Přeskočit na obsah

Bariatrická chirurgie jako nejúčinnější léčba diabetu 2. typu


•    Z výsledků studií i z klinické praxe vyplývá, že bariatrická chirurgie je nejúčinnější léčbou nejen obezity, ale i řady metabolických problémů. Přesto, jak říkáte, není zejména pro léčbu diabetu využívána tak, jak by si zasloužila. Co je podle vás hlavním důvodem?


Problém je na všech stranách. Pro pacienta je těžké sám sebe přesvědčit, že má jít na operaci, která není na první pohled nezbytně nutná. Pro lékaře je pak určitě složitější přesvědčit pacienta o tom, že má absolvovat operaci, než o tom, že má užívat další léky. To, aby pacient s bariatrií souhlasil, od nás vyžaduje, abychom této problematice věnovali více času a pacientovi vše dobře vysvětlili. To samozřejmě v prostředí českého zdravotnictví, kde máme na nemocné mnohem méně času, než bychom potřebovali, je mnohdy složité. Dalším důvodem je i to, že i pro některé lékaře jde o poměrně zásadní zákrok, o kterém nejsou stoprocentně přesvědčeni, že je tím nejlepším řešením. Potýkáme se s tím, že i někteří kolegové, diabetologové, kteří zejména by měli o výhodách bariatrie vědět, mají stále pochybnosti. Přesto, že s touto metodou máme dlouholeté zkušenosti, někteří lékaři jí stále nevěří natolik, aby její přínos pacientovi dobře vysvětlili.
 
•    Co je tedy v tuto chvíli důležité?


Aby lékař získal zkušenost s tím, že bariatrická operace funguje, že je bezpečná a že její přínosy jednoznačně převažují rizika. Pak si myslím, že si každý lékař rád na pacienta najde více času. Z vlastní zkušenosti vím, že téměř nikdy nestačí vysvětlit tento zákrok jednou, je potřeba o něm opakovaně mluvit a poskytnout pacientovi dostatek informací i čas, aby si sám zvážil, zda mu stojí za to tento řekněme radikálnější způsob léčby absolvovat. Většina pacientů se ráda nechá přesvědčit a následně vidí, že to funguje.
 
•    Neuvažujete tedy v tomto kontextu o změně současných guidelines?


Paradoxní je to, že ve všech současných guidelines bariatrie figuruje. Bariatrickou léčbu máme naprosto jednoznačně zmíněnou v diabetologických odborných doporučeních… Lékaři jsou hodně konzervativní, což je ve většině případů dobře, protože ne všechny novinky fungují, ale zdá se, že nám v tomto případě trvá hodně dlouho, než bariatrickou chirurgii akceptujeme. A to i přesto, že dnes již víme, že je to stejně důležitá a vhodná léčba, jako když pacientovi např. nasadíme inzulin. Když místo toho pacienta správně indikujeme a doporučíme mu operaci, bez inzulinu se do budoucna obejde, a navíc jde o léčbu, která je účinnější a pro pacienta výhodnější.
 
•    Nejsou tedy kritéria pro bariatrickou chirurgii, obdobně jako je tomu u preskripce některých moderních léků pro léčbu diabetu, zbytečně vysoká?


Ano, stále jsou nastavena spíše na léčbu obezity, takže operujeme pacienty s BMI nad 35. Přitom ale víme, že u špatně kompenzovaného diabetika s BMI 30, nebo dokonce 27, tedy i u pacienta s nadváhou, tato operace perfektně funguje. Některá doporučení se nyní posouvají tím směrem, že se hodnota BMI snižuje, ale jde o dlouhodobější proces. Výsledků a dat pacientů s nižším BMI máme zatím méně, takže než se tato změna dostane do doporučení, bude to nějakou dobu trvat.
 
•    Co by se tedy v tomto kontextu mělo v praxi změnit?


Především by měla být podporována možnost více s pacientem před operací pracovat. Snahou je zejména předcházet těžké obezitě. Pokud tedy chceme ovlivnit současný vývoj, musíme se zaměřit především na děti s nadváhou a obezitou, musíme mít programy pro pacienty s obezitou, které budou pozitivně bonifikovat ty, kteří na sobě pracují a snaží se změnit svůj životní styl. Všechny tyto přístupy, včetně operací, řeší problém, který by vůbec nemusel nastat, kdybychom se více věnovali prevenci. A všichni, kdo pracují v českém zdravotnictví, vědí, že podpora prevence je u nás bohužel velmi omezená a nedostatečná.


Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…