Přeskočit na obsah

Cítím se novým návrhem MZ diskriminována

Nevím, proč s ukončeným vzděláním a absolvováním odborné praxe mám být registrována - hlásit se povinně každé 3 roky jako nějaký trestanec, navíc za úplatu.

Nejenže toto lze považovat za šikanu, ale neváhám to nazvat vydíráním ze strany ministerstva. Potažmo organizace, která bude registr spravovat.

- Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

A já se cítím nucena k něčemu jen proto, abych mohla vykonávat své povolání. Pokud nebudu registrována, nebude mi umožněno ho vykonávat, nebo vykonávat s omezením, což považuji za těžkou újmu.

Je snad v jiném oboru  povinnost být registrován a dokládat to povinně?

Proč ministerstvo zdravotníky - nelékaře neustále nutí, aby dokazovali své již jednou nabyté vzdělání? Ve světle a v souvislosti s celoživotním vzděláváním jsme  registraci braly jako nutné zlo.

Ale pokud návrh zákona v tomto znění projde, vůbec nechápu, proč bych se měla registrovat.Jen proto, aby přežila nějaká instituce nebo aby mohla být pro tento účel vytvořena nová?

Zaměstnavatel má jisté povinnosti a na pracovní pozice musí zaměstnat odpovídající personál, tudíž je zřejmé, že adekvátní vzdělání je pro zaměstnavatele povinnost. Podle návrhu také přejde na zaměstnavatele povinnost za celoživotní vzdělávání. Tak k čemu centrální úložiště dat ve formě registrace?

V mých úvahách jen pro jediné - zisk organizace ,která bude registr spravovat.

Odmítám být někde vedena jako kriminálník a hlásit se na povel k raportu a ještě poníženě žádat, dokládat a platit.

A jakou protislužbu mi za registraci ministerstvo poskytne?

A ještě pár vět k celoživotnímu vzdělávání. Na straně jedné MZ požaduje, zákonnou formou, aby se zdravotníci vzdělávali, na straně druhé, vlastní personální vyhláškou říká – vzdělaný zdravotník – drahý zdravotník a tak stačí jak do ordinací, tak na oddělení neregistrovaná (v pojetí původním - neceloživotně vzdělaná) sestra nebo zdravotní asistent.

Všeobecná sestra s registrací je u nemocničních oddělení v této vyhlášce zastoupena pouze počtem jedna z několika. A v ambulancích jen u pár vybraných.

Kam směřuje české zdravotnictví, když si neváží a necení vzdělání tak specifického, jakým obor zdravotní sestra je?

Když ze středoškolsky vzdělaných lidí, kteří složili maturitní zkoušku, chce udělat ošetřovatelský personál, místo aby posílilo jejich samostatnost a kompetence?

Monika Muroňová

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…