Přeskočit na obsah

Alphega zvyšuje profitabilitu i konkurenceschopnost

Mezinárodní projekt Alphega lékárna, jehož cílem je podpořit nezávislé lékárníky, v současné době čítá šest tisíc členů napříč evropskými zeměmi. Lékárny s typickým zeleným označením se nacházejí v České republice, Itálii, Francii, Španělsku, Velké Británii a Rusku. K této skupině je rovněž přidružen největší řetězec německých lékáren Vivesco a nizozemský Kring Apotheek. Jedním z prvních majitelů lékáren, kteří se do projektu zapojili, byl Mgr. Jiří Hromada.

Kdy jste se poprvé setkal s projektem Alphega lékárna?

Bylo to v roce 2007. Již v této době byla situace na farmaceutickém trhu závažná. Prostředí se začalo velice rychle měnit na hyperkonkurenční a navíc bylo možné zaznamenat velký rozmach tvrdých řetězců. Pro mě jako samostatného soukromého provozovatele bylo velice obtížné se těmto dravým obchodním a marketingovým praktikám přizpůsobit. A právě v tu chvíli jsem dostal pozvání od společnosti Alliance Healthcare účastnit se mezinárodního setkání lékárníků sdružených v projektu Alphega lékárna v Monaku. Tam mi byl projekt Alphega lékárna poprvé detailně představen.

Proč jste se rozhodl stát členem tohoto projektu?

Alphega lékárna je dlouhodobý, mezinárodní a především fungující projekt. První lékárny vstoupily do projektu Alphega již v roce 2001 ve Francii a od té doby se významně rozšířil počet lékáren v mnoha dalších evropských zemích. Celý projekt byl od počátku dobře marketingově i obchodně promyšlený a účast v něm zajistila mně a mým lékárnám mnoho výhod. V České republice celý projekt odstartoval v roce 2008 a já jsem měl možnost podílet se na jeho rozvoji. Musím zdůraznit, že za oněch pět let fungování v České republice projekt prošel velkým vývojem a v současnosti se stal velmi silným a viditelným.

Jaká je filozofie projektu Alphega lékárna?

Alphega lékárna z mého pohledu poskytuje lékárnám především novou možnost, jak fungovat na farmaceutickém trhu. Již jsem zmínil, že lékárník, který je současně sám provozovatelem lékárny, se nachází v poměrně složité situaci. Aby uspěl v soutěži s tvrdými řetězci, musí se pokusit reagovat na jejich dravé obchodní a marketingové kampaně. Na rozdíl od těchto uskupení k tomu ale nemá dostatečné nástroje. Těmto lékárnám poskytuje Alphega lékárna výbornou alternativu. Lékárna se stane členem Alphegy a přitom si zachová status soukromé lékárny. Projekt Alphega umožňuje všem svým partnerům, aby se podíleli na společném obchodním modelu, který je založen na spolupráci výhodné pro všechny strany. Projekt je navíc v České republice zaštítěn společností Alliance Healthcare. Tento na evropské úrovni největší distributor léčiv si dokázal vybudovat velmi silné postavení, díky kterému je schopen členům projektu zajistit velké výhody. Lékárny tak pocítí vyjednávací sílu společnosti. Alliance Healthcare lékárny podporuje také v oblasti obchodu a marketingu.

Proč jste zvolil ze všech existujících projektů zrovna Alphegu?

Jak jsem již říkal, Alphega lékárna má velmi silné mezinárodní zázemí. Když jsem se do projektu zapojil, sdružoval přibližně dva tisíce evropských nezávislých lékárníků a v České republice neexistoval podobně propracovaný koncept. Dnes počet členských lékáren stoupl na šest tisíc. Myslím, že toto číslo již o něčem vypovídá. Takové množství lékáren by nesetrvávalo v nefungujícím projektu. Nejedná se o koncept, který by upřednostňoval zájmy jedné ze zúčastněných stran. Díky projektu Alphega je naopak posilován vztah nejen mezi lékárnami a výrobci, ale do této rovnice jsou zahrnuti rovněž pacienti, kteří se v Alphega lékárnách setkávají s nadstandardními službami, s vysoce profesionálním přístupem a výbornou péčí.

Myslíte si, že Alphega lékárna je něčím výjimečná?

Jistou výjimečnost spatřuji v řízení celého projektu. Alphega totiž umožňuje svým členům, aby se přímo podíleli na jejím fungování. Byl ustanoven výkonný orgán celého sdružení, Alphega Rada. Členové Rady jsou řadoví lékárníci, kteří se každý den pohybují v reálném prostředí a řeší běžné problémy. Proto jsou jejich názory a podněty pro fungování celého projektu velmi důležité. Sám jsem již několik let členem Rady a mohu potvrdit, že Rada je schopná velmi rychle a pružně reagovat na aktuální situaci farmaceutického trhu. Rada za svá rozhodnutí zodpovídá všem členským lékárnám, se kterými jsou navíc pořádána pravidelná setkání. Každý tak získává prostor vyjádřit se k aktuální situaci. Důležité je rovněž zmínit, že Alphega lékárny dokážou sehrávat ve všech členských zemích aktivní roli v procesu zlepšování zdravotní péče. Projekt Alphega je vnímán ze strany výrobců léčiv jako nejlépe řízený projekt na českém trhu.

Zaměřím‑li se na výjimečnost z pohledu zákazníků, musím zmínit, že Alphega lékárny se postupně prosazují téměř ve všech regionech České republiky. Lidé se s nimi tedy mohou setkávat velmi často a Alphega pro ně není jen místem, kde si koupí léky, ale rovněž místem, které jim garantuje záruku, vysokou úroveň služeb i poradenství.

Nikdo z členů tedy nepřišel o možnost dělat svobodná rozhodnutí?

Dělat svobodná rozhodnutí je výsostné právo všech členů Alphegy. Samozřejmě zde byly ze začátku fungování projektu jisté obavy. Nikdo z nás lékárníků s podobným projektem zkušenosti neměl a jak už to bývá, začátky nebývají jednoduché. Obávali jsme se, že by Alphega mohla lékárny začít uniformizovat, a to jak v chování, tak v projevu, a omezovat nás v našich rozhodnutích. V každém případě se tak nestalo. Alphega naopak směřuje přesně opačným směrem. Myslím, že projekt mohu označit za otevřené sdružení komunikujících lékáren. Vytvořili jsme jakousi komunitu, ve které si vzájemně snažíme poradit a pomoci. Vycházíme z dobrých i špatných zkušeností našich kolegů a společně se snažíme naše lékárny optimalizovat a vytvořit z nich nejen prostory se špičkovým servisem, ale rovněž místa, kde se budou naši zákazníci cítit bezpečně a rádi si do nich zajdou pro radu či pomoc.

Jakou konkrétní roli zastává v celém projektu společnost Alliance Healthcare?

Alliance Healthcare zajišťuje podporu v mnoha směrech. Lékárny pravidelně navštěvuje obchodní reprezentant, který je jakýmsi zprostředkovatelem mezi lékárnou a Alliance Healthcare. Obchodní reprezentant navíc často v roli konzultanta pomáhá zaměstnancům lékárny plnit a řídit domluvené akce s výrobci. Velkou podporou jsou pro nás i silné vyjednávací možnosti společnosti. Díky svému stabilnímu zázemí je schopna domlouvat vskutku zajímavé akce. Alphega lékárny se tak staly širokou skupinou čítající k 1. 10. 2013 na 200 lékáren s obratem přes 2 miliardy Kč, se kterou výrobci nejen chtějí, ale také musejí jednat. Alphega také členům poskytuje silnou marketingovou podporu, která cílí na naše zákazníky.

Můžete být konkrétnější? Jaké marketingové nástroje v lékárnách využíváte?

Výhodou pro každého člena je zajištění společného marketingu. Spustili jsme internetové stránky, kde je možné nalézt veškeré aktuální informace o dění v lékárnách a akční nabídce produktů. Na každou lékárnu jsou distribuovány akční letáky s výhodným zbožím, které je zpravidla podporováno také přímo v lékárnách, kde je zboží vystaveno v policích a označeno jako nejlepší nabídka Alphega lékáren. Dále pořádáme osvětové kampaně pro naše zákazníky, čímž se snažíme zvyšovat povědomí, znalosti o dané problematice, ale rovněž jim v lékárnách poskytujeme servis spojený s daným tématem. Směrem k zákazníkům jsme vykročili také pomocí zviditelnění značky Alphega. Členské lékárny jsou obrandovány, získávají tak nezaměnitelný vnější vzhled v jednotném vizuálním stylu. Charakteristická zelená barva a vlna se pro zákazníky stala symbolem kvalitních služeb a odborného poradenství.

Dokážete shrnout, v čem spočívá základní přínos členství v projektu Alphega lékárna?

Je to partnerství se silnou distribuční společností, které mi umožňuje být více lékárníkem a zároveň využívat obchodních a marketingových služeb, které Alphega nabízí. Silné zázemí rovněž zvýšilo naši konkurenceschopnost a profitabilitu. Máme zajištěny obchodní a marketingové aktivity, díky čemuž se můžeme věnovat zákazníkům. Zapomenout nesmím ani na školení a vzdělávací kurzy pořádané pro zaměstnance lékáren, aby byli schopni poskytnout ten nejlepší servis.

Kam se budou ubírat další kroky sdružení?

Jedním z cílů je postupně zvýšit počet členů ze současných šesti na deset tisíc, čímž se posílí pozice soukromých lékárníků vůči tvrdým řetězcům a jejich ne vždy poctivým praktikám. Díky stabilní pozici projektu na trhu by se měly postupně tvořit velmi silné vazby mezi lékárnami a samotnými výrobci. Alphega lékárna je projekt, který díky novým obchodním a marketingovým postupům lékárnám zajišťuje přežití i stabilitu a tvoří podmínky pro další rozvoj.

Chceme se více soustředit na merchandising. Máme k dispozici poznatky od našich zahraničních kolegů, především z Anglie a Německa. Dále budeme pokračovat a vylepšovat systémy školení zaměstnanců lékáren, abychom byli schopni nejen udržovat, ale především zvyšovat kvalitu našeho poradenství pro pacienty. Já sám jsem si dal nikdy nekončící úkol, kterým je jak zlepšení komunikace mezi členy Alphegy, tak také komunikace směrem k našim pacientům.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Efekt krále Midáse

3. 1. 2023

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. – 18 n. l.) ve sbírce Proměny, shrnující antickou mytologii, vypráví, jak dopadla prosba krále Midáse: