Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 11. srpen 2020 | Svátek má Zuzana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jaterní selhání

Jaterní selhání

Medicína po promoci 5/2006
31.10.2006 00:00
Autor: MUDr. Václav Šafka, CSc., Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.

Selhání jater má jiný klinický obraz unemocných sdoposud zdravými játry a unemocných spreexistujícím závažným onemocněním jater. Vprvním případě se musíme snažit oidentifikaci noxy a poskytnout nemocnému veškerou (někdy velmi nákladnou) péči na specializovaném pracovišti. Hlavními problémy jsou mozkový edém, sepse a oběhová dysfunkce spolu sporuchou regulace intravaskulárního objemu a rozvratem vnitřního prostředí i hemostázy. Čím prudší je nástup akutního jaterního selhání udoposud zdravých jedinců, tím lepší je jejich prognóza. Akutní jaterní selhání unemocného sjaterní cirhózou také mívá svoji příčinu, kterou je nezbytné poznat a léčit (např. infekce). Jinou kategorii představují nemocní sprogredujícím chronickým jaterním selháním vterminálním stadiu jaterní cirhózy. Tam je indikována konzervativní terapie. Každý lékař by měl být schopen pomocí anamnézy, fyzikálního vyšetření, spomocí laboratoře a zobrazovacích metod poznat nemocného spokročilou jaterní cirhózou. Jaterní selhání se často sdružuje skomplikacemi portální hypertenze. Vdnešní době by portální hypertenze neměla být příčinou smrti.

Podmínkou rozvoje jaterního selhání je úbytek 80–90% funkční kapacity jater. Příčinou takové redukce jaterní funkce je obvykle nekróza či apoptóza jaterních buněk, jež se mohou rozvinout různou rychlostí. Pak lze mluvit ofulminantním, akutním či subakutním jaterním selhání, nebo se může jednat ojaterní selhání na podkladě chronického jaterního onemocnění. Může však jít i očistě funkční poruchu jaterní buňky bez úbytku jaterního parenchymu (akutní steatóza jater vtěhotenství, Reyeův syndrom, tetracyklinová toxicita). Přestože klinický obraz akutního jaterního selhání a chronického jaterního selhání je značně rozdílný, uplatňují se zde obdobné patogenetické mechanismy, které se vkonkrétních klinických situacích liší především mírou své propagace. Uakutního jaterního onemocnění lze kritické funkční hranice pro rozvoj jaterního selhání dosáhnout velmi rychle působením samotného hepatotoxického mechanismu; vpřípadě chronického jaterního onemocnění posun za kritickou hranici – do obrazu jaterního selhání – obvykle působí nějaká akutní komplikace, jako krvácení do GIT, vážná infekce (spontánní bakteriální peritonitida – SBP, bronchopneumonie, uroinfekce…), elektrolytový rozvrat, fyzický stres (operace, těžký úraz) či akutní expozice hepatotoxické noxe (alkohol). Klinické a laboratorní ukazatele umožňují jaterní insuficienci do určité míry odhalit a kvantifikovat ještě před rozvojem jaterního selhání. Mezi hlavní klinické ukazatele patří ikterus, pavoučkovité névy, palmární erytém, jaterní foetor, jaterní encefalopatie, snížená trofika podkoží a svalstva, snížená fyzická výkonnost. Zlaboratorních ukazatelů jsou nejdůležitější zvýšení koncentrace bilirubinu vséru a snížení hladin albuminu a koagulačních faktorů VII, II, IX a X (Quickův test vyjádřený jako INR obvykle postačí). Ke zpřesnění odhadu míry postižení jaterní funkce byly vyvinuty prognostické skórovací systémy jako Child-Turcote-Pugh či MELD (Model for End-stage Liver Disease), které sněkterými ztěchto parametrů pracují. Při každém procesu zasahujícím funkční jaterní parenchym, ať už akutním či chronickém, se vrůzné míře uplatňují tři základní patofyziologické děje: jaterní (hepatocelulární) selhání, zánět a portální hypertenze. Zcela výjimečně se tyto děje mohou uplatnit izolovaně; vtypických případech jsou úzce provázané a navzájem se posilují, přičemž vrůzných situacích ten či onen nabývá převažujícího klinického významu.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 5/2006, strana 71Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky