Přeskočit na obsah

Cítím se novým návrhem MZ diskriminována

Nevím, proč s ukončeným vzděláním a absolvováním odborné praxe mám být registrována - hlásit se povinně každé 3 roky jako nějaký trestanec, navíc za úplatu.

Nejenže toto lze považovat za šikanu, ale neváhám to nazvat vydíráním ze strany ministerstva. Potažmo organizace, která bude registr spravovat.

- Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

A já se cítím nucena k něčemu jen proto, abych mohla vykonávat své povolání. Pokud nebudu registrována, nebude mi umožněno ho vykonávat, nebo vykonávat s omezením, což považuji za těžkou újmu.

Je snad v jiném oboru  povinnost být registrován a dokládat to povinně?

Proč ministerstvo zdravotníky - nelékaře neustále nutí, aby dokazovali své již jednou nabyté vzdělání? Ve světle a v souvislosti s celoživotním vzděláváním jsme  registraci braly jako nutné zlo.

Ale pokud návrh zákona v tomto znění projde, vůbec nechápu, proč bych se měla registrovat.Jen proto, aby přežila nějaká instituce nebo aby mohla být pro tento účel vytvořena nová?

Zaměstnavatel má jisté povinnosti a na pracovní pozice musí zaměstnat odpovídající personál, tudíž je zřejmé, že adekvátní vzdělání je pro zaměstnavatele povinnost. Podle návrhu také přejde na zaměstnavatele povinnost za celoživotní vzdělávání. Tak k čemu centrální úložiště dat ve formě registrace?

V mých úvahách jen pro jediné - zisk organizace ,která bude registr spravovat.

Odmítám být někde vedena jako kriminálník a hlásit se na povel k raportu a ještě poníženě žádat, dokládat a platit.

A jakou protislužbu mi za registraci ministerstvo poskytne?

A ještě pár vět k celoživotnímu vzdělávání. Na straně jedné MZ požaduje, zákonnou formou, aby se zdravotníci vzdělávali, na straně druhé, vlastní personální vyhláškou říká – vzdělaný zdravotník – drahý zdravotník a tak stačí jak do ordinací, tak na oddělení neregistrovaná (v pojetí původním - neceloživotně vzdělaná) sestra nebo zdravotní asistent.

Všeobecná sestra s registrací je u nemocničních oddělení v této vyhlášce zastoupena pouze počtem jedna z několika. A v ambulancích jen u pár vybraných.

Kam směřuje české zdravotnictví, když si neváží a necení vzdělání tak specifického, jakým obor zdravotní sestra je?

Když ze středoškolsky vzdělaných lidí, kteří složili maturitní zkoušku, chce udělat ošetřovatelský personál, místo aby posílilo jejich samostatnost a kompetence?

Monika Muroňová

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Fanatici

17. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidí je závislých na…