Přeskočit na obsah

Budoucnost zdravotní péče je v digitalizaci a mezinárodní spolupráci

Vedle problematiky využití léčebného konopí a transplantací se nyní rýsuje výměna know‑how v oblasti eHealth. Dne 6. listopadu 2019 se v Olomouci uskuteční celostátní Česko‑izraelský inovační den, který představí praktické přínosy eHealth v řízení zdravotnických zařízení a bude prezentovat vybrané inovace ve zdravotnictví. Přednášky izraelských a českých odborníků mají přinést cenné podněty pro management nemocnic, zdravotní pojišťovny, podnikatele v ICT, státní a veřejnou správu i odborníky z lékařských fakult a výzkumného sektoru.V rámci příprav inovačního dne se skupina českých expertů vypravila do zdravotnických a vzdělávacích institucí v Izraeli. „Cílem study tour bylo jednak nalézt zajímavé řečníky pro listopadový inovační den, ale i partnery a témata pro dlouhodobější spolupráci,“ říká Tomáš Jelínek z Česko‑izraelské smíšené obchodní komory, který cestu organizoval.

Účastníci se shodli na tom, že Izrael patří mezi světové leadery v oblasti digitalizace zdravotnictví, když má elektronicky pokrytou už celou jednu generaci populace. „Izrael jako země s počtem obyvatel o 2 miliony menším než ČR byl schopen vybudovat druhou největší databázi zdravotnických dat na světě. Okolo tohoto ‚rodinného stříbra‘ vznikl celý ekosystém start‑upů, know‑how, institucí, který vytváří podhoubí pro inovativní a smysluplné produkty a služby,“ popisuje situaci Marek Vaculík z Olomouckého klastru inovací.

Společně se podívali mimo jiné i do Maccabi Institute for Research & Innovation, který funguje jako nezávislá součást druhé největší zdravotní pojišťovny v Izraeli – Maccabi, pokrývající cca 25 procent trhu. Maccabi Institute provádí aplikovaný výzkum na datech pojišťovny, která jsou jejím strategickým majetkem. Na základě výsledků pak pojišťovna zavádí inovace ve zdravotní péči a léčbě, které přinášejí úsporu času i finančních prostředků a zároveň kvalitnější péči o pacienty. „Mezi jinými nás zaujala inovace využívaná v laboratorní diagnostice pro detekci antimikrobiální rezistence (AMR), která je velmi závažným problémem v léčbě závažných infekcí,“ zhodnotila návštěvu telavivského institutu doc. MUDr. Alena Petráková, CSc., z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Vzdělávání pro eHealth

Ta zároveň velmi vysoce hodnotila vzdělávání v oblasti Public Health na zdejších vysokých školách. „Setkání s prof. Yehudou Neumarkem, ředitelem Braun School of Public Health & Community Medicine, která je součástí lékařské fakulty Hebrew University v Jeruzalémě, nás inspirovalo k zavedení inovací vzdělávání ve veřejném zdravotnictví na naší fakultě. V úzké spolupráci připravíme v co nejkratším termínu společný projekt, zaměřený na výměnu know-how, včetně přípravy společného semináře s tematikou inovací v řízení zdravotnictví s důrazem na regionální úroveň. Inovace použijeme ve výuce v programech poskytovaných v českém jazyce i v angličtině,“ shrnula Petráková své dojmy z návštěvy a jejich potenciální dopad pro výuku.

Vzdělávání pro současné potřeby moderního zdravotnictví bylo věnováno i jednání na Arison School of Business v IDC Herzliya, která zavedla úspěšný mezinárodní výukový program pro inovace ve zdravotní péči. O jeho přenesení do Česka má zájem Moravská vysoká škola Olomouc. „V oblasti business vzdělávání je stejně důležité, co se člověk na business school naučí, jako s kým se při studiu seznámí,“ vysvětlila prorektorka Moravské vysoké školy Olomouc Jitka Lidaříková, proč chtějí pracovat s těmi nejlepšími v oboru.Data a inkubátory

Česká delegace navštívila i další instituce s cílem navázat spolupráci. Vedle Israel Center for Disease Control a Israel Innovation Institute to byl inkubátor eHealth Ventures nebo společnost ELAD Group, která se věnuje informačním systémům v nemocničních zařízeních.

„Izraelští partneři jsou otevřeni vzájemné spolupráci a sdílení dat, což nás může rychle posunout. Chtělo by to začít neprodleně pracovat a zbořit zbytečné překážky v elektronizaci zdravotnictví, jako například rychlý přesun systémů na mezinárodní datové formáty, na jejichž základě se může celý systém eHealth snadno propojit a vybudovat,“ uzavřel své postřehy ze setkání se zástupci izraelských zdravotnických institucí Antonín Hlavinka, náměstek ředitele pro IT ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Vedle fungující akademické spolupráce nabízí dnešní Izrael zkušenosti a partnerství při zavádění inovací v medicíně a zdravotní péči. Česko‑izraelský inovační den by měl podpořit některé konkrétní projekty spolupráce.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Doporučené

Deepfake

18. 11. 2022

Deepfake, spojení slov deep (hluboký) a fake (podvržená informace), je souhrnný pojem pro vytváření, manipulaci a modifikaci dat automatizovanými…

Utáhnout na vařené nudli

11. 11. 2022

Jakmile po něčem pátráte na internetu, vyhledavač nabídne odpovědi. Obvykle jich bývá víc a jsou v nějakém pořadí. Většina lidí je prohlíží v tom…

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…