Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 03. srpen 2020 | Svátek má Miluše
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kasuistika: Infekční endokarditida

Kasuistika: Infekční endokarditida

Medicína po promoci 4/2005
25.04.2005 00:00
Autor: MUDr. Norbert Cibiček
Kasuistika popisuje případ infekční endokarditidy umladého muže, která ve svých počátcích budila falešný dojem infekční meningitidy. Ke stanovení správné diagnózy a zahájení adekvátní terapie přispělo zejména ultrazvukové vyšetření srdce a vyšetření hemokultur.

Infekční endokarditida sincidencí kolem 2–4/100 000 za rok (u osob starších než 50 let je 2 až 5krát častější) unás nepatří mezi vzácné diagnózy. Může mít perakutní (fulminantní), akutní nebo chronický průběh. Onemocnění bývá bakteriální nebo mykotické. Etiologickým agens jsou nejčastěji (50–70%) streptokoky. Vpřípadě fulminantního průběhu převažuje infekce zlatým stafylokokem. Ujedné čtvrtiny nemocných mikrobiální agens neprokážeme. Onemocnění často vzniká uchycením mikroorganismů (bakterie, plísně) na abnormální nebo změněné srdeční chlopni (např. prolapsem, revmatickou horečkou, vrozenou vadou nebo chlopenní protézou). Více náchylní na vznik infekční endokarditidy jsou i drogově závislí. Perakutní formy mají bouřlivý obraz se septickými teplotami a celkovou schváceností. Jindy může být nástup nemoci pozvolný, kdy po dvou týdnech bakteriémie začne být nemocný malátný, má teploty (do 39 °C), vnoci se potí, trpí nechutenstvím a hubne. Vprůběhu (i zcela nezávažné) bakteriémie (např. po extrakci zubu) se mikrob uchytí na sterilním trombu, který se vytvořil vmístě poškozeného (smáčivého) endokardu. Vzniklá vegetace se následně může drolit, což má asi vjedné třetině případů za následek různá mimosrdeční poškození. Mezi embolizační projevy se řadí drobná petechiální krvácení do kůže a sliznic, třískovité hematomy pod nehty (nespecifické) a Oslerovy nodozity, tj. bolestivá, několik milimetrů velká (relativně specifická) zduření se zarudnutím na bříškách prstů a thenaru. Hemoragie do sítnice (Rothovy skvrny) nejsou časté. Velmi nebezpečné jsou septické embolizace do vasa vasorum, které vcévách vedou ke vzniku mykotických aneurysmat ohrožujících nemocného fatálním krvácením. Embolizace do mezenteriální arterie a orgánů trávicího ústrojí může vést knecharakteristickým bolestem břicha, nausee a zvracení, či poruchám pasáže; embolizace do sleziny kpříznakům simulujícím pleuritidu. Mnohočetné drobné embolizace do mozku mohou vést kdisperznímu poškození spomalu se rozvíjejícími změnami psychiky a cefaleou. Unarkomanů jsou typické plicní embolizace. Nemocní trpívají splenomegalií a normochromní normocytární anémií. Mívají hematurii. Auskultační nález na srdci (šelesty až v99% případů!) většinou svědčí pro postižení některé zchlopní nebo vrozenou srdeční vadu. Vlaboratorním nálezu jsou důležité hodnoty CRP a FW. Diagnózu infekční endokarditidy stanovíme až při vícečetné pozitivitě hemokultur a ultrazvukovém nálezu vegetací na srdeční chlopni – tzv. velkých příznaků a pozitivitě příznaků ostatních: zvýšených teplot, nálezu embolizačních projevů (do sleziny, ledvin, trávicího traktu, mozku), petechiálních krvácení do sliznic a kůže (Janewayovy léze dlaní a plant nohou) a predisponující léze (chlopenní vada). Hemokultury je vhodné doplnit i odalší mikrobiologická vyšetření (výtěry zhrdla, nosu, moč apod.).
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 4/2005, strana 99Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky