Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Diagnostika a léčba infekce vyvolané mikroorganismem Chlamydia trachomatis

Diagnostika a léčba infekce vyvolané mikroorganismem Chlamydia trachomatis

Medicína po promoci 4/2006
19.09.2006 00:00
Autor: Karl E. Miller, MD

Infekce vyvolaná mikroorganismem Chlamydia trachomatis nejčastěji postihuje urogenitální trakt. Umužů jde zpravidla osymptomatickou infekci projevující se dysurií a výtokem zuretry. Zůstane−li neléčena, může se rozšířit na nadvarle (epididymis). Většina žen schlamydiovou infekcí má jen minimální příznaky či nemá žádné, ale uněkterých se rozvine zánětlivé onemocnění malé pánve (PID). Unovorozenců mohou chlamydie vyvolat obraz ophthalmia neonatorum. Ve věku jednoho až tří měsíců může vzniknout chlamydiová pneumonie spo− zvolným rozvojem staccatového kašle, většinou bez pískotů či horečky. Ne− komplikovanou urogenitální infekci lze léčit jednorázovým perorálním podáním azithromycinu vdávce 1 g nebo doxycyclinem vdávce 100 mg dvakrát denně perorálně po dobu sedmi dnů. Během těhotenství se doporučují erythromycin nebo amoxicilin. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a U.S. Preven− tive Services Task Force nabádají kprovádění screeningu na chlamydiovou infekci užen se zvýšeným rizikem a uvšech žen mladších než 25 let.

Incidence chlamydiové infekce užen vletech 1987–2003 prudce stoupla, a to ze 79 na 467 případů na 100 000 osob. Tento jev lze částečně vysvětlit zlepšením screeningu a hlášením výskytu, i přesto je zátěž tímto onemocněním významná. Infekce mikroorganismem Chlamydia trachomatis postihují nejčastěji urogenitální trakt a jejich závažnost kolísá od asymptomatických až po život ohrožující onemocnění. Urogenitální infekce užen
Chlamydiová infekce dolní části pohlavního ústrojí užen postihuje endocervix. Může způsobovat nepáchnoucí, hlenovitý výtok zpochvy, většinou bez zevního svědění, přičemž většina žen vykazuje minimální příznaky či žádné. Vzestup infekce může vést krozvoji zánětlivého onemocnění malé pánve (PID). Mezi fyzikální nálezy typické pro urogenitální chlamydiovou infekci užen patří zánět děložního čípku (cervicitis), kdy je vjeho ústí patrný žlutý či zkalený hlenovitý výtok. Čípek při dotyku polyesterovým tamponem nebo po škrábnutí špachtlí snadno krvácí. Chlamydiovou infekci nelze od jiných urogenitálních infekcí rozpoznat pouze na základě subjektivních obtíží. Vtomto směru mohou napomoci klinická mikroskopie a aminový test (pozitivní vpřípadě, že se po přidání hydroxidu draselného kpoševnímu výtoku objeví nápadný zápach), jimiž lze přispět kodlišení chlamydiové infekce od dalších infekcí dolní části pohlavního ústrojí, jako jsou bakteriální vaginóza a trichomoniáza. Chlamydiové infekce dolní části pohlavního ústrojí navíc nezpůsobují zánět pochvy (vaginitis); jsou-li jeho známky přítomny, zpravidla jde ojinou diagnózu nebo osouběžný výskyt další infekce. Uněkterých žen infikovaných mikroorganismem C. trachomatis se vyvine zánět močové trubice (urethritis), běžně se projevující dysurií bez polakisurie či urgence. Výtok zmočové trubice lze pozorovat po její kompresi během vyšetření pánve. Rozbor moči zpravidla prokáže přítomnost více než pěti leukocytů vzorném poli při velkém zvětšení, ale kultivace výtěru zmočové trubice bývají negativní.
...

Komentář

Autor: MUDr. Hana Roháčová

Článek je věnován problematice chlamydiových infekcí, resp. onemocněním, která jsou vyvolána mikroorganismem Chlamydia trachomatis. Sdělení je rozčleněno do částí, které pojednávají ourogenitálních infekcích žen, mužů i omožném postižení novorozenců. Krátká kapitola je věnována Reiterově syndromu. Je zdůrazněno, že chlamydiové infekce nabývají na stále větším významu, čehož důkazem je i dramatický nárůst jejich záchytu ve Spojených státech amerických vprůběhu 80. a 90. let minulého století, resp. do roku 2003. VČeské republice, bohužel, přesné údaje ovýskytu těchto infekcí chybějí, neboť onemocnění nepodléhá povinnému hlášení a chybějí i prevalenční studie týkající se chlamydiových infekcí. Lze však očekávat, že počty těchto infekcí nebudou rovněž zanedbatelné a že nejrizikovější skupinou budou především dospívající a mladí lidé. Riziko stoupá spočtem sexuálních partnerů. Vzhledem ktomu, že infekce užen probíhají často inaparentně či sminimálními příznaky, je doporučováno preventivní vyšetření mladých žen do 25 let a mladších. VČeské republice se tyto screeningy rutinně neprovádějí, ale byly by jistě vhodné. Nabídnout by je bylo možné například při gynekologických vyšetřeních či užen, jimž lékař předepisuje antikoncepční přípravky. Umužů probíhají infekce naopak sřadou klinických obtíží, takže lékaři především umladých mužů spříznaky uretritidy či epididymitidy by měli na toto onemocnění pomýšlet a provést odběry správnou technikou. Unovorozenců se infekce manifestuje do 12 dnů po porodu. Běžně prováděné ošetření spojivkových vaků (prováděné i vČeské republice) je prevencí gonokokové infekce, před chlamydiovou infekcí však nechrání. Chlamydiové pneumonie patří katypickým pneumoniím. Klinický obraz je tedy chudý a onemocnění nemívá většinou tak rychlý nástup, jako je tomu uinfekcí jiné bakteriální etiologie. Podobný nález se může vyskytovat například umykoplasmových, varicelózních či morbilózních pneumonií. Posledně jmenovaná se na našem území nevyskytují vzhledem kvýjimečnému výskytu spalniček, zatímco jako komplikace planých neštovic není vzácná.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 4/2006, strana 23Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky