Přeskočit na obsah

Budoucnost úředního šimla na sesterně

Standard výkonu „Mytí vlasů“ v roce 2020

 1. Výkon „Mytí vlasů“ se provádí absolutně u všech pacientů bez ohledu na to, zda mají či nemají vlasy, v pondělí, středu a v sobotu přesně v 18.30 hodin. Tento výkon provádí výhradně registrovaná sestra s magisterským stupněm vzdělání, minimálně tříletou praxí a po absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu „Mytí lidských vlasů“ ukončeného teoretickou a praktickou zkouškou (dále jen sestra).  Mimo pondělí, středu a sobotu sestra zjišťuje, zda pacient nemá pocit mastných vlasů.
 2. Pokud ne, zapíše toto zjištění s přesným časem do dokumentace, zápis orazítkuje a podepíše.
 3. Pokud ano, sestra stanoví ošetřovatelskou diagnózu: „Pocit mastných vlasů v důsledku dvoudenní absence vlasové hygieny “ a cíl, kterého by chtěla dosáhnout: „Pacient netrpí pocitem mastných vlasů“.
 4. Ke splnění cíle sestra naplánuje ošetřovatelskou intervenci: „Mytí vlasů“, a vypíše do dokumentace podrobný ošetřovatelský plán. Název plánu musí být zapsán červenou propiskou, popis plánu modrou propiskou a podpis sestry černou propiskou. Je striktně zakázáno používat propisku zelenou.
 5. Sestra si připraví informovaný souhlas a poučí pacienta, proč a jakým způsobem bude proveden výkon „Mytí vlasů“, a neopomene zmínit rizika výkonu, zejména svědění očí nebo vodu v uších. V případě, že pacient je Slovák, musí být poučení přítomen tlumočník a slovenský velvyslanec.  V  případě, že pacient je dítě mladší 18 let, musí být poučení přítomni oba jeho rodiče, prarodiče, sourozenci a třídní učitelka.
 6. Pokud pacient s výkonem nesouhlasí, podepíše nesouhlas, k čemuž si sestra musí přivolat dva svědky a soudní zapisovatelku.
 7. Pokud pacient souhlasí s výkonem, je možné provést „Mytí vlasů“.
 8. Sestra stráví půl hodiny telefonickými dotazy na různá oddělení, zda mají k dispozici na půjčení šampon, protože tato pomůcka je vysoce nedostatková a vydává se pouze na kolkovanou žádost 1x týdně.
 9. Dále sestra stráví půl hodiny telefonickým sháněním sanitáře, který jí zapůjčený šampon přinese.
 10. Sestra si připraví veškeré pomůcky do koupelny, kam následně zaveze nemocného.
 11. Sestra si oblékne zástěru na jedno použití, ústenku, čepici a sterilní rukavice a podle standardu provede výkon „Mytí vlasů“
 12. Sestra nejdříve myje vlasy na temeni hlavy nemocného, poté v týle nemocného, nakonec vlasy osuší sterilním ručníkem na jedno použití.
 13. Následně sestra vysuší nemocnému vlasy fénem, předtím zapíše do provozního deníku fénu čas jeho použití a jméno pacienta.
 14. Před použitím fénu je třeba vyžádat si u skupiny ČEZ povolení zapnout elektrický přístroj. Není-li povolení vydáno, sestra vysuší vlasy pacienta ovíváním ručníkem, zahřátým přesně na teplotu 37 st.
 15. Sestra není oprávněna odstranit šampon, zateklý nemocnému do oka. Pro tyto případy musí mít u sebe přenosný telefon a neprodleně zavolat atestovaného oftalmologa vybaveného borovou vodou.
 16. Po ukončení výkonu odveze sestra nemocného zpět na pokoj a uklidí všechny použité pomůcky. Pomůcky na jedno použití se vyhazují do zeleného pytle, prázdný obal od šamponu do červeného pytle a fén je třeba před uklizením pečlivě vydezinfikovat.
 17. Do dokumentace pacienta sestra zapíše popis výkonu, délku trvání výkonu, přesné množství a teplotu spotřebované vody, množství a značku spotřebovaného šamponu, počet spotřebovaných ručníků a provozní číslo použitého fénu. Dále je třeba zapsat, jak výkon zvládl pacient, zda byl během výkonu klidný a nedošlo k žádným nežádoucím příhodám.
 18. Jestliže sestra spotřebuje více než povolené množství  1l  vody, více než 20 ml šamponu a více než 2 ručníky, musí tuto skutečnost ohlásit prostřednictvím nadřízených řediteli zdravotnického zařízení. Nadměrnou spotřebu okamžitě řeší mimořádná porada krizového štábu nemocnice.
 19. Sestra u nemocného zjistí, zda byl splněn cíl výkonu.  Pokud cíl splněn byl, sestra zapíše jeho splnění s přesným časem do dokumentace, zápis orazítkuje a podepíše.
 20. Pokud cíl splněn nebyl a pacient udává dále pocit mastných vlasů či dokonce svědění hlavy, je nutné neprodleně uvědomit Oblastní spolek zahrádkářů, hlavního hygienika a sekretariát primátora.  Z důvodu neúměrného rizika ohrožení nemocných parazitem Pediculus capitis je poté za asistence sboru dobrovolných hasičů a příslušníků městské policie nemocnice evakuována.
Lenka Šnajdrová, www.tribune.cz
autorka je ředitelkou serveru www.osetrovatelstvi.info

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Bůh si je přebere

7. 7. 2022

V průběhu křížové výpravy proti albigenským kacířům na jihu Francie bylo obleženo město Béziers. Jeho měšťané odmítli kacíře vydat. Roku 1209 město…

Agnotologie. Nevědomost je moc

2. 6. 2022

Bill McKibben, environmentalista, napsal k debatě o klimatické změně: „Ztratili jsme spoustu času s představou, že se účastníme debaty o datech a…