostupnosti a finančních tocích ve zdravotnictví poskytneme volně veřejnosti.
 • Zavedeme systém kontroly a hodnocení kvality zdravotnických zařízení. Spokojenost občanů se zdravotní péčí budeme pravidelně zveřejňovat.
 • Nabídneme jednotnou elektronickou kartu pacienta. Už žádné papírové zprávy.
 • Zlepšíme dostupnost péče. Zajistíme více praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů v menších obcích. Vytvoříme základní síť zdravotnických zařízení a lékařské pohotovostní služby s trvalým hodnocením regionální dostupnosti.
 • Zlepšíme kompetence a rozšíříme možnosti hodnocení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Zvýšíme úlohu nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • Posílíme význam preventivních programů a vzdělávání pacientů. Občany dbající na prevenci finančně zvýhodníme…
 • Podpoříme vzájemnou konkurenci zdravotních pojišťoven a odpovědnost za efektivitu systému. (…) Umožníme doplňkové připojištění zdravotních a sociálních služeb…
 • Financování zdravotnictví musí být otevřené a efektivní. Pomocí systému DRG zajistíme spravedlnost úhrad lůžkové zdravotní péče, zrušíme limity na odůvodněnou zdravotní péči.

Výňatky z volebního programu SPOLU

Program Pirátů a Starostů

 • Vybudujeme efektivní systém pro zvládání pandemie s důrazem na trasování, testování, očkování. Skoncujme s plošnými omezeními.
 • Reformujeme systém ochrany veřejného zdraví.
 • Dostupnost a kvalita bude systematicky sledována, vyhodnocována a podporována účelným financováním a vytvořením lepších pracovních podmínek pro zdravotníky.
 • Zavedeme elektronické žádanky, což zefektivní využívání specializované péče a také umožní měření čekacích dob.
 • Stanovíme základní síť nemocnic zajišťujících dostupnost urgentní péče, podpoříme udržitelnou roli ostatních nemocnic.
 • Připravíme odpovídající úhrady nákladově efektivních telemedicínských zdravotních služeb.
 • Vytvoříme nástroje pro vhodné financování domácí péče zajišťující její dostupnost a propojení se sociálními službami.
 • Umožníme zdravotním pojišťovnám aktivní podporu zdravého životního stylu a účasti na prevenci.
 • Naším cílem je společnost, ve které bude duševní zdraví prioritou a péče o duševní zdraví nebude stigmatem.
 • Náš přístup prevence a snižování rizik v politice závislostí povede ke snížení negativních dopadů na společnost i jednotlivce… Ilegální konopí stojí miliony na represi a miliardy tam, kde by šlo zdanit.

Výňatky z Programových priorit pro parlamentní volby 2021, Vraťme zemi budoucnost

Program SPD

 • Zdravotnictví v České republice se stále více vyvíjí v systém sloužící prospěchu korporací, které z něj odčerpávají prostředky, a stále méně prospěchu pacientů a zdravotníků.
 • SPD bude usilovat o to, aby stát a orgány veřejné správy mohly ovlivňovat výši odměn pracovníků ve zdravotnictví, která je stále nedostatečná, kvalitu a distribuci zdravotních služeb, aby stát mohl občanům garantovat jejich kvalitu a dostupnost.
 • SPD bude trvat na změně cenové politiky ke snížení neúčelných nákladů, předražených nákupů, tak aby zůstalo více prostředků na mzdy a léčení.
 • Podpoříme kvalitní primární a sekundární prevenci společensky nejvýznamnějších chorob, jako jsou choroby srdce, cév, nádorová a duševní onemocnění.
 • Z mnoha oborů, které jsou zanedbány, vyžaduje zvláštní pozornost stomatologie.

Výňatky z programu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro sněmovní volby 2021 „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“

Program KSČM

 • KSČM bude prosazovat rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek (včetně léčby vzácných chorob) a bez další spoluúčasti pacientů.
 • STOP všem snahám o další privatizaci zdravotnictví.
 • Vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
 • Jednu státní zdravotní pojišťovnu a důslednou kontrolu financování systému zdravotnictví.
 • Stabilizaci systému zdravotnictví prostřednictvím automatického navyšování plateb za státní pojištěnce (valorizace) a podporu nejen státním, ale i krajským nemocnicím.
 • Odpovídající důstojné ohodnocení náročné práce všech zdravotníků i sociálních pracovníků, zlepšení jejich finančních, pracovních a vzdělávacích podmínek.

Výňatky z Programových tezí KSČM, Šance na nový začátek

Program hnutí Přísaha

 • Reálně hrozí snahy o privatizaci nemocnic a ohrožení dostupnosti základní péče. Postavíme se proti privatizaci páteřních nemocnic. Budeme podporovat propacientskou racionalizaci sítě poskytovatelů zdravotní péče…
 • Navrhujeme sloučení dvou zdravotních pojišťoven pod vládou, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, do jedné. Ušetřené peníze investujeme do péče o pacienty.
 • Podpoříme rozvoj elektronizace zdravotnictví a telemedicíny podle příkladu Izraele.
 • Usilujeme o rozvinutí průběžného sledování kvality péče.
 • Naši zemi trápí dlouhodobý nedostatek zdravotních sester a zdravotnického personálu. Podpoříme čtyřiadvacetihodinová školková zařízení v našich nemocnicích i možnost kratších úvazků pro rodiče. Jsme pro zrušení duplicitní sesterské dokumentace a pro audit administrativní zátěže.

Výňatky z volebního programu Plán pro spravedlivé Česko

Program ČSSD

 • Zavedeme jednotný systém sledování čekacích dob na důležité zdravotní výkony s povinností zdravotnických zařízení tyto údaje zveřejňovat. Cílem je do roku 2025 dosáhnout stejně dostupné zdravotní péče ve všech regionech naší země a zkrátit provedení lékařských zákroků o třetinu.
 • Podpoříme pro každého seniora od 65 let možnost týdenního pobytu v lázních.
 • Budeme směřovat k uzákonění práva na eutanázii u nevyléčitelně nemocných osob.
 • Zabráníme privatizaci zdravotnických zařízení, a to především poskytovatelů akutní lůžkové péče.
 • Snížíme počet zdravotních pojišťoven na tři.
 • Zavazujeme se do roku 2025 navýšit tarifní platy zdravotníků o 50 %… Ve zdravotnictví je nutné začít dodržovat zákoník práce… Podpoříme při každé nemocnici akutní péče zajištění nepřetržitého hlídání dětí v noci a o víkendu.
 • Do roku 2025 zvýšíme počet studentů lékařských fakult a zdravotnických škol o 20 %, aby bylo naše zdravotnictví připravené na stárnutí populace i případné pandemie.

Výňatky z programu Vize ČSSD pro Česko 2030Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky