Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Léčba hyperkalcémie: Diagnostické postupy a léčebné možnosti u hyperparatyreózy a dalších běžných příčin

Léčba hyperkalcémie: Diagnostické postupy a léčebné možnosti u hyperparatyreózy a dalších běžných příčin

Medicína po promoci 1/2005
07.01.2005 00:00
Autor: Silvio E. Inzucchi, MD

Dr. Inzucchi se vtéto práci se věnuje diagnostickým postupům, které je třeba uplatnit u nemocného se zvýšenou sérovou koncentrací vápníku, a navrhuje vhodné léčebné strategie.
Příčinu hyperkalcémie lze téměř vždy rychle zjistit pomocí speciálních biochemických vyšetření, která je někdy třeba doplnit cílenými rentgenovými snímky. Rozbor anamnézy a fyzikální vyšetření by se měly soustředit na příznaky hyperkalcémie a hyperparatyreózy, zhoubných a granulomatózních onemocnění, popřípadě dalších endokrinopatií. Měli bychom pátrat i po známkách průvodních jevů, jako jsou osteoporotické zlomeniny a renální koliky. Máme-li kdispozici pacientovu lékařskou dokumentaci, je třeba zjistit, jak dlouho se jeho hyperkalcémie vyvíjí, neboť její nejběžnější příčina, primární hyperparatyreóza, se zpravidla projevuje lehkým zvýšením sérové koncentrace vápníku, která se po léta nemění nebo se zvyšuje jen pomalu. Je vhodné se nemocného vyptat, jaké léky a doplňky stravy užívá, a zda se vjeho rodině vyskytují poruchy metabolismu vápníku, popřípadě některé související endokrinopatie, např. nádory hypofýzy, nadledvin, pankreatu a štítné žlázy.

platové třídy
a bb b
1 cc 2

Komentář

Autor: Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Hyperkalcémie má velmi pestrý klinický obraz a při delším trvání způsobuje funkční změny vmnoha tkáních a jednorázová výrazná hyperkalcémie vede ksilně vyjádřené klinické symptomatologii a může mít pro nemocného fatální důsledky. Vdiferenciální diagnostice hyperkalcemického syndromu je nutné nejprve ověřit, zda nedošlo kchybě při stanovení koncentrace kalcia vplazmě (nejčastěji dlouhé zaškrcení končetiny při odběru krve venepunkcí, kalciem kontaminované pomůcky při odběru nebo kontaminace laboratorního skla). Mimořádně důležitou informací vdiferenciální diagnóze hyperkalcemického syndromu je zjištění, zda hyperkalcémie je trvalá a že není způsobena hyperproteinémií.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 1/2005, strana 38Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky