Přeskočit na obsah

Chceme být dobrými partnery lékařů, lékárníků i pacientů

 

| O reexportech se už několik měsíců v médiích mluví jako o hlavní příčině, proč nejsou některé léky v lékárnách. Jaké zaujímáte stanovisko ke zpětnému vývozu?

Léky nemusejí být v lékárně nedostupné jen kvůli reexportu, důvodů je více, a tím hlavním jsou výpadky ve výrobě. Některé lékárny však objednávají u velkodistributora léčivé přípravky v neadekvátním množství vzhledem k regionu, který zásobují. Má‑li taková lékárna distribuční povolení, pak je asi osud těchto léků lehce předvídatelný. Reexport je legální obchod, ale souhlasím s tím, že je nutné dodržovat určitá pravidla nebo regulace tak, aby byly léky dostupné pro české pacienty. Když hrozí reálný výpadek dostupnosti léku, pak je namístě, aby SÚKL na určitou dobu vývoz tohoto přípravku zakázal. Jde však o to, aby zákazu předcházela analýza stavu. Na druhé straně ale v České republice reexporty klesají. Pokud se podíváme na aktivity zhruba 350 lékáren s povolením k distribuci léčiv, tři čtvrtiny z nich dnes nejsou v této oblasti aktivní. K reexportům se stavíme jako odpovědný distributor, který ví, že český pacient nesmí být ohrožen.

 

| Čím žije svět velkých distributorů?

Dalším žhavým tématem, o kterém se vede velká diskuse napříč oborem, je povinnost nemocnic zveřejňovat každou dodávku, která přesáhne padesát tisíc korun, do registru smluv. To se týká dodávek, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů, tedy do nemocnic, jejichž zřizovatelem je stát (MZ ČR), ale i krajské úřady. Velká soukromá zdravotnická zařízení nebo soukromé nemocniční holdingy zatím tuto povinnost nemají. V současné době všechny naše dodávky do větších nemocnic překročí hodnotu 50 000 Kč. Nelíbí se nám, že informace, které považujeme za obchodní tajemství, musejí být naším odběratelem zveřejněny, a to ještě prakticky v den uskutečnění dodávky. Nyní se ale diskutuje o časovém odkladu zveřejnění registrace, neboť v denním provozu nemocnice by to znamenalo značnou provozní komplikaci. Schůdným řešením by bylo zveřejnění rámcové smlouvy, obchodních podmínek (splatnost faktur, obchodní přirážka) a celkový objem dodávek léčivých přípravků za určité období od jednotlivých distributorů.

 

| Společnost Alliance Healthcare s. r. o. získala jako první distributor léčiv v ČR status AEO. Můžete čtenářům MT vysvětlit, co to znamená?

Naše společnost prošla auditem celního úřadu. Nyní spravujeme konsignační sklady pro více než 60 výrobních firem a dovážíme zboží nejen z EU, ale i ze třetích zemí, jako je například Švýcarsko, a proto jsme účastníky celního řízení. Bez statusu AEO je toto řízení složitější a zdlouhavější. AEO představuje zjednodušené celní řízení, což snižuje nároky na administrativu i na čas. Získali jsme tedy status prověřeného dovozce.

 

| Jakých úspěchů si vážíte nejvíce?

Úspěchů byla v poslední době celá řada, ale zmínil bych především projekt s francouzskou společností Biomérieux, která vyvíjí a vyrábí laboratorní a diagnostické testy. Poskytujeme jim plnou logistickou podporu pro čtyři země. Konsignační sklad máme v Brně a distribuujeme zboží do center v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rakousku.

 

| Naposledy jsme spolu hovořili před dvěma lety. Kam od té doby Alliance Healthcare a Alphega lékárny pokročily?

Řetězec Alphega lékáren se rozrostl na 255 lékáren a k nim ještě počítáme 100 lékáren partnerských. Odhadujeme, že celkový počet Alphega lékáren dosáhne nakonec kolem tří set. Každá lékárna ale neodpovídá kritériím pro zařazení do našeho virtuálního řetězce. Musí splňovat určitá geografická a ekonomická kritéria, ale nejdůležitější je lidský faktor: majitel musí být schopen a chtít sdílet společné vize a cíle a spolupracovat s námi podle předem daných a jasných pravidel. Nechceme nabádat „slabé“ lékárny, aby opustily projekt, i když s několika jsme se rozloučit museli. V každém řetězci, nejen ve virtuálním, jsou lékárny, které naplňují očekávání, lékárny, které očekávání převyšují, ale také ty, které je nenaplňují. Nyní pracujeme na vyškolení vlastních lidí, kteří budou těm „pod očekáváním“ pomáhat. Je mnoho důvodů, proč jsou některé lékárny pod průměrem, někde to jsou finanční problémy, jinde problémy personální anebo obchodní nezkušenost majitele, respektive odmítáni category managementu. Naši Alphega konzultanti budou vlastně zastávat funkci krizového manažera, který musí mít znalosti z mnoha oblastí, jako jsou finance, marketing, personalistika a další.

 

| Jaká jsou kritéria přijetí do virtuálního řetězce Alphega lékáren? Jaký je zájem o zapojení do tohoto řetězce ze strany lékárníků? Co oceňují nejvíce?

Pravidla jsou stále stejná: jde o určitý závazek lékárny, co se týče odběru, účasti na našich pacientských kampaních a marketingových aktivitách s výrobci. Odměnou je výnos, který získáváme od výrobců a podle dohodnutých pravidel poskytujeme lékárnám.

U 160 lékáren je zaveden category management, rozdíl „před a po“ je zcela zřetelný z fotografií. Cílem je, aby nové uspořádání interiéru proběhlo ve všech Alphega lékárnách.

 

| Jak se daří klientským/pacientským preventivním programům? Jaké proběhly, s jakými výsledky a jaké chystáte? Zapojují se do této spolupráce všechny Alphega lékárny?

Letos spouštíme dva klíčové preventivní programy – alergie a kardiovaskulární choroby. Program týkající se kardiovaskulárních chorob bychom chtěli spustit na podzim letošního roku. Jedná se o evropský projekt, který je úspěšný již v několika zemích, zejména ve Velké Británii. Kromě samotné edukace pro pacienty připravujeme doplňkovou službu: budeme mít k dispozici přístroje na měření věku a zdraví jejich cév neinvazivní cestou: cardiovascular age. V podstatě jde o detekci poddajnosti nebo tuhosti cévní stěny podle rychlosti šíření pulsní vlny. Takovým naprosto neinvazivním způsobem lze odhalit i počínající kardiovaskulární onemocnění a včas zahájit preventivní intervenci.

 

| Vakcíny jsou tématem, které v současnosti hýbe jak odbornou, tak laickou veřejností. Alliance Healthcare začala vakcíny distribuovat. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s tímto segmentem?

Nyní prodáváme vakcíny jak do sítě lékáren, tak do ordinací lékařů. Usilujeme o to, abychom lékárníky přesvědčili, že se mají domluvit s lékařem o výhodách zajištění servisu dodávek vakcín. Lékař tak nemusí řešit provozní a logistické záležitosti spojené se skladováním vakcín.

V Alphega lékárnách jsme právě spustili pilotní projekt, do kterého se zapojilo několik desítek lékáren.

 

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Efekt krále Midáse

3. 1. 2023

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. – 18 n. l.) ve sbírce Proměny, shrnující antickou mytologii, vypráví, jak dopadla prosba krále Midáse: