Přeskočit na obsah

Brněnské onkologické dny budou prezenčně i online

přednášející, sál, kongres
Foto: shutterstock.com

O tom, jaké inovace účastníky čekají, hovoří MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., předsedkyně programového výboru.

  • Mohla byste shrnout, co čeká účastníky konference v letošním roce?

Letošní Brněnské onkologické dny se uskuteční v hybridní formě. Loňský ročník a s ním spojená epidemiologická situace nám neumožnily BOD uskutečnit jinak než v online podobě. Letos se však této variantě chceme vyhnout a celou konferenci připravujeme v hybridní formě. Těžké období COVID‑19 nás zcela přeorientovalo do online prostředí. Stále však vnímáme, že osobní setkání je zásadní pro spolupráci, a to jak na klinických, tak i vědeckých projektech. Právě z toho důvodu jsme se přiklonili k variantě uskutečnit BOD alespoň částečně prezenčně. V tomto kontextu nás velmi těší bohatá účast odborníků ze všech koutů naší republiky.

  • Kde jsou tematická těžiště programu?

Již tradičně se BOD uskuteční ve třech dnech, od středy do pátku. Jak je již pro konferenci tradicí, i letos nás čeká řada edukačních bloků zaměřených na problematiku multidisciplinární péče u jednotlivých nádorových onemocnění, ale také edukační bloky věnované onkochirurgii, anesteziologické a intenzivní péči. Z oblasti diagnostiky se můžeme těšit na blok endoskopických metod. Ve středu již tradičně proběhne Gliomeeting, konference PharmAround a program pro praktické lékaře. Nedílnou součástí programu je také Konference pro nelékařské zdravotní pracovníky a Konference laboratorní medicíny. I letos bude součástí konference prezentace originálních prací a vlastních výsledků v oblasti základního i klinického výzkumu. Novinkou jsou miniorální prezentace vybraných posterů. BOD je také místem setkání kooperativních pracovních skupin a skupin orientovaných na klinický výzkum, za všechny jmenujme setkání chirurgické společnosti či setkání CZECRIN network věnované národní spolupráci na klinickém výzkumu, respektive akademickým klinickým studiím.

  • Budou v letošním ročníku nějaké novinky?

Snažíme se navázat na tradici předešlých ročníků, které vynikaly vysokou odbornou úrovní. Domníváme se ale, že je stále prostor pro zlepšení. Onkologie je velice dynamický obor. Jsme si vědomi toho, že spolupráce na národní, ale i evropské úrovni je důležitá pro zlepšování kvality péče o naše pacienty. Významnou novinkou letošního ročníku je záštita ESMO (Evropské společnosti pro klinickou onkologii), kterou jsme získali. V rámci spolupráce s ESMO budeme mít možnost přivítat řadu evropských odborníků. Proto také bude hlavní sekce pátečního programu v anglickém jazyce. Stěžejním bodem pátečního programu pak bude sekce věnovaná novinkám z obou světových konferencí, amerického ASCO a evropské konference ESMO.

  • Co je připraveno pro mladé onkology?

Pro mladou generaci jsme připravili Meet the Experts session, jejímž smyslem je zprostředkovat mladým onkologům možnost aktivní odborné diskuse nad prezentovanými case reporty nejen se špičkovými evropskými odborníky, ale také umožnit interakci s mladými onkology ze zahraničí. Meet the Professors je prvním ročníkem, který proběhne ve spolupráci s onkology ze Slovenska, Rakouska a Německa. Věříme, že se mezinárodní den stane tradicí naší konference a rozvine spolupráci s evropskými pracovišti.

  • Kteří zahraniční odborníci na kongresu vystoupí?

Ze zahraničních kolegů přijede například odborník na neuroendokrinní nádory profesor Nicola Fazio z Milána, který bude přednášet na téma PRRT, dále profesor Prise z Belfastu, odborník na radioterapii. Z gastrointestinálních specialistů jmenuji profesora Floriana Lordicka z Lipska či profesora Geralda Pragera z Vídně. V oblasti klinického výzkumu musíme vyzdvihnout profesorku Ulrike Kolnovou, odbornici na somatobuněčnou terapii. Mohla bych pokračovat, ale nechme se překvapit.

K VĚCI...
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
Radka Obermannová je klinický onkolog, pracuje na Klinice komplexní onkologické péče MOÚ v Brně. Věnuje se především pacientům s nádory zažívacího traktu, zejména multimodální léčbě karcinomu jícnu a žaludku a stanovení prediktorů léčebné odpovědi. Je vedoucí jednotky studií časných fází a je hlavní investigátorkou řady klinických studií. Je autorkou národních guidelines pro léčbu karcinomu jícnu a žaludku a spoluautorkou evropských guidelines ESMO pro nádory jícnu.

Zdroj: MT

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…