Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Úvod do redukční chirurgie prsu

Úvod do redukční chirurgie prsu

Gynekologie po promoci 1/2006
27.01.2006 00:00
Autor: Jason A. Spector, MD, Nolan S. Karp, MD
Nadměrně velké prsy mohou být tak bolestivé, že ani malé riziko ztráty bradavky a dvorce neodradí ženy od rozhodnutí podstoupit redukční chirurgický zákrok. Tento článek – od dvou plastických chirurgů – podává informace omožných výhodách a nevýhodách různých chirurgických postupů, a rozšiřuje tak naše znalosti.

Redukční operace prsu se rychle stává jedním znejčastějších zákroků vplastické chirurgii. Ve Spojených státech amerických bylo vroce 2004 provedeno více než sto tisíc redukčních mamoplastik, což je o25% více než vroce 2000. Makromastie může být příčinou řady obtíží, mezi něž patří bolesti zad a krku, bolesti prsů, snížená citlivost prsů, bradavek a dvorců, bolesti ramen, paží a rukou, bolestivé rýhy od podprsenky a nepříjemné intertriginózní vyrážky a svědění. Ženy mají obvykle potíže při běhu nebo míčových hrách a někdy i obtížně shánějí dobře padnoucí oděv. Kromě úlevy, kterou redukční chirurgický zákrok ženě přinese díky zmenšení hmotnosti a objemu prsů, může operace také výrazně zvednout pokleslé prsy a vytvořit atraktivnější tvar. Současně lze zmenšit velké nebo hypertrofické dvorce, což rovněž přispívá kcelkově lepšímu vzhledu prsů. Uvědomíme-li si, že kromě zmírnění příznaků může chirurgický zákrok ženě přinést i vylepšení vzhledu prsů, není překvapující, že podle řady studií může redukční mamoplastika výrazně zvýšit kvalitu života žen. Kandidátky na operaci
Důležité je, že neexistuje jednoznačně objektivní definice makromastie; mnohem vhodnější je používat tento termín subjektivně – pacientka cítí, že její prsy jsou příliš velké a způsobují některý zpříznaků, okterých jsme se zmínili. I když studie ukazují, že obtíže může významně zmírnit zmenšení prsů i opouhých 100 g, mnoho pojišťovacích společností náhodně stanovilo jako dolní hranici zmenšení objemu prsu o500 g nebo i více. Pokud je odebráno méně tkáně, výkon je často považován za pouhé pozvednutí prsů (mastopexi) a pojišťovny jej nehradí. Oredukci prsů žádají ženy všech věkových skupin, od dívek před 20. rokem až po šedesátnice i starší. Všeobecně se doporučuje, aby se dívkám do 20 let redukce prsů neprováděla, protože prsy mohou dále růst a mohla by pak být nutná reoperace.12 Vzácnou výjimkou ztohoto pravidla je juvenilní hypertrofie prsů způsobená orgánovou hypersenzitivitou na normální hormonální stimulaci. Vtomto případě dosahují prsy takové velikosti, že redukční zákrok je indikován ještě před ukončením jejich růstu, i když může být vbudoucnu nutná další resekce. Před operací je nutné probrat otázku jizev a kojení Operatér by měl skaždou pacientkou, která žádá redukci prsů, probrat pět základních otázek. Některé ztěchto otázek – např. kojení – by měl před konzultací splastickým chirurgem spacientkou probrat i její gynekolog, který může užen od 40 let před operací doporučit také mamografické vyšetření.
...

Komentář

Autor: MUDr. Pavel Strnad, CSc.

Hodnocení velikosti prsů a vyjádření ohypertrofii prsů je velmi subjektivní. Některým ženám se jejich velké prsy zdají malé, a naopak. Zjakoby arbitrárního hlediska, nebo spíše pro potřeby plastické chirurgie je ideální objem prsu vrozmezí od 200 do 350 ml. Omírné hypertrofii se hovoří při objemu 400 až 600 ml, střední hypertrofie je konstatována při objemu prsu 600 až 800 ml, za výraznou hypertrofii je považován objem 800 až 1 000 ml. Při objemu nad 1 000 ml mluvíme ovelmi velkých prsech a termín gigantomastie je vyhrazen pro objem prsů nad 1 500 ml. Pro praxi jsou tyto údaje víceméně jen teoretické, rozhodnutí je především na ženě a klinické symptomatologii popsané včlánku. Pro indikaci plastické úpravy a příslušného typu výkonu je vedle samotné velikosti prsů zapotřebí hodnotit výšku a somatotyp ženy, tvar hrudníku, BMI, přítomnost synmastie (chybí vnitřní hranice mezi prsy – sulcus intermammarius). Hypertrofie prsů je ve většině případů – snad kromě juvenilní hypertrofie – spojena sjejich ptózou a podle toho plastický chirurg volí chirurgický postup. Otázka délky incize – jizev rovněž souvisí svelikostí a úrovní ptózy prsu a velikostí resekované tkáně prsu. Délka jizvy odráží správnou adaptaci kožního obalu prsu na finální velikost prsu, tedy čím větší redukce, tím větší jizva. Pacientkám je nutno připomínat, že bez jizev nikdo operovat neumí a pro jejich vzhled je vedle chirurgické techniky rozhodující individuální hojivost kůže. Mechanismus vývoje gigantomastie udospělého, zralého prsu je nejasný, hormonální profil žen není odlišný od žen obdobného věku bez gigantomastie, snejvětší pravděpodobností jde olokální proces. Hormonální léčba neměla účinek, metodou volby je redukční mamoplastika, event. saugmentací prsu. Před samotným výkonem je nutné klinické vyšetření včetně anamnestických údajů doplněné mamografií nebo ultrazvukem prsů kvyloučení preklinického karcinomu.

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 1/2006, strana 56Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky