Přeskočit na obsah

IPVZ spouští kursy češtiny pro zdravotníky z Ukrajiny

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) spustil dvouměsíční intenzivní jazykové kursy, zaměřené jednak na výuku základů češtiny pro použití v běžných situacích, vhodné například i pro komunikaci ve zdravotnickém zařízení, a jednak již přímo na zdravotnickou terminologii v češtině. IPVZ připravil jednotlivé kursy pro ukrajinské zdravotníky, kteří mají zájem o práci ve zdravotnictví v ČR.

Kursy jsou realizovány jak prezenční formou, tak i online přes platformu Zoom, v obou případech pod vedením rodilých mluvčích. Výuka probíhá v menších skupinách, aby byla zachována nejen vyšší interaktivita, ale zároveň aby lektorky měly dostatek prostoru věnovat se jednotlivým požadavkům posluchačů. Účastníkům budou navíc poskytnuty výukové materiály vytvořené speciálně pro tyto kursy.

„Po dohodě s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a ministerstvem zdravotnictví jsme se ujali role realizátora jazykových kursů primárně pro ukrajinské zdravotníky. Pokud budou ovládat češtinu, tak se nejen podstatně rychleji budou moci zapojit do systému českého zdravotnictví v praxi, ale doufáme, že se budou moci i dobře připravit na aprobační zkoušky a v případě jejich úspěšného absolvování se plnohodnotně zapojit do práce v českých zdravotnických zařízeních, navíc ve své původní odbornosti,“ uvedla ředitelka IPVZ Irena Maříková.

Online kursy probíhají od 3. 5. a trvají do 30. 6. 2022 přes platformu Zoom, a to dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Prezenční kursy byly zahájeny 2. 5. a budou trvat do 29. 6., budou probíhat třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek, a to od 9:00 do 12:00 v sídle IPVZ.

„Na Ministerstvu zdravotnictví lze aktuálně získat povolení k výkonu odborné praxe ještě před vykonáním aprobační zkoušky, což sice zdravotníkovi z Ukrajiny otevírá dveře k profesnímu uplatnění v jeho oboru, ale kvůli jazykové bariéře není realizovatelné okamžitě. Proto vznikly tyto kursy, které věříme, že díky lektorskému vedení rodilých mluvčích budou nejen intenzivnější, ale také zajímavější i pro samotné účastníky,“ doplnila informace jedna z lektorek, doktorka Mariia Ponomarenko, odborná asistentka náměstkyně ředitelky IPVZ pro nelékařské obory a zároveň koordinátorka vzdělávání katedry Škola veřejného zdraví.

Katedra Škola veřejného zdraví, která byla iniciátorem myšlenky a následně rea­li­zá­to­rem kursů, pro zájemce připravila i sérii bezplatných webcastů, jež budou postupně zveřejňovány na webových stránkách IPVZ a slouží k opakovanému přehrání. Jednotlivá videa poskytují základní informace například o platné legislativě, o fungování zdravotního systému, o poskytování zdravotní péče v České republice a další. Webcasty jsou vedeny odborníky v českém jazyce a doplněny ukrajinskými titulky. Ke každému webcastu je k dispozici zároveň prezentace, slovník a další výukové materiály.

Podrobné a pravidelně aktualizované informace naleznete na webové stránce https://ua.ipvz.cz/