Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 27. květen 2020 | Svátek má Valdemar

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Preventivní prohlídky v ordinaci lékaře

Preventivní prohlídky v ordinaci lékaře

04.05.2009 09:46
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr. Tomáš Rozísval
"Lékařské preventivní prohlídky se znalostí konkrétních pracovních podmínek jsou rozhodující pro správné posouzení zdravotní způsobilosti k práci obecně i pro zařazení pracovníka na pozici, kde se vyžaduje zvláštní zdravotní způsobilost," píše v komentáři MUDr. Tomáš Rozsíval...

Lékařské preventivní prohlídky se znalostí konkrétních pracovních podmínek jsou rozhodující pro správné posouzení zdravotní způsobilosti k práci obecně i pro zařazení pracovníka na pozici, kde se vyžaduje zvláštní zdravotní způsobilost.

Jde především o včasné zjištění ohrožení zdraví nejrůznějšími faktory, a rozhodnutí, když už došlo k porušení zdraví, o včasném odeslání na OCHP, které by mělo rozhodovat o vyřazení, resp. převedení na jinou práci.

V dalším budu psát pouze o tzv. periodických preventivních lékařských prohlídkách pracovníků v riziku hluku, které jsou mému oboru nejblíže a v jejichž organizaci a praktickém provádění bohužel seznávám obrovský chaos, až příležitost některých lékařů, výhodně si přilepšit do vlastní kapsy.

Jak známo, rozlišuje se několik druhů těchto prohlídek v tzv.závodní preventivní péči - vstupní, periodické, řadové, mimořádné, výstupní a následné.

Zvláště z této skupiny bych rád vyzvedl druh prohlídek periodických, které, jak se zdá, se stávají největším jablkem sváru a jsou zneužívány díky neznalosti zaměstnavatelů na jedné straně a některých lékařských sokolíků na straně druhé.

Na okraj je třeba poznamenat, že zaměstavatel, mající zařazeny skupiny pracovníků v riziku hluku sk. III.-IV, o které se jedná, mohou za nedodržení předpisu o provádění těchto rizikových prohlídek, obdržet od BOZP pokutu do výše 2 000 000 Kč a to i opakovaně. Toho využívají různé obskurní firmy , někdy vlastněné přímo lékaři, někdy jim lékaři dělají jen tzv. odborné zástupce.

Flagrantním příkladem je např.jakási fy Medico Chrastava u Liberce, která se specializuje na tyto tzv. hluky /zkráceně /. Ale pozor, počet těchto firem narůstá přímo úměrně rojení se těch různých MA, Mediclinic a dalších tzv. zdravotnických řetězců. Zkrátka, někdo to zkusil, zjistil , že se to může i když se to nemůže, a on se potom každý omluví, že byla tma. Ale šusa to byla parádní, co ? / s užitím citátu z Dobrého vojáka Švejka /.

Nasadíce dumpingové ceny, navštíví taková firma vedoucí managery podniků a způsobem velmi podivným, využívajíce svých znalostí o povinnosti zaměstnavatelů míti nasmlouvané tzv. závodní lékaře preventivní péče, jim nabídnou, že se jim o vše postarají tak, aby případnou pokutu neplatili. A začnou jim provádět tzv. "audiometrická" vyšetření.

Jak to vypadá v jejich podání: do závodu přijede zdravotní sestra, resp. osoba, za zdravotní sestru se vydávající, se screeningovým audiometrem, často přímo vedle dílenských hlučných provozů v nějaké kanceláři si rozloží aparaturu a během směny změří audiometrickou křivku všem dělníkům, přímo odvolávaným od strojů, kteří jsou zařazeni v riziku III.- IV. sk. Pochopitelně aniž by tito lidé byli předem klinicky vyšetřeni specialistou, lékařem ušním, nosním a krčním.

Doposud jsem neviděl, že by audiometrické vyšetření, prováděné lege artis, bylo možno provést bez klinické prohlídky a to ještě u člověka vytaženého přímo z provozu a bez technické přestávky na adaptaci sluchu. Získané výsledky často porovnávají s tzv.křivkou dle Fowlera, která obecně označuje normální hodnoty sluchu v závislosti na věku, zátěži , atd. Vše, co přesahuje dle jejich názoru "normál", posílají na pracovní lékařství / OCHP / k posouzení.

Mezitím již samozřejmě firma inkasuje od firmy platby cash a mají výdělek zaručen.....Zda v takovém případě jde m.j i o flagrantní porušení etického kodexu ČLK - tzv. potulnou praxi, ponecháme k posouzení lidem povolanějším, a sice právnímu odboru ČLK, kam byl podnět rovněž poslán.

Na OCHP z toho jsou samozřejmě dosti zděšeni, protože většina takto odeslaných záznamů k posouzení "poškozeného sluchu", je samozřejmě zcela v normě a žádné opatření nevyžaduje. Ale takto podnikající firma to měla na papíře, bylo tam razítko zdravotnické firmy registrované Krajským úřadem, a tak byli všichni z obliga a spokojeni, že je to přišlo ještě levně a hlavně na ně nedosáhne BOZP se svými pokutami.

Úřady, odpovědné za tuto oblast pracovního lékařství, tedy Státní zdravotní ústav, atd., se vyjádřily šalamounsky :

"Jde zajisté o nekalé a neetické chování. Takový postup bude třeba výhledově legislativně ošetřit, proto jsme korespondenci zaslali na vědomí Společnosti pracovního lékařství / uvedena jména místopředsedy a předsedkyně/. Bohužel v naší legislativní džungli platí, že co není zakázáno, je povoleno. Nemáme o lidech iluze, ale nemáme informace, ani pravomoc k tomuto případu cokoliv říci. Především by se mělo vyjádřit vedení Odborné společnosti. Dnes je bohužel vše jen a jen o penězích......."

V současnosti se mají lékaři, provádějící závodní preventivní péči orientovat podle NÁVRHU vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti, která je pro účely připomínkování k dispozici na webových stránkách Společnosti pracovního lékařství:
www.pracovni-lekarstvi.cz/files/prohlidky-koncept-2008_09_18.doc

Kdyby to nebylo tragické, bylo by to úsměvné. Vzpomeneme-li si ovšem , co se děje v současnosti za tanečky kolem obcházení zákona o regulačních poplatcích v lékárnách v krajích Moravskoslezském a Středočeském, přestaneme se divit i filosofii výše řečeného, že když něco není zakázáno, můžeme si vlastně dělat co chceme. Tanec nad zbytky ponížených zákonů a znehodnocených vyhlášek se jaksi mimochodem toleruje a bere na vědomí, protože nikdo není oprávněn k ničemu. Žijeme opravdu v krásné době.

Takže abych tomu dal pointu : Lékař ORL, spolupracující s touto firmou preventivního závodního lékařství, resp. pracující takto přímo na sebe, jako OSVČ, nebo s.r.o., aniž by cokoliv prováděl ve své ordinaci, si třeba na plovárně odečte 200 záznamů audiometrické křivky, zaslané mu zpřízněnou firmou závodní preventivní péče, která již má svoje peníze v kapse, ale jejíž odborný posudek je mnohdy vadný, a po návratu domů, hezky opálen a příjemně naladěn, natluče zdravotním pojišťovnám do počítače výkony, které je možné dle smlouvy použít.

Má celý měsíc práce za sebou za jeden večer a pojišťovna opět schudla o nějakých 100 000 -
200 000 Kč.Všichni jsou spokojeni, vzájemně si vyhověli, jen ty zdravotní pojišťovny nějak zhubly.

Protože tyto prohlídky, světe div se, jsou plně hrazené ze solidárního zdravotního pojištění - zdravotní daně, placené povinně všemi občany tohoto absurdního Čechistánu.

Ve prospěch pár chytráků, kteří si našli velmi výhodný byznys a díru v zákonech.....
T
ak se mně příště zase na něco zeptejte!

MUDr. Tomáš Rozsíval, www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky