Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Traumatické poranění mozku

Traumatické poranění mozku

Pediatrie po promoci 3/2005
23.06.2005 00:00
Autor: James A. Blackman, MD, MPH

Traumatické poranění mozku změní prakticky každý aspekt života pacienta a jeho rodiny. Níže vtextu předkládám některé problémy, které mohou následně vzniknout, a rady, jak pomoci rodině vypořádat se sčasto zdrcujícími nároky rehabilitace a návratem dítěte domů a do společnosti. Traumatické poranění mozku je hlavní příčinou úmrtí a handicapu udětí. VUSA dojde každý rok kporanění hlavy přibližně ujednoho milionu dětí. Zhruba 165000znich je hospitalizováno a deset procent ztěchto případů vede ke střednímu až těžkému fyzickému poškození nebo kpoškození intelektu či chování. Na základě těchto statistických údajů je velice pravděpodobné, že vprůběhu jednoho roku dojde ktraumatickému poranění mozku ujednoho až dvou pacientů zordinace jednoho praktického lékaře pro děti a dorost. Pediatr hraje vprevenci i vnásledné péči opacienty sporaněním mozku důležitou roli. Zkušenosti rodičů lze najít vzávěru tohoto článku (viz „Po traumatickém poranění mozku: perspektiva rodičů“), kde rodiče líčí návrat zraněného dítěte domů a do společnosti a následnou intenzivní rehabilitaci jako velmi namáhavé, stresující a náročné období – pro dítě i celou rodinu. Rodiče se obracejí na pediatra sžádostí oinformace, vedení a podporu. Tento článek zmiňuje lékařské, emočně-behaviorální, sociální a finanční následky závažného traumatického poranění mozku a především možnosti intervence, které mohou zlepšit konečný výsledek. Příčiny traumatického poranění mozku
Nejčastějšími příčinami traumatického poranění mozku udětí a adolescentů jsou nehody motorových vozidel, napadení druhou osobou, pády a sportovní úrazy. Chlapci bývají zraněni častěji než děvčata, a to vpoměru 2 : 1, přičemž tento poměr stoupá mezi adolescenty spolu snarůstajícím věkem. Traumatické poranění mozku se nejčastěji vyskytuje vpozdní adolescenci, následováno věkovou skupinou dětí do pěti let života. Zatímco adolescenti, převážně chlapci, jsou nejčastěji zraněni při nehodách motorových vozidel nebo osobních střetech, umladších dětí dochází nejčastěji kporanění mozku při pádech nebo během transportu motorovými vozidly. Hlavní příčinou úmrtí dětí při úrazech je poranění hlavy způsobené napadením druhou osobou a představuje téměř 25% přijetí khospitalizaci pro poranění hlavy. Vporovnání sdětmi, unichž bylo poranění hlavy důsledkem dopravní nehody, mají oběti napadení větší akutní morbiditu a mortalitu, často se pomocí radiologického vyšetření prokáží i známky předchozího, mnohdy opakovaného traumatického poranění mozku, a tudíž tyto děti mají horší výsledky.
...

Komentář

Autor: MUDr. Dana Šišková

Článek se po krátkém úvodu zabývá hlavně následnou péčí opacienta po závažném kraniocerebrálním poranění, po zvládnutí nejzávažnějšího, život ohrožujícího stavu. Co považuji za velmi důležité, a to je včlánku zmíněno na začátku a znovu na konci, že terénní pediatr hraje důležitou roli vprevenci úrazů od nejútlejšího věku dítěte. Není na škodu připomenout rodičům rychlý rozvoj hybnosti vkojeneckém a batolecím věku, dále nutnost používání bezpečnostních pomůcek, jako jsou autosedačky a ochranné přilby, nejen při jízdě na kole, ale i dalších aktivitách – bruslení i jízdě na kolečkových bruslích, lyžování, snowboardu, skateboardu, jízdě na koni. Po zkušenostech zposlední zimy bychom je nejraději viděli i na saních a bobech. Vúvodu je stručně uvedena epidemiologie, která se dá srovnat se situací unás, stejně jako příčiny traumat a převažující poměr chlapců. Podobné údaje vycházely i vnašem souboru, kde byla zpracována data pacientů stěžkým úrazem hlavy, kteří byli vletech 1998 až 2003 hospitalizováni na Jednotce intenzivní péče Dětské chirurgie Fakultní Thomayerovy nemocnice vPraze 4. Ztěchto našich výsledků a zkušeností pak vycházím i vkomentování celého článku. Krátce je zmíněno rozdělení dle typu poranění, je-li přítomno krvácení, a dále dělení na lehká, střední a těžká dle Glasgow Coma Scale. Autor upozorňuje na závažnost poranění hlavy umalých dětí, vzhledem kodlišným tělesným proporcím, a dále na možnost týraného dítěte, což, bohužel, platí i vnašich podmínkách.
...

Plnou verzi článku najdete v: Pediatrie po promoci 3/2005, strana 3Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky