Přeskočit na obsah

Chystá se změna platového ohodnocení nelékařů

V Severomoravském kraji se chystá změna platového ohodnocení nelékařů.

Zdravotničtí pracovníci jsou placeni podle platových tarifů , který se vztahoval k náplni práce (pro všeobecné sestry tarif 9-12) a součástí bylo i 12 platových stupňů, které se odvíjely od počtu odpracovaných let.

Mnozí namítnou, že odsloužená léta neznamenají lepší sestru (zůstanu u sester), ale ať se to komukoli líbí nebo ne, odpracované roky ve zdravotnictví znamenají zkušenost, nadhled, vědomosti, schopnost určité improvizace (která by se v dnešním zdravotnictví měla cenit zlatem).

A co by si měly managmenty uvědomit především:  jsou to sestry, které ty „nové“ učí, a to, ať už aktivně nebo pasivně. Učí je, jak si zorganizovat práci, jak se chovat k pacientům, jak pozná, co se děje ještě před tím, než se pacientův stav změní viditelně, jak odhadnout situaci a možnost najít její řešení, pokud je to v její kompetenci. Jak se vyrovnat s úmrtím, jak komunikovat s rodinami nemocných, umírajících.

Je mi jasné, že se ozvou hlasy, že je učí i zlozvykům, špatným přístupům, ale já osobně věřím, že z velké části jim předávají svou zkušenost, kterou za ta léta praxe a pohybu na oddělení mají, a že ta zkušenost je pro mnohé neocenitelná.

A pro ty zkušené je to jediná odměna za dlouholetou práci. Nemají jako policisté výslužné, nebo jako vojáci či celníci renty, nedostávají jako politici trafiky...

Ty oddané, které vydrží do důchodu, odcházejí ze zdravotnictví s pochroumanou páteří, špatnými stravovacími návyky a s tím spojenými zdravotními obtížemi. Těm psychickým se vyhnu, i když jako bývalé JIPové sestře mě i po letech proběhne mráz po zádech, když blízko slyším sanitu.

Díky novele zákona o zrušení tarifních stupňů se zaměstnavatelům otevírá možnost zdravotníky hodnotit podle nejnižšího stupně tabulek bez ohledu na počet odpracovaných let.

Pro zaměstnance to znamená to, že mohou přijít o peníze, mnohde až 3000 kč.
Pohyblivou složku v rozmezí nějakého peněžního limitu bude určovat nadřízená, tedy patrně ve většině případů staniční sestra.

Nechci nikomu koukat do svědomí, ale ...kolik z nás zažilo protěžování, nadržování, omlouvání neschopnosti oblíbenkyně, kdo sestrám zaručí objektivní hodnocení?

Ministři se ohánějí tím, že budou odměňovány ty kvalitní, ale copak ty nekvalitní tedy nelze propustit a tím řešit situaci? Nelze, protože kamarádky se nepropouští. Proč ty kvalitní, pečlivé, které práce baví, mají doplatit na ty, které se vezou, které dělají špatnou "reklamu" nelékařům, proč je nelze potrestat snížením platu? Je řešením trestat všechny? Je řešením nabídnout jim vizi bez jistoty výdělku?

Ne, nevěřím, že toto je řešení zkvalitnění ošetřovatelské péče. Jde pouze o jediné, ušetřit finanční prostředky na nelékařích. Vzít jim tu jedinou jistotu a to, že za svá léta práce budou postupně odměňovány.

Zkušený a vzdělaný zdravotník = drahý zdravotník, proč nevyužít toho, že ze škol vychází mnohem levnější pracovní síla - zdravotnický asistent, pak stačí jedna registrovaná sestra..na oddělení, na patro, na kliniku...na nemocnici.

Proč nevyužít krize k tomu, aby sestrám dali to nejméně možné. Proč v oblasti s nezaměstnaností nepřitlačit sestry ke zdi. Kdysi, je to dávno, se říkávalo: za branou mám dalších 10, a věřím, že tato věta je mnohde nadřízenými používána i dnes. Sestry jsou vedením nemocnic vydírány.

Ano, je řešení - odejít, najít si práci v zahraničí, a věřím, že to mnoho mladších sestřiček udělá.T y starší zde mají své závazky děti, rodiče, příbuzné, přátele, ty výpověď nepodají.

Možná by stálo za to, říci těm mladým: od českého zdravotnictví se držte dál, jděte tam, kde Vaše vědomosti a vzdělávání ocení, kde Vás ocení, jako lidi, kteří pomáhají, jako ty , jež jsou součásti zrození i umírání, jako ty, kteří jsou s lidmi, když je jejich zdraví zradí

.
U nás ocenění nečekejte, vaší práce si nikdo nebude vážit, budete součástí systému, který vás bude nutit sáhnout si na dno svých sil. V Česku se práce s lidmi a pro lidi necení, ať už je to zdravotnictví,  školství, sociální péče.

Monika Muroňová, všeobecná sestra

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Koukolík: Klokánci

5. 5. 2023

Díváte‑li se, jak maminky a tátové komunikují s nejmenšími dětmi, všimnete si koordinace pohybů, doteků, zvuků, pohledu, neverbálních signálů…