Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Telemedicína a Telemedpointy se prezentovaly v Ostravě

Foto: shutterstock.com

Telemedicína a Telemedpointy se prezentovaly v Ostravě

Medical Tribune 18/2021
20.09.2021 11:00
Zdroj: MT
Autor: red
V Ostravě proběhlo při konferenci o telemedicíně jednání o zavedení projektu kontaktních míst Telemedpoint, kde mají být k dispozici měřicí přístroje s dálkovým přenosem. Určen je do odlehlých obcí se ztíženým přístupem ke zdravotním službám.

Ve Fakultní nemocnici Ostrava proběhl první ročník Dne zdraví na dálku. Akce měla odborný program i část pro laiky, kde se představovaly možnosti jednotlivých projektů. Ve FN Ostrava funguje od loňského ledna Centrum telemedicínských služeb, které pomáhá pacientům a lékařům při využívání služeb dálkového měření a sledování pacientů s technickou stránkou věci. Jak uvedla v tiskové zprávě FN Ostrava, přítomní se shodli, že taková centra telemedicínských služeb mají smysl a jejich rozvoj je důležitý pro klinickou aplikaci telemedicínských postupů používaných pro podporu diagnostických a léčebných metod.

„Pacienti, kteří jsou zapojeni do projektu telemedicíny a jsou se svým ošetřujícím lékařem v kontaktu na dálku pomocí moderních mobilních technologií, mají už více než rok a půl k dispozici technickou pomoc a podporu v Centru telemedicínských služeb v pavilonu L naší nemocnice. Na vzniku centra se v lednu 2020 vedle FN Ostrava spolupodílel Ústav vývoje a klinických aplikací a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. V současné době jsme schopni přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat pacientův krevní tlak, saturaci krve kyslíkem a puls, dechové funkce, koncentraci cukru v krvi, srdeční aktivitu, teplotu a hmotnost,“ popsal možnosti, jaké centrum pacientům ve FN Ostrava nabízí, její ředitel Jiří Havrlant.

Novým projektem, který se v regionu rodí, je zavedení Telemedpointů. Během Dne zdraví na dálku proběhlo jednání o tom, kde by tato kontaktní telemedicínská místa mohla vzniknout, a především jak zajistit jejich fi nancování. Myšlenka zvýšit v odlehlých obcích dostupnost zdravotních služeb pomocí vybavení, které pacientům umožní změřit si některé fyziologické funkce a výsledky zaslat lékaři, má dlouhodobě podporu Moravskoslezského kraje. Aktuálně se připravuje memorandum mezi zúčastněnými stranami, které by mělo vyjasnit organizaci a podmínky projektu včetně jeho fi nancování. Pokud se najde shoda na konkrétním řešení, první Telemedpointy by se mohly ustavit příští rok.

Se zaváděním jednotlivých telemedicínských řešení v regionu pomáhá podporou pilotních projektů RBP zdravotní pojišťovna. Zdravotní pojišťovny telemedicínské výkony standardně až na výjimky nehradí, to by se ale do budoucna mělo změnit. Pracuje na tom pracovní skupina při ministerstvu zdravotnictví i pracovní skupina ustavená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Hledají mechanismus, jak hodnotit přínos a jak stanovit úhradu telemedicínských projektů. „VZP vnímá velmi rychlý rozvoj v oblasti telemedicíny a využití nejmodernějších technologií při poskytování zdravotní péče. Je naší prioritou připravit podmínky pro co nejrychlejší vstup telemedicínských řešení do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, s cílem zvýšit kvalitu zdravotní péče pro naše klienty a zároveň zvýšit efektivitu celého systému,“ uvedl v Ostravě ředitel Kabátek.

Během konference se prezentovaly telemedicínské projekty nejen z moravskoslezského regionu. Například FN Ostrava uvádí, že ze 74 hematoonkologických pacientů, léčených v této nemocnici, bylo u 28 dálkovým monitoringem zachyceno zhoršení zdravotního stavu, a jejich léčba tak mohla být včas zahájena. Díky tomu došlo ke zkrácení doby hospitalizace o 40 procent a fi nanční úspora na léčbu jednoho pacienta představovala částku 48 000 korun. U 13 pacientů pak hospitalizace nebyla nutná vůbec a jejich stav se řešil vzdálenou úpravou medikace, případně ambulantním ošetřením.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky