Přeskočit na obsah

Blahoslavená Aneta

Ta jí odmítla uhradit standardní léčbu první linie metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu, kterým onemocněla v těhotenství. Aneta se rozhodla, že dokud s žádostí o úhradu neuspěje, bude si terapii hradit sama s pomocí rodiny a přátel, což už sedm měsíců praktikuje, přestože jedna aplikace v třítýdenním intervalu stojí 80 000 korun. Je jednou z mála nemocných s generalizovanou malignitou, která se dožila rozsudku v rámci své kauzy. Při nevyzpytatelnosti a délce soudních sporů je nejisté, jak nakonec celý případ skončí, nicméně současný rozsudek je významným precedentem, který zásadně otřásl dosavadní praxí, podle níž může pojišťovna uhradit požadovanou léčbu jen tehdy, pokud neexistuje žádná jiná hrazená možnost, bez ohledu na její objektivní účinnost, vycházející z dat klinických studií. Problémem není jen nelogičnost tohoto pravidla, ale také naprostá netransparentnost jeho uplatňování. Ve stejné době, kdy 27letá Aneta marně žádala o úhradu své terapie, jiné naše nemocné se stejnou nemocí ve stejné fázi s žádostí o stejnou léčbu bez problémů uspěly. Paradoxní je, že tato terapie byla pojišťovnou bez nutnosti žádat do ledna 2017 hrazená a opět získala úhradu od února letošního roku. Malá racionalita, chybějící konzistence v přístupu k nemocným a individuální krutost rozhodnutí ukazuje, že to není funkční nástroj řešení přístupu nemocných k nákladné léčbě. Odborná veřejnost už delší dobu volá po průhledném a spravedlivém systému, který by současnou situaci napravil.

Není vyloučené, že si nemůžeme nebo nebudeme moci dovolit hradit všechnu velmi nákladnou léčbu, jejíž nabídka exponenciálně roste, pak by o tom ale měla proběhnout otevřená debata a její konsensus by měl být dostupný všem občanům. Právě nedostatečná transparentnost a nerovný přístup nemocných k léčbě vzbuzuje k našemu zdravotnictví zbytečnou nedůvěru veřejnosti.

Tiše, pokorně a obdivuhodně statečně bojuje Aneta o svoje přežití a čas strávený se svým malým dítětem, ale zároveň bojuje i o osud všech ostatních pacientů ve stejné situaci. Bojuje, aby oni už bojovat nemuseli.

Zdroj: MT

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…