Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Akutní sinusitida

Akutní sinusitida

Medicína po promoci 2/2004
04.04.2004 00:00
Autor: James E. Leggett, MD
V chladných měsících roku proudí kpraktickým lékařům pacienti, kteří se dožadují antibiotik pro suspektní infekci vedlejších nosních dutin. Je ale antibiotická léčba vhodná ve všech případech? Vtomto článku dr. Leggett hodnotí dostupné údaje různých studií ospolehlivosti diagnostických známek akutní sinusitidy a otom, do jaké míry dokáže antibiotická léčba ovlivnit zdravotní stav pacientů. Dále autor představuje vhodný přístup kléčbě sinusitidy vzhledem kdélce trvání a závažnosti příznaků.

Akutní sinusitida (správnější termín je akutní rinosinusitida) patří vambulantní praxi mezi deset nejčastějších diagnóz. 1–3 VUSA se sinusitida každoročně diagnostikuje ujednoho ze šesti dospělých a skutečná incidence je asi ještě vyšší, neboť až 20% postižených osob nemusí vůbec navštívit lékaře. Zdá se, že nejvyšší incidence akutní sinusitidy je na jihu a středozápadě Spojených států a že dosahuje vrcholu na podzim, vzimě a na jaře. Přímé náklady na zdravotní péči dosahují usinusitidy téměř 6 miliard amerických dolarů a jde opáté nejčastější onemocnění, při kterém se předepisují antibiotika. Dospělí prodělají vprůměru dvě až tři nachlazení provázená rýmou ročně a děti trpí nachlazením šestkrát až desetkrát za rok. Ztoho jsou pouze 0,5 až 2% případů komplikována akutní bakteriální sinusitidou, antibiotika se však předepisují v50 a více procentech případů. Navzdory zvýšeným nákladům a vysoké prevalenci sinusitidy se teprve nyní začínají objevovat konsensuální směrnice pro správnou diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění. Klasifikace
Klasifikace sinusitidy se provádí na základě délky trvání obtíží. Akutní sinusitida může trvat až čtyři týdny. Rekurentní sinusitida je definována jako čtyři a více epizod trvajících nejméně sedm dnů ročně. Subakutní sinusitida přetrvává 4až 12 týdnů a jako chronickou označujeme sinusitidu, která trvá déle než 12týdnů včetně epizod akutní exacerbace. Uchronické sinusitidy se často uplatňují jiné patofyziologické mechanismy než usinusitidy akutní. Patofyziologické faktory Tři ze čtyř vedlejších nosních dutin (tj. ethmoidální, frontální a maxilární sinus), které jsou za normálních okolností sterilní, ústí do osteomeatálního komplexu laterálně od střední skořepy nosní. Kjejich infekci obvykle dochází tehdy, když obranné mechanismy člověka zrůzných příčin nedokáží zabránit rozvoji zánětu a obstrukci ústí vedlejších nosních dutin do osteomeatálního komplexu (tab. 1). Sinusitida byla donedávna považována za infekci, která se vyskytuje pouze udospělých, a vdětské populaci byla často chybně přehlédnuta. Zdá se, že obstrukce ústí vedlejších nosních dutin je rozhodujícím faktorem pro vznik infekce. Nejčastěji bývá postižena čelistní dutina, a to buď samostatně nebo současně sdalšími paranasálními dutinami. Knejběžnějším faktorům, které způsobují obstrukci ústí paranasálních dutin, patří virové infekce a alergická rinitida, i když se zdá, že později jmenovaná jednotka má výrazně větší význam uchronické sinusitidy. Až 10% případů sinusitidy může vzniknout na podkladě periodontální nebo periapikální infekce. Apexy kořenů prvního, druhého a třetího moláru leží vkosti horní čelisti na spodině čelistní dutiny a svou polohou predisponují sinus kodontogenní infekci.
...

Komentář

Autor: Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

V chladných měsících roku jsou infekční onemocnění dýchacích cest i unás nejčastější příčinou nemocnosti. Převážná většina respiračních onemocnění je virové etiologie, unichž je antibiotická léčba neúčinná, a naopak může působit nepříznivě. Navzdory těmto skutečnostem jsou respirační infekce nejčastějším důvodem pro preskripci antibiotik vambulantní péči. Spotřeba antibiotik narůstá i vČeské republice. Vposledním desetiletí je pozorován celosvětový nárůst rezistence bakteriálních původců komunitních respiračních infekcí. Byla prokázána souvislost svelikostí spotřeby antibiotik a jejich selekčním tlakem jako hlavní příčinou vzestupu rezistence bakterií kantibiotikům. Některé státy již cíleně snižují spotřebu antibiotik omezováním preskripce tam, kde je zhlediska etiologie považována za neúčelnou. Příkladem změny vpřístupu kantibiotické léčby je i tento článek.Sinusitida je onemocněním všech věkových skupin, mimo kojenců. Etiologické agens lze prokázat pouze zvýplachu či punkce dutin, nikoli zvýtěru znosu a krku. Nové zobrazovací metody ukázaly, že většina virových katarů horních cest dýchacích postihuje paranasální siny a projevuje se zánětlivým zbytněním sliznice. Tyto změny však nejsou indikací kléčbě antibiotiky. Článek významně přispívá kracionální rozvaze racionální antibiotické léčby. Významně ruší mýtus oúčelnosti antibiotik při tzv. hnisavé rýmě. Nové zobrazovací metody prokázaly, že téměř 90% pacientů srýmou má radiologické známky zánětu vedlejších dutin a že rinosinusitida je přítomna téměř vždy už uvirového onemocnění sprojevy nachlazení a rýmy a ztohoto hlediska není indikací kantibiotické léčbě. Navíc, jak uvádí i autor, zkontrolovaných studií je zřejmé, že nové diagnostické metody umožňují daleko lépe diagnostikovat virovou etiologii. Tyto výsledky opravňují ke změně chování vpreskripci antibiotik. Údaje uváděné autorem jsou však i vnaší odborné literatuře známy. Práce uvedené vcitacích byly i podkladem již nezávisle vypracovaných postupů léčby akutních respiračních infekcí vprimární péči, ale zatím nejsou dostatečně respektovány.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 2/2004, strana 32Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky