Přeskočit na obsah

Agel chystá rekonstrukce ve Vítkovicích a Novém Jičíně

 • Od ledna 2021 jste jmenován předsedou představenstva společnosti AGEL. Co to pro vás osobně znamená?

Není to krok do neznáma, této změně předcházela dlouhodobá zkušenost na pozici místopředsedy představenstva AGEL. Věděl jsem tak, co se od vrcholového managementu očekává, jaké jsou cíle, jak funguje skupina a její řízení i jak je nastaven způsob práce a komunikace. Postoupit o stupeň výše je pro mě velkým znamením důvěry ze strany dozorčí rady a akcionáře, čehož si opravdu velmi vážím. Pokud zaměstnanci důvěřují vedení a zároveň si důvěřují navzájem, znamená to pro mě i spokojeného pacienta, a tím pádem poskytnutou kvalitní zdravotní péči. Zároveň jsem svým souhlasem s přijetím tohoto postu jasně schválil, že mým nejdůležitějším úkolem je činit efektivní rozhodnutí o nejdůležitějších a nejzávažnějších strategických dlouhodobých a současných záležitostech při zachování dalšího rozvoje našich zdravotnických zařízení a zlepšování pracovních podmínek našich zdravotníků, jejichž práce si velmi vážím. Ve společnosti AGEL poskytujeme kvalitní zdravotní péči, mým cílem je i nadále tvořit prostředí založené na důvěře, otevřené komunikaci a odpovědnosti.

 

 • Z vašich dosavadních zkušeností je zřejmé, že máte jako manažer vhled do ekonomiky, obchodu a problematiky mezinárodních vztahů. Nejste ale lékař. Není to určitým limitem při řízení velké zdravotnické skupiny?

Neřekl bych, jestli je to výhoda, nebo nevýhoda. Řeknu to jinak – zkušený lídr vytváří otevřené prostředí založené na důvěře. Samozřejmě s podstatnými odbornými znalostmi a s přibývajícími roky v oboru se mu podaří ponořit se hlouběji do odborných problematik. Pokud je někdo lékař s dlouholetými zkušenostmi, má možná větší dilema. Manažerská funkce je téměř vždy spojena s omezením výkonu lékařské praxe. Já jsem toto dilema naštěstí řešit nemusel, ale čím déle působím ve zdravotnictví, tím více a upřímně obdivuji práci lékařů.

 

 • Jak byste zhodnotil uplynulý rok ve společnosti AGEL?

Rok 2020 byl pro celé zdravotnictví zcela nestandardním rokem. Od března se kvůli pandemii koronaviru zcela změnily priority a organizace provozu zdravotnických zařízení. Alfou a omegou bylo a nadále zůstává zachování provozu nemocnic, poskytování zdravotní péče jak běžným akutním pacientům, tak pacientům s koronavirem, a současně reprofilace lůžek podle vládních nařízení. Společnosti AGEL se to daří zvládnout díky koordinovanému postupu a předpokládané strategii vývoje epidemie, ačkoli několik nemocnic muselo přijmout dočasná nestandardní organizační opatření a zdravotnický personál pracoval na hranici svých možností. Zcela jasně se ukázalo, že bez našich laboratoří, distribuční společnosti a precizního zásobování by stát zvládal krizi obtížněji. Už při první jarní vlně se potvrdilo, že síť našich nemocnic dokázala na situaci zareagovat velmi rychle a efektivně. Naše laboratoře byly prvním soukromým subjektem, který získal od Státního zdravotního ústavu povolení testovat přítomnost koronaviru, a dodnes patří v České republice mezi nejvýkonnější testovací laboratoře. Zcela výjimečná byla na jaře investice skupiny AGEL do laboratorního analyzátoru Cobas za více než 12 milionů korun, jehož pořízením jsme poskytli nejen Moravskoslezskému kraji testovací kapacity ve zcela podstatné míře. V těchto dnech naši odborníci v AGELLAB dosáhli dalšího obrovského úspěchu – jako první na Moravě začali ve spolupráci s covid‑odběrovým místem v Nemocnici AGEL Ostrava‑Vítkovice provádět PCR vyšetření ze vzorku slin. Lidé se tak vyhnou nepříjemnému výtěru z nosohltanu. Tuto šetrnou a přitom spolehlivou metodu postupně úspěšně rozšiřujeme dále.

 

 • Jaké jsou hlavní priority společnosti AGEL pro nejbližší období? Předpovídat vývoj pro rok 2021 je v tuto chvíli velmi obtížné, máte připravené tzv. dva hlavní scénáře?

Při stanovování priorit pro rok 2021 je zásadní vývoj koronavirové pandemie a rychlost očkování. Pokud se to v obou zemích podaří zhruba do Velikonoc, můžeme se vydat cestou standardního režimu naší práce, včetně plánovaných rozvojových a odborných aktivit s cílem udržet a rozvíjet kvalitu našich nemocnic. Budeme posilovat naše specializovaná centra excelence, investovat zásadně do rozvoje moderních technologií. Zaměříme se na udržení stávajících odborníků, ale budeme cílit také na nábor a výchovu mladší generace zdravotníků nebo zlepšení pracovních podmínek našich kolegů. To vše jde ruku v ruce se získáním vlivu na strategické rozhodování ve zdravotnictví v obou zemích. Jsem optimista a věřím, že následky pandemie se nám společnými silami podaří minimalizovat.

 

 • Jaké nové akvizice, rozvojové projekty nebo zásadní investice čekají AGEL v letošním roce?

Zmíním se jen o těch nejvýznamnějších. V obou zemích realizujeme nákup celkem 11 špičkových přístrojů magnetické rezonance za více než 7,4 milionu eur. Díky rozsáhlému investičnímu projektu budou vyměněny nejen starší přístroje, ale novými magnetickými rezonancemi budou také vybaveny nemocnice v regionech, kde tato vyšetřovací metoda dosud chyběla. Tím se zkvalitní diagnostické možnosti lékařů nejen v samotných nemocnicích, ale i ostatním poskytovatelům zdravotní péče v regionech. Na Slovensku dokončujeme výstavbu pěti urgentních příjmů, dalším rozvojem projde Onkologické centrum v Komárně. Na konci roku 2020 se společnost AGEL stala většinovým vlastníkem Fakultní nemocnice s poliklinikou ve slovenské Skalici. V České republice je top aktivitou pro rok 2021 získání prostředků z programu REACT a související významné investice do našich nemocnic. V Nemocnici AGEL Ostrava‑Vítkovice pokračuje modernizace pěti pavilonů v hodnotě 50 milionů korun. Postupně zde bude také instalováno nejmodernější přístrojové vybavení za 160 milionů korun. Zásadní rekonstrukci a obnovu areálu připravuje také Nemocnice AGEL v Novém Jičíně.

 

 • Kam by podle vás měla společnost AGEL v příštích letech směřovat? Které oblasti budou klíčové pro její rozvoj?

Rok 2020 byl rokem velkých výzev, které s nástupem pandemie otestovaly schopnosti jak zdravotnictví, tak celé skupiny AGEL. Díky obrovskému nasazení všech zúčastněných bylo zachráněno mnoho životů a toto mimořádné období mělo také významný dopad na naše cíle do budoucna. Nemocnice nejsou jen budovy a přístroje, jsou to především a hlavně lidé. Společnost AGEL v současné době zaměstnává téměř 14 000 zaměstnanců, a je tak v obou zemích jedním z největších zaměstnavatelů. Velmi si ceníme nejnovějších výsledků slovenské ankety portálu profesia.sk o nejzaměstnavatele roku 2020, kde se v kategorii Nemocnice a zdravotní péče stal AGEL SK vítězem, a tím i nejatraktivnějším zaměstnavatelem roku. To nám dává velmi dobrou výchozí pozici a také výhodu v porovnání s konkurencí pro získaní nových posil – lékařů, sester, zdravotnických pracovníků.

 

 • Pro kvalitu poskytované péče je zásadní erudice a motivace personálu. Proč by se kvalifikovaní zdravotníci měli zajímat o práci v některém ze zařízení skupiny AGEL?

Naše společnost provozuje 27 nemocnic a další tři desítky specializovaných zařízení poskytujících zdravotní péči v Česku a na Slovensku, to umožňuje interně využít zkušenosti z různých míst. Vzdělávat se a absolvovat stáže kdekoli v rámci skupiny je pro zaměstnance velmi atraktivní. Podmínky v jednotlivých zařízeních nelze mechanicky srovnávat, protože hovoříme o různých zeměpisných polohách v malých i větších městech, o specifikách regionů. Dobré zkušenosti a novinky lze přenášet a uplatňovat z jednoho zdravotnického zařízení do druhého. Samozřejmě, finance, hospodárnost a efektivnost jsou velmi podstatné, ale neměly by být a ani nejsou jediným kritériem. Naši lidé musejí být motivováni a potřebují vědět, co se od nich očekává, to přispívá k celkovému strategickému rozvoji společnosti AGEL. Musíme se snažit umožnit zdravotnickému personálu pracovat, realizovat se, vzdělávat se a získávat zkušenosti, ruku v ruce s kvalitním prostředím, vybavením a atmosférou při práci.

 

 • Rok 2020 byl výrazně poznamenán koronavirovou krizí. Výrazně se musely přehodnotit aktivity společnosti AGEL, které byly původně plánovány na rok 2020, nemluvě o řadě pravidelných odborných, tematických nebo společenských akcí, které se vůbec nemohly uskutečnit. Vidíte nějaká pozitiva této doby?

Celá pandemie zasáhla chod společnosti ve všech oblastech. Osobně vidím změnu například v chování pacientů. Více zvažují, zda je vždy nutné jít do nemocnice, omezují telefonické kontakty, které nesouvisejí s poskytováním zdravotní péče. Pozitivně vidím posílení trendu telemedicíny, což otevírá další možnosti pro inovace, aplikace a technologické novinky. Mnozí zdravotníci zažili na vlastní kůži krizovou medicínu, což je také jako zkušenost nenahraditelné.

 

 • Už jste zmínil, že na konci roku 2020 koupila společnost AGEL většinový podíl ve Fakultní nemocnici s poliklinikou ve Skalici. V České republice to bylo začátkem loňského roku stomatologické centrum BELU. Jaký byl důvod pro jejich získání a jaký má skupina záměr s těmito akvizicemi?

Skalická nemocnice je akvizice, která velmi dobře zapadá do slovenského portfolia společnosti AGEL tím, že má status fakultní nemocnice a pokrývá oblast pro více než 100 000 obyvatel spádové oblasti Záhoří směrem k českým hranicím. Společnosti AGEL chybělo takové komplexní zařízení v oblasti Bratislavy a okolí. Kromě toho je nemocnice v dobré kondici, pokud jde o hospodaření, vybavení, specializované ambulance nebo zahrnuje dvě střediska rychlé zdravotnické pomoci v Brodské a ve Skalici. Společnost AGEL není finančním investorem, ale strategickým investorem. Na naše nové akvizice se díváme z dlouhodobého hlediska. Mnohem nákladnější je samotný rozvoj zdravotnického zařízení, jeho profilování a specializace než samotný nákup. Základním cílem je vytvořit stabilní body poskytované zdravotní péče na mapě Slovenska a České republiky. V České republice je názorným příkladem této praxe nemocnice v Jeseníku. Když ji společnost AGEL v roce 2016 převzala pod svá křídla, nemocnice doslova bojovala o přežití. V krátké době se managementu podařilo nejen stabilizovat toto zdravotnické zařízení, ale také dále rozvíjet a rozšiřovat spektrum poskytované zdravotní péče.

 

 • Můžete porovnat, co mají resorty zdravotnictví v České republice a na Slovensku společného s fungováním soukromého sektoru a v čem jsou největší rozdíly?

Společnost AGEL začala na Slovensku později než v České republice, dá se říci, že zdravotnické prostředí v Česku je předvídatelnější, stabilnější a má více rámců. Ať už se jedná o úhradovou vyhlášku, která musí být přijata v zákonné lhůtě a jasně definuje úhradu zdravotní péče pro následující rok. Pak přesně víte, co vás jako poskytovatele čeká. Jsou v tom zahrnuty například priority ministerstva, které jasně ukazují, co jde do pozadí a co je naopak posilováno. Mzdové nastavení a nároky jsou jasně definovány. Předvídatelnost je mnohem vyšší než na Slovensku.

 

 • Co to znamená pro řízení zdravotnických zařízení na Slovensku?

Má to zásadní dopad na schopnost řídit je i na jejich rozvoj. Politická změna na Slovensku po loňských volbách spolu s pandemií téměř úplně zastavily reformy ve slovenské zdravotní péči, vázne také komunikace s ministerstvem ohledně různých zdravotnických sdružení a především zásadních systémových rozhodnutí. Vnímáme to velmi citlivě i jako jeden z aktivních členů Asociace nemocnic Slovenska. Na Slovensku je velký potenciál, myslíme si, že správnou cestou je komunikovat s odpovědnými institucemi tak, aby rostla předvídatelnost procesů. Nemyslíme si, že by slovenský občan měl trpět kvůli absenci jasného systému. Rovněž si nemyslíme, že je správné, aby se celá diskuse omezovala jen na dofinancování tohoto odvětví nebo na nárůst mzdových nákladů. Je třeba se zabývat skutečnými systémovými opatřeními. Dokončená stratifikace je jedním z pilířů, abychom se někam posunuli. Potřebujeme vizi. V této době může být mnoho věcí ospravedlněno koronavirovou pandemií. Nezáleží však na tom, zda pandemie je, či nikoli, musejí být zavedena systémová opatření s promyšlenými všemi důsledky pro další fungování zdravotnictví.

 

 • Společnost AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Jaká je a bude strategie vzájemných vztahů s konkurencí?

Zdravotnictví není soutěž, mluvíme o zdraví a lidských životech. Důležité je, aby měl občan a pacient přístup k odpovídající kvalitě poskytované zdravotní péče, pokud možno co nejblíže úrovni třetího tisíciletí. Pokud ji poskytne více poskytovatelů, zdravá konkurence jen přispěje ke zvýšení kvality služeb. Je důležité, aby ten, kdo potřebuje odbornou pomoc, řekl, jděte do AGELu, tam je to skvělé – vynikající lékaři, přístup, péče, důvěryhodné prostředí, dostupnost, otevřená srozumitelná komunikace a velmi dobré vybavení. To je pro nás nejvíc. Takže strategie v rámci konkurence je respektovat jeden druhého, komunikovat, ale také se inspirovat tím, co má náš konkurent lepší, a zároveň se dohodnout na společném postupu směrem k resortnímu vedení.

 

 • Jaké je vaše přání do roku 2021, jak pro skupinu AGEL, tak pro její zaměstnance?

Tak jak všichni očekávají, uvedu na prvním místě zdraví. Pro mě to není fráze ani klišé, považuji to skutečně za tu největší hodnotu. V kombinaci s vytvořeným prostředím důvěry, otevřenou komunikací mezi kolegy navzájem a správnými rozhodnutími se můžeme těšit z práce, být spokojení a úspěšní. Osobně bych ještě přidal trochu humoru, který ve správný okamžik s pochopením zvládne vyřešit i obtížné situace.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…