Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

SYMPOSIUM: DIAGNOSTIKA A LÉČBA BOLESTI: Tři běžné neuralgie

SYMPOSIUM: DIAGNOSTIKA A LÉČBA BOLESTI: Tři běžné neuralgie

Medicína po promoci 6/2004
06.12.2004 00:00
Autor: Avi Ashkenazi, MD, Morris Levin, MD
Bolest, kterou trpí nemocní sneuralgií trigeminu, okcipitální a postherpetickou, je často krutá, dlouhodobá a obtížně léčitelná. Autoři se vtomto článku zabývají patofyziologickými mechanismy těchto běžných neuralgií, jejich „na míru šitou“ farmakoterapií a chirurgickými přístupy kjejich léčbě.

Neuropatická bolest je definována jako bolest spouštěná či způsobená primárním postižením nebo dysfunkcí nervového systému. Chronická neuropatická bolest představuje vběžné klinické praxi významný problém. Odhaduje se, že vUSA žije přes tři miliony osob sbolestivou diabetickou neuropatií a jeden milion lidí spostherpetickou neuralgií. Ačkoli neuropatická bolest bývá tradičně rozdělována na centrální a periferní podle toho, kde se nachází její zdroj, většinou se na jejím rozvoji podílejí centrální i periferní mechanismy zároveň. Možných příčin této bolesti je celá řada; zahrnují infekce, jiná zánětlivá onemocnění, metabolické poruchy, úrazy, útlak nervu či okolních struktur, expozice toxinům či léčivům a nádory. Neuropatická bolest bývá popisována jako pálivá, vystřelující nebo podobná elektrickému šoku. Umnoha nemocných má stálou složku, na kterou nasedají záchvaty vystřelující bolesti. Kožní alodynie (bolest provokovaná běžně nebolestivými stimuly) je častým doprovodným příznakem, stejně jako parestezie (spontánně se vyskytující mravenčení) a dysestezie (neobvyklé a zpravidla nepříjemné vnímání kožních smyslových vjemů). Při vyšetření lze odhalit okrsky snížené citlivosti, vodpovídající distribuci periferních nervů či nervových kořenů.

Komentář

Autor: MUDr. Dana Vondráčková, CSc.

Neuropatická bolest patří knejhorším bolestem, snimiž se potýká lékař i pacient. Postižení nervové tkáně zasahuje hluboko do mechanismů vedení a modulace bolesti. Bez znalosti mechanismů a účinné farmakoterapie je obtížné tuto bolest léčit. Zde lze také hledat příčinu, proč mnoho pacientů trpí neuropatickou bolestí nebo proč léčba není dostatečně účinná. Pojmy, jako hyperexcitabilita, periferní senzitizace, centrální senzitizace, by měly být známé a srozumitelné všem lékařům, kteří se sneuropatickou bolestí setkávají. Je třeba podtrhnout význam psychologického aspektu, který uneuropatické bolesti hraje důležitou roli. Často se zapomíná, že psychoterapie a psychofarmaka musejí být součástí terapie. Článek se zabývá jedním typem neuropatické bolesti, a to neuralgií. Často se zaměňují pojmy neuropatie a neuralgie. Neuralgie je bolest, která je charakterizována lokalizací vprůběhu jednoho nebo více nervů a obvykle záchvatovitou, bodavou nebo vystřelující bolestí. Neuropatické bolesti jsou pak všechny bolesti, které jsou způsobeny poškozením jakékoli nervové tkáně, např. bolest demyelinizační, polyneuropatie diabetická, poradiační, kausalgie atd. Typickým představitelem neuralgické bolesti je neuralgie trigeminu. Bolesti voblasti hlavy a obličeje jsou pro nemocného vždy velkým handicapem.

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 6/2004, strana 5Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky