Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Teplejší počasí souvisí s nárůstem exacerbací CHOPN

ilustrační foto: shutterstock.com

Teplejší počasí souvisí s nárůstem exacerbací CHOPN

Medical Tribune 20/2021
09.10.2021 15:40
Zdroj: MT
Autor: kol
Teplejší počasí je spojeno se zhoršením příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Vyplývá to z výzkumu, který byl zveřejněn na „virtuálním“ mezinárodním kongresu Evropské respirační společnosti, který se konal od 5. do 8. září 2021.

Analýza dat 1 177 současných a bývalých kuřáků s CHOPN v USA ukázala, že přibližně dva dny po zvýšení okolní teploty došlo ke zvýšení exacerbací CHOPN. „Zjistili jsme, že každé zvýšení okolní teploty o 1 °C bylo u těchto pacientů spojeno se zvýšením pravděpodobnosti exacerbací CHOPN o dvě procenta v následujících dvou dnech,“ uvedl autor výzkumu dr. Supaksh Gupta, pracovník plicní a kritické péče na Was­hing­ton­ské univerzitě v USA.

Tato studie je podle něho jednou z prvních prací, které zkoumají vliv teploty okolí na riziko exacerbací CHOPN u skupiny lidí s prokázanou CHOPN, pro něž jsou k dispozici podrobné lékařské informace. Hlavní silnou stránkou studie je počet zahrnutých lidí, kteří žijí v různých velkých amerických městech.

„Jiné studie ukázaly souvislost mezi extrémním vystavením teplu a zvýšeným rizikem zdravotních problémů a úmrtí u lidí s CHOPN. Existují obavy, že tyto problémy se s pokračující a zhoršující se klimatickou krizí ještě zrychlí. Proto je důležité kvantifikovat zdravotní rizika spojená se změnami okolní teploty a současně určit, kdo je nejvíce ohrožen, informovat o problematice tvůrce politik a poskytovatele zdravotní péče,“ uvedl dr. Gupta.

Doktor Gupta a jeho kolegové analyzovali data o současných a bývalých kuřácích, kteří se v letech 2010 až 2015 zapojili do studie COPD SPIROMICS a kteří od vstupu do studie měli alespoň jednu exacerbaci CHOPN. Hodnoceno bylo riziko exacerbací CHOPN na základě lokální teploty zaznamenané v den exacerbace a v předchozích sedmi dnech. Průměrný věk účastníků byl 64 let, průměrná doba do první exacerbace činila 603 dní. Riziko exacerbací se zvyšovalo s rostoucími teplotami během předchozích šesti dnů, přičemž nejvyšší riziko bylo dva dny poté, co teploty stouply. Bylo také možné ve výsledcích zohlednit úrovně vlhkosti, které se podílejí na riziku exacerbací.

„Naše zjištění vyvolávají obavy z rizika zvýšených exacerbací spojených se změnou klimatu. I když to není přesvědčivé, studie naznačuje, že lidé s CHOPN by měli omezit venkovní aktivity v období zvýšených teplot. Navíc se na základě dříve existující literatury ukazuje, že ti, kteří bydlí v oblastech se zvýšenou teplotou nebo zvýšenou teplotní variabilitou, mohou těžit z přístupu k chlazení vnitřního vzduchu,“ řekl dr. Gupta.

Mechanismy způsobující souvislosti mezi exacerbacemi CHOPN a okolní teplotou zatím nebyly zcela pochopeny, ale mohou zahrnovat hyperventilaci, která zvyšuje možnost dynamické hyperinflace. Při dynamické hyperinflaci člověk úplně nevydechne, než začne znovu vdechovat, což může vést k méně efektivnímu dýchání. V extrémním případě by dynamická hyperinflace mohla vést ke zvýšenému tlaku v hrudní dutině a následnému snížení průtoku krve zpět do srdce. Starší pacienti jsou zároveň méně schopni upravovat svoji tělesnou teplotu a udržovat dostatečnou hydrataci. Některé studie o astmatu navíc naznačují, že dýchání horkého a vlhkého vzduchu může mít za následek zúžení dýchacích cest.

Podle prof. Zorany J. Andersen, předsedkyně výboru Evropské komise pro životní prostředí a zdraví a profesorky environmentální epidemiologie na Katedře veřejného zdraví Kodaňské univerzity v Dánsku, se ukazuje, že klimatická krize má dalekosáhlé dopady i v oblastech každodenního života. „Tato studie nabízí důležitý pohled na to, jak by klimatické změny mohly ovlivnit životy pacientů s CHOPN, a je důkazem naléhavé potřeby řešit změnu klimatu a rostoucí teploty světa,“ uzavřel dr. Gupta.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky