Přeskočit na obsah

Chceme spojit zdravotnické asistenty a domluvit se, co nás většinově trápí!

 

Jak vznikl nápad sdružit zdravotnické asistenty?
Ten nápad nosím v hlavě dlouho, ale až na zářijové konferenci věnované pozici zdravotnických asistentů, kterou pořádala agentura MEDNET, jsem se rozhodl do toho jít. Společně se mnou se založení sdružení věnují kolegyně, také zdravotnické asistentky, Kateřina Poulová a Barbora Supová. Já sám jsem zdravotnický asistent, pracuji na JIP v jedné z pražských nemocnic.

Kolik zdravotnických asistentů je v praxi? 
V současnosti v nemocnicích působí kolem 2 000 zdravotnických asistentů, což je asi třetina ze všech vystudovaných. Někteří z nich studují, stejně jako já, dále na VOŠ nebo VŠ obor všeobecná sestra či zdravotnický záchranář.

To není zas tak velká skupina, navíc nevíme, co udělá s oborem zdravotnický asistent nově vznikající zákon o nelékařských povoláních, který nahradí zákon 96/2004 Sb. Proč zakládáte sdružení právě teď? 
Protože nechceme, aby se jednalo o nás bez nás. Zdravotničtí asistenti nejsou nikde slyšet, přitom je to také jedno ze zdravotnických povolání.Chceme se regulérně účstnit schůzek na nejvyšší úrovni, kde je rozhodováno o budoucnosti našeho oboru.

V jakém stadiu je nyní sdružení?
Dalo by se říct, že máme vyřešeny téměř všechny formální náležitosti. Momentálně probíhá tvorba stanov, aby se každý z nás mohl stát členem. Je na místě poděkovat společnosti VAMED MEDITERRA a.s., která nám s formalitami moc pomohla. Pak bude třeba uspořádat ustavující sjezd, kde budou zvoleni oficiální zástupci našeho sdružení. Zatím jsme založili facebookové stránky, kde s námi můžou všichni komunikovat.

Máte představu o výši členského příspěvku? 
To je zatím předčasné, nějaká suma už padla, ale není definitivní a toto budeme ještě řešit. Ale už teď  víme, že členem sdružení se bude moci stát pouze zdravotnický asistent – ten, kdo obor vystudoval.

Na vašem Facebooku se píše, že cílem sdružení bude upozorňovat na problémy systému vzdělávání zdravotnických asistentů a jeho použití v praxi. Kde ty problémy vidíte? 
První problémem je neznalost veřejnosti. Fakt, že na SZŠ už nestudují sestry, ale zdravotničtí asistenti není stále dostatečně známý, a studenti i v současnosti nastupují na SZŠ s mylnými představami.
Další potíž spočívá v tom, že v praxi asistenti suplují sestry. Dokud bylo sester dostatek, zdravotničtí asistenti hůře sháněli práci, nyní jsou vzati na milost, ale za tu cenu, že pracují jako sestry za nižší plat.

Domníváte se, že tento problém je řešitelný?  Budete nějak usilovat o to, aby se překračování kompetencí nedělo? 
Je potřeba na to upozorňovat, protože ono se to děje, ale oficiálně se každý tváří, že je všechno v pořádku. Je potřeba, abychom se my zdravotničtí asistenti spojili a domluvili se, co nás většinově trápí, a pak žádali řešení.  Myslím, že většina zdravotnických asistentů v praxi je schopná samostatně pracovat na standardním oddělení jako např. praktická sestra.

Jinými slovy říkáte, že by bylo dobré zlegalizovat ty činnosti, které asistenti už teď dělají. Nebude ale potom hrozit, že zdravotnický asistent bude po SZŠ mít legální roli sestry a co na to řeknou ty sestry, které vystudovaly VOŠ/VŠ?  
Dnes se tak děje naprosto běžně ve většině provozů, tak si nemyslím, že se jedná o hrozbu, ba naopak o šanci vrátit systém aspoň trochu tam kde se pokazil. K otázce sester s VOŠ/VŠ.  Nemyslím si, že většina sester z provozu a mluvil jsem z hodně z nich,  by byla proti zvýšení kompetencí ZA.

Když už jsme u těch kompetencí, podle stanoviska MZ nemůže zdravotnický asistent odebírat krev. Co byste poradil pacientovi, kterému přijde odebrat krev zdravotnický asistent? 
Slyšel jsem i právní stanovisko, že odběr krve zdravotnickým asistentem je v pořádku. Jak je možné, že máme dva rozdílné výklady?

Co byste vzkázal zdravotnickým asistentům? 
Že nyní máme jedinečnou příležitost se spojit a být slyšet.

Spojit se se Sdružením zdravotnických asistentů můžete na facebooku nebo na e-mailu szacr@seznam.cz

www.osterovatelstvi.info

Zdroj: www.osetrovatelstvi.info

Sdílejte článek

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…