Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

S nositelnými zařízeními opatrně

S nositelnými zařízeními opatrně

Medical Tribune 18/2021
20.09.2021 11:04
Zdroj: MT
Autor: red

K predikci náhlé srdeční smrti lze využít různé digitální metody. U chytrých hodinek, náramků a jiných nositelných zařízení s EKG nebo měřením srdeční frekvence je namístě určitá obezřetnost. Tato zařízení by měla být pečlivě prověřována.


Prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc., který působí v Národním institutu srdce a plic Imperial College v Londýně, shrnul ve své přednášce na kongresu ESC 2021, jak lze využít digitální metody k predikci náhlé srdeční smrti.

Digitální data z klinických vyšetření, která mohou být analyzována za účelem predikce, jsou v kardiologii především data z EKG, ze zobrazovacích metod, monitoring srdečního tlaku a další. Vedle toho jsou tu velká data z databází, která se týkají laboratorních vyšetření, pacientova socioekonomického statusu, genetického profi lu, rodinné anamnézy a podobně, která mohou být zpracována algoritmem. Profesor Malík se zaměřil na využití a digitální zpracování EKG a monitoringu srdeční frekvence.

Všechny současné přístroje EKG produkují data v digitálním formátu. Jejich analýzy se mohou zaměřit na detekci různých zdravotních potíží. Všechny analýzy jsou ale závislé na kvalitě zpracovávaných údajů.

Při automatickém zpracování dat bývá problém, aby algoritmus sám od sebe odlišil skutečné patologie od šumů. Jak falešně negativní, tak falešně pozitivní rozhodnutí algoritmu přitom mohou být nebezpečná.

„Kvalita signálu má zvláště důsledky pro automatickou diagnostiku některými nositelnými zařízeními, která poskytují pouze paušální hlášení, ale neumožňují ověřit si původní sebraný signál ani následné analytické kroky,“ poznamenal prof. Malík.

Že mohou být jednoduché diagnostické výroky u nositelných zařízení problematické, ilustroval prof. Malík na anekdotickém případě svého vlastního zařízení se sledováním srdečního tepu, které opakovaně udávalo, že se profesor těší „excelentnímu“ kardiovaskulárnímu zdraví. Naštěstí se tím nenechal uchlácholit a nepřehlédl mírné příznaky. Na standardním EKG se mu pak ukázal závažný abnormální nález.

Díky pokroku ve zpracování dat z EKG se zlepšily možnosti predikce kardiologického rizika. Ovšem zároveň někteří výrobci nositelných zařízení deklarují nepodložená tvrzení o svých výrobcích, které sbírají omezené EKG nebo jiná data o srdeční frekvenci. Nová zařízení by měla být pečlivě hodnocena, zvláště když využívají algoritmy, které nejsou otevřené a nejde je nezávisle prozkoumat, uzavřel prof. Malík.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky